Upozornění na přednášku Fóra CPK- Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století

CPK  vás v rámci  Fóra zve na přednášku: prof. Ewa Baginska, Univerzita Gdaňsk   Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století – výzvy, metody a realizace   Přednáška se bude konat dne 16.5.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 412.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak… Celý text »

Ústavní soud: zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce pro účely změny pohlaví jsou protiústavní

By | 08/05/2024

Ústavní soud vydal dne 7. 5. 2024 nález sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ze dne 24. 4. 2024, v němž posuzoval citlivou otázku zákonných podmínek pro změnu pohlaví. V této souvislosti lze z minulosti odkázat např. na aktuality zde (Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů),… Celý text »

Upozornění na přednášku Helmuta Koziola v rámci CPK na téma: Neznalost práva a přičítání škody

By | 02/05/2024

Dne 9. 5. 2024 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Neznalost práva a přičítání škody. Přednášku povede prof. Helmut Koziol. Anotace přednášky: V Rakousku obecně platí, že zákony jsou účinné nezávisle na znalosti jejich adresátů. Odpovědnost za porušení zákona a přičítání škody se naproti… Celý text »

Pozvánka na přednášku

Centrum právní komparatistiky vás srdečně v rámci našeho Fóra zveme na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť   Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva   Přednáška se bude konat dne 24.4.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.… Celý text »

Úhrada za pořízení kopie zdravotnické dokumentace ve světle rozhodnutí ESD

S připravovanou novelizací zákona o zdravotních službách se znovu otevírá otázka úhrad za pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Stávají znění § 66 zákona o zdravotních službách stanoví, že poskytovatel může za její pořízení požadovat úhradu nákladů: (3)Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat… Celý text »

Gender identity services for children and young people – upozornění na zajímavou zprávu

V těchto dnech byla předložena   závěrečná zpráva a doporučení NHS  týkající se poskytování zdravotních a poradenských služeb ve věci   genderové identity  dětí a mladých lidí. Přezkum byl zadán NHS England s cílem navrhnout doporučení, jak zlepšit služby NHS  ve věci   genderové identity a zajistit, aby děti a mladí lidé, kteří zpochybňují svou pohlavní identitu nebo… Celý text »

Průvodce právy pacientů – nová publikace a videa

Kolektiv autorů z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR nedávno vydal praktickou příručku Průvodce právy pacientů.  Autoři si proto v brožuře Průvodce právy pacientů kladou za cíl čtenáře obecně seznámit s právy, jež jim jako pacientům ve vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb náleží. Usilují o to, aby se pacienti lépe zorientovali ve „světě“… Celý text »