Tag Archives: judikatura

Smlouva o poskytování zdravotní péče podle BGB

Ačkoliv řada českých a slověnských odborníků z oblasti medicínského práva obdivně vzhlíželo k  německé úpravě vztahu lékaře a pacienta a zejména judikatorně vytvořeným zásadám pro vztah lékaře a pacienta, německý zákonodárce se rozhodl dlouho budovanou cestu opustit.  Důvodem byla nejistota a nejasnost práv a povinností stanovených pouze judikaturou. Z tohoto důvodu byl  BGB novelizován prostřednictvím tvz.  Patientenrechtgesetz, kterým byla… Celý text »

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu – odpovědnost za škodu na zdraví

By | 01/07/2012

Rád bych upozornil naše milé čtenáře na dvě nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.   Co je a co není odpovědností podle § 421a obč. zák.   První rozhodnutí vydal Nejvyšší soud dne 26. dubna 2012 a nese spisovou značku 25 Cdo 3981/2009. V plném znění si je může přečíst zde. Toto rozhodnutí se týká podřazení… Celý text »

Genetické vyšetření jako plnění ze smlouvy o dílo – díl druhý

By | 24/09/2011

V neděli jsem zde zahájil dvoudílný seriál všímající se jednoho zatím nepravomocného rozhodnutí okresního soudu. Předmět sporu, tj. dluh za provedené genetické vyšetření, skutkové okolnosti a základní pohled soudu na genetické vyšetření jako plnění ze smlouvy o dílo jsem podrobněji popsal v prvním dílu. Nyní se pojďme podívat na některé další zajímavé aspekty tohoto rozsudku.

Rozdílné pohledy ÚS a NSS na stanovení cen a úhrad léků?

By | 04/04/2011

Není to tak dávno, co se Ústavní soud vyjádřil k dlouhá léta přetrvávajícímu systému stanovování cen léčivých přípravků a jejích úhrad z veřejného zdravotního pojištění tak, že tehdejší systém zrušil z důvodu protiústavnosti. Ministerstvo zdravotnictví připravilo a Parlament následně v roce 2007 schválil zcela nový systém. Ten však toho času považuje za protiústavní Nejvyšší správní soud a tak se… Celý text »

Aktuální rozhodnutí NS: Odpovědnost za chybně předepsaný léčivý přípravek

By | 24/03/2011

Dvacátý pátý senát Nejvyššího soudu České republiky, specializující se na otázky odpovědnosti za škodu, vydal před měsícem jedno zajímavé rozhodnutí, precizující podmínky uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu v případě, že pacientovi-poškozenému byl chybně předepsán léčivý přípravek. Chybným předepsáním mám na mysli, že diagnóza, pro niž byl předepsán, byla špatně stanovena.

Jak je to s vyhláškou č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví?

Předmětná vyhláška stanoví některé velmi důležité povinnosti, které zajišťují postup při úmrtí a nálezu těla mrtvého mimo zdravotnické zařízení. Je zde rovněž uvedeno, kdo provádí prohlídku mrtvého za účelem zjištění úmrtí a jeho příčiny. A dále – je vyhláškou stanoveno v jakých případech se musí provádět pitvy a za jakých podmínek. Je ovšem tato vyhláška v… Celý text »