Kalifornia a Oregon – některá data o rozhodnutích na konci života

By | 27.6.2017

Devátého června uběhl jeden rok od nabytí účinnosti zákona o asistované smrti (End of Life Option Act) ve státě Kalifornie. V Kalifornii je podle zákona za určitých podmínek asistované sebeusmrcení, naopak aktivní vyžádaná eutanazie není zákonem umožněna. Plné znění zákona naleznete zde: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520162AB15. Podle statistik zveřejněných hnutím zastánců lékařsky asistované smrti využilo od té doby odborné… Read More »

Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 24.6.2017

Skupina poslanců v čele s doc. Bohuslavem Svobodou předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného zákona odstraněn. Důvodem pro znovuobnovení specializačního… Read More »

Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 15.6.2017

V minulých dnech opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů z oblasti zdravotnictví, o nichž již na těchto stránkách bylo dříve pojednáno. Nejprve lze uvést, že Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny přerušil projednávání vládního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Podrobnější informace jsou dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1054. Dále, Senát schválil jak novelu zákona o specifických zdravotních službách,… Read More »

Další dějství Nelékařské homeopatie před soudem

By | 13.6.2017

Právní otázka nelékařské homeopatie a odborníka na homeopatii podle českého práva doznala dalších soudních kol. Podrobnosti, včetně právního posouzení, uvádíme v následující aktualizaci našeho příspěvku ze dne 12. února 2017: Nelékařská homeopatie před soudem Aktualizace je obsažena na konci původního příspěvku. Další dějství je navíc doplněno o právně kritický pohled na informaci Ministerstva zdravotnictví o… Read More »

Certifikace přírodních léčitelů

By | 12.6.2017

     1. Úvod S nadsázkou říkáme, komu se v ruce pohne virgule, když kolem přejede tramvaj, může se prohlásit za léčitele a působit na cizí duševní nebo tělesné zdraví. Takový je český právní stav, dlouhodobě chtěný a zavedený zejména Ministerstvem zdravotnictví. V množství podnikatelů, kteří se u nás zabývají přírodním léčitelstvím, nalezneme lidi s odlišnými… Read More »

Zrušení stávajícího principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění Ústavním soudem

By | 8.6.2017

Závěrem minulého měsíce vydal Ústavní soud nález, jímž s účinností od 1. 1. 2019 zrušil část ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravujícího princip určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rovněž došlo ke zrušení části oddílu C přílohy k tomuto zákonu. Konkrétně byla zrušena následující část výše… Read More »

Cizinci bez trvalého pobytu a právo na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění

By | 30.5.2017

Minulý týden rozhodoval ústavní soud ve věci sp.zn. Pl. ÚS 2/15, v jehož rámci byl podán návrh na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, neboť  navrhovatelé shodně dospěli k závěru, že napadená ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění… Read More »

Upozornění na sympozium na téma: Nadstandard v českém zdravotnictví

By | 29.5.2017

Dne 14. 6. 2017 se od 9:00 hod. v místnosti č. 300 uskuteční na půdě PF UK sympozium na téma: Nadstandard v českém zdravotnictví. Sympozium pořádá Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově. Program sympozia včetně dalších informací je dostupný zde: http://www.prf.cuni.cz/news/pozvanka-na-konferenci-nadstandard-v-ceskem-zdravotnictvi-14-cervna-1404055667.html.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se bolesti jako trvalého následku poškození zdraví

By | 26.5.2017

Závěrem loňského roku vydal Nejvyšší soud rozsudek pod sp. zn. 25 Cdo 3228/2014, jenž byl uveřejněn pod č. 7/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a jenž se zabýval bolestí jako trvalým následkem poškození zdraví. I když Nejvyšší soud posuzoval případ podle občanského zákoníku z roku 1964, je podle názoru Petra Vojtka, člena senátu, jenž rozsudek vydal,… Read More »

Zdravotní služby podle pravidel vědy podruhé

By | 24.5.2017

V listopadu loňského roku byl na tomto odborném blogu zveřejněn autorův příspěvek s názvem Zdravotní služby podle pravidel vědy. Příspěvek měl právně diskusní povahu. Věnován byl jednomu z legálních prvků „náležité odborné úrovně“ zdravotních služeb podle § 4 odst. 5 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V citované stati jsem stručně… Read More »

Itálie zavádí povinné očkování proti 12 nemocem

By | 22.5.2017

V souvislosti s debatami o povinném očkování v ČR je zajímavé upozornit na skutečnost,že Itálie nově zavádí povinné očkování proti 12 nemocem. Počet nemocí, proti kterým musejí být italské děti do šesti let povinně očkované, se zvyšuje ze současných čtyř na dvanáct. Dosud rodičům v případě nedodržení pravidel hrozila pokuta 150 až 250 eur (necelé… Read More »