Radkin Honzák a informovaný souhlas

By | 12/12/2018

MUDr. Radkin Honzák je známý lékař, jehož názorům média často dopřávají sluchu a jeho příspěvky jsou hojně čteny. V nedávné době se dr. Honzák vyjádřil k institutu informovaného souhlasu způsobem, který nelze přejít mlčením, zvláště proto, že podobně jako lékař bojující zcela v protikladu s moderními vědeckými poznatky proti očkování, může i neinformované a nepodložené… Read More »

Náhrada nemajetkové újmy podle § 2959 OZ – rozhodnutí NS ČR

By | 12/12/2018

Relativně nedávno byl na stránkách NS publikován rozsudek  Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. Jedná se o rozsudek, který se  vyrovnává se stanovením výše  náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí. Podstatné je rovněž tvrzení, které odmítá jakoukoliv roli majetkových poměrů škůdce při stanovení výše náhrady. Celé rozhodnutí je k dipozici zde.

Lékárenská zdravotní péče v komplementární a alternativní medicíně

By | 05/12/2018

    1. Úvodem Lékárenská zdravotní péče sleduje klinické i psychosociální účinky farmakoterapie (vedle efektů obchodních). Proto na ni musíme pohlížet též úhlem sociální farmacie a sociomedicíny. Zřetelně se nám zde profiluje význam přání pacientů a jejich preference. V Česku, Evropské unii a Radě Evropy máme společensky (a paradigmaticky) zavedeny podstatné rysy integrativní farmacie. Již proto bychom… Read More »

Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se provedení umělého oplodnění v případě smrti manžela ženy

By | 05/12/2018

V aktualitě ze srpna letošního roku T. Doležal informoval o rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4020/2017, v němž tento soud dospěl k závěru, že: „…poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční medicína, není povinen dokončit umělé oplodnění ze zárodečné buňky žalobkyně a kryokonzervovaných spermií jejího zemřelého manžela.“ Nejvyšší soud tak zamítnul… Read More »

Povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

By | 05/12/2018

V osmém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letošním roce bylo zveřejněno pro mnohé lékaře velmi důležité rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Ad 5/2018, v němž byla řešena povaha výběrového řízení k zajištění poskytování hrazených služeb zdravotními pojišťovnami. V posuzovaném případě žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o výsledku výběrového řízení na… Read More »

Editování lidského genomu – použití embryí s modifikovaným lidským genomem

By | 01/12/2018

Nedávno – na  druhém světovém sumitu o editování lidského genomu v Hong Kongu čínský vědec Dr. He oznámil, že použil embrya s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat. Jedná se průlomovou záležitost, která ovšem je eticky i právně velmi problematická a ihned byl jeho pokus odsouzen. Zajímavé je video, kde čínský vědec obhajuje svoje počínání… Read More »

Stanovisko německé etické komise k problematice nedobrovolné pomoci

By | 22/11/2018

Je zajímavé, že v některých státech jsou etické komise velmi činné, v jiných je tomu naopak. Bohužel v ČR naše obě vrcholné (bio)etické komise jsou dlouhodobě nečinné a neschopné přispět čímkoliv k aktuálním bioetickým problémům. Proto nezbývá než hledat inspiraci a vzor v zahraničí. Příkladem může být třeba Německo. V rámci velmi bohaté činnosti německé… Read More »