Valencijská deklarace o začlenění neuropráv do mezinárodní deklarace lidských práv

By | 10/07/2024

Úvod Skupina vědců z Human-centric Artificial Intelligence Center v australské Sydney představila na konferenci NeurIPS 2023 v USA nové výsledky v oblasti „čtení lidských myšlenek“. Jejich BrainGPT systém složený z EEG enkodéru a velkého jazykového modelu (LLM) umožňuje neinvazivním způsobem snímat EEG vlny lidského mozku a prostřednictvím speciálně natrénované neuronové sítě je dekódovat do podoby… Celý text »

Ukončení péče o pacienta v ambulantní péči při chování v rozporu s vnitřním řádem – rozsudek NSS

By | 18/06/2024

Počátkem června vydal Nejvyšší správní soud rozsudek čj. 5 As 155/2023-37, v němž se zabýval problematikou ukončení péče o pacienta, který se choval v rozporu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení ambulantní péče. Oč v dané věci konkrétně šlo? Poskytovatel zdravotních služeb ambulantní péče byl uznán ze spáchání přestupků, kterých se měl dopustit jednak tím, že ukončil péči o registrovaného… Celý text »

Přelomové rozhodnutí ÚS ve věci odškodňování sekundárních obětí

Dne 12.6. 2024 zveřejnil ústavní soud plenární nález Pl. ÚS 14/24 , kterým zrušil rozhodnutí NS ČR ve věci odškodnění újmy na zdraví vzniklé u tzv. sekundární oběti v důsledku zásahu do zdraví a života u primárně poškozeného.  V projednávaném případě šlo o situaci, kdy se stěžovatelka v řízení před obecnými soudy domáhala na pojišťovně (vedlejší… Celý text »

Časový faktor a mimořádné zvýšení ZSÚ podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. – rozhodnutí NS

By | 12/06/2024

Na konci května vydal Nejvyšší soud rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 1032/2023, v rámci kterého se zabýval faktory, které jsou relevantní pro posouzení újmy na zdraví jako případu zvlášť výjimečného pro mimořádné zvýšení odškodnění ztížení společenského uplatnění, zejména ve vztahu k době, která uplynula od škodní události do okamžiku poskytnutí náhrady. Věc byla posuzována za… Celý text »

Upozornění na přednášku Fóra CPK- Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století

CPK  vás v rámci  Fóra zve na přednášku: prof. Ewa Baginska, Univerzita Gdaňsk   Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století – výzvy, metody a realizace   Přednáška se bude konat dne 16.5.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 412.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak… Celý text »