Časopis zdravotnického práva a bioetiky – Call for papers Covid 19

By | 07/01/2021

Vážení kolegové a kolegyně, Probíhající pandemie vyvolává mnohé právní, etické a sociální otázky. Proto jsme se rozhodli věnovat zvláštní číslo časopisu právě těmto záležitostem. Výzvu s bližšími podrobnostmi naleznete v příloze. S pozdravem Tomáš Doležal Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF

Prohlášení Z Great Barringtonu

By | 02/01/2021

Abychom neprezentovali na těchto stránkách pouze jednostranný pohled na problematiku pandemie, rád bych upozornil na tzv. Prohlášení Z Great Barringtonu (Great  Barrington Declaration), které navrhuje poněkud odlišný přístup než je uvedeno v Memorandu Johna Snowa. Tato deklarace je přístupná zde a česky je k dispozici zde.  

Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva

By | 21/12/2020

Odborný právnický čtrnáctideník, Právní rozhledy, vydávaný Nakladatelstvím C. H. Beck, ve svém posledním letošním čísle, dvojčísle 23/24, s. 821 – 827, přinesl právní rozbor autora této aktuality. Název rozboru zní Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva. Pro předplatitele je dálkově přístupný zde: Beck-online. Z podrobného obsahu, který si všímá i kulturní rozmanitosti, vybíráme následující. Právní… Read More »

Rozhodnutí NS ve věci příčinné souvislosti a ztráty šance jako zvláštního druhu újmy

By | 01/12/2020

Nedávno zveřejnil Nejvyšší soud rozsudek  ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1014/2020, kterým se vyjádřil k problematice možnosti požadovat odškodnění za ztrátu šance  a současně se zabýval i právní povahou ztráty šance jako zvláštního druhu újmy. Skutkový stav případu  byl následující: „Soud vyšel ze zjištění, že žalovaná při poskytování zdravotní péče přes… Read More »

Rozhodnutí NS týkající se soudní moderace nemajetkové újmy

By | 27/11/2020

Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek byl aktuálně uveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2020 sp. zn. 25 Cdo 2216/2019, který se mimo jiné zabýval soudním moderačním právem způsobené nemajetkové újmy, zde konkrétně nemajetkové újmy na zdraví a šířeji nemajetkové újmy za zásah do osobnostních práv. Z věcného hlediska lze citovat následující závěry Nejvyššího… Read More »

Rozhodnutí ÚS sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci Právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému

By | 18/11/2020

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zamítlo návrh skupiny dvaceti senátorů na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, neboť neshledalo rozpor těchto ustanovení s ústavním pořádkem. Podle ÚS se právní úpravou Národního zdravotnického informačního systému obsaženou v zákoně… Read More »

Memorandum Johna Snowa: jak na úspěšný boj s covid-19

By | 11/11/2020

Česká republika zaujímá v současnosti celosvětově čelní místo v počtu nových případů, hospitalizací i úmrtí (WHO, ECDC) [1]. Rozhodli jsme se proto zveřejnit Memorandum Johna Snowa [2], které je dílem mezinárodní komunity vědců v oblasti veřejného zdraví a bylo zveřejněno v prestižním lékařském časopise Lancet [3]. Doposud ho podepsalo více než 6900 expertů z nejrůznějších lékařských i nelékařských oborů, jako je epidemiologie, pediatrie,… Read More »