Ústavní soud se poměrně kriticky vyjádřil k aplikaci § 2958 občanského zákoníku soudní praxí

By | 29/05/2023

V recentním nálezu I. ÚS 1010/22 ze dne 8. 3. 2023 Ústavní soud projednával případ stěžovatelky, která v roce 2014 podstoupila ve zdravotnickém zařízení zákrok, při kterém jí byl chybně přetnut hlavní žlučovod namísto vývodu žlučníku při jeho odstraňování. Stěžovatelka se domáhala odčinění újmy na zdraví, přičemž spornou byla otázka výše (nikoliv základu) náhrady za ztížení společenského… Celý text »

Program konference „ÚSKALÍ KOMUNIKACE mezi zdravotníky a pacienty aneb INFORMOVANÝ SOUHLAS z různých pohledů“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovoluji  si přiložit program  konference, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví . program – konference zdravotnického práva Konference  se bude konat 18.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Registrace je nutná.  

Pozvánka na konferenci zdravotnického práva – informovaný souhlas a komunikace ve zdravotnictví

Dovoluji  si Vás pozvat na konferenci, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví .   Konference  se bude konat 18.5. 2023  od 9.30 do  14.00 hod. v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.   pozvánka – konference zdravotnického práva

Program workshopu Rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Dovoluji  si přiložit  program workshopu v, který se bude věnovat vysoce aktuální problematice rozhodování na konci života. program péče v závěru života   Workshop se bude konat 2.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Možné je i on-line připojení, a to na tomto odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/93160141411?pwd=bWVmZzZvZUFNc05wUmZPdVNhL09KZz09

Oznámení o vydání nové knihy – Informovaný souhlas ve zdravotnictví

Minulý týden vyšla v knižní podobě kniha Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty od autorů Adama a Tomáše Doležalových. Kniha pojednává o problematice informovaného souhlasu v právním a (bio)etickém diskurzu. Autoři se v předkládané monografii zabývají problematikou velmi hluboce od terminologického vymezení tohoto institutu, jeho smyslu a účelu až po současnou právní úpravu.… Celý text »

Informovaný souhlas v novém rozhodnutí NS

Relativně nedávno bylo na stránkách NS publikované zajímavé rozhodnutí, které se obšírně zabývá povahou informovaného souhlasu se zákrokem.  Jedná se o rozhodnutí č.j. 25 Cdo 3100/2021. Nejvyšší soud v rozhodnutí odmítá ryze formalistický přístup k informovanému souhlasu a zdůrazňuje, že : „informovaný souhlas je těžištěm vztahu mezi lékařem a pacientem a měly by ho charakterizovat vzájemná… Celý text »