Přelomové rozhodnutí ÚS ve věci odškodňování sekundárních obětí

Dne 12.6. 2024 zveřejnil ústavní soud plenární nález Pl. ÚS 14/24 , kterým zrušil rozhodnutí NS ČR ve věci odškodnění újmy na zdraví vzniklé u tzv. sekundární oběti v důsledku zásahu do zdraví a života u primárně poškozeného.  V projednávaném případě šlo o situaci, kdy se stěžovatelka v řízení před obecnými soudy domáhala na pojišťovně (vedlejší… Celý text »

Časový faktor a mimořádné zvýšení ZSÚ podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. – rozhodnutí NS

By | 12/06/2024

Na konci května vydal Nejvyšší soud rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 1032/2023, v rámci kterého se zabýval faktory, které jsou relevantní pro posouzení újmy na zdraví jako případu zvlášť výjimečného pro mimořádné zvýšení odškodnění ztížení společenského uplatnění, zejména ve vztahu k době, která uplynula od škodní události do okamžiku poskytnutí náhrady. Věc byla posuzována za… Celý text »

Upozornění na přednášku Fóra CPK- Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století

CPK  vás v rámci  Fóra zve na přednášku: prof. Ewa Baginska, Univerzita Gdaňsk   Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století – výzvy, metody a realizace   Přednáška se bude konat dne 16.5.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 412.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak… Celý text »

Ústavní soud: zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce pro účely změny pohlaví jsou protiústavní

By | 08/05/2024

Ústavní soud vydal dne 7. 5. 2024 nález sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ze dne 24. 4. 2024, v němž posuzoval citlivou otázku zákonných podmínek pro změnu pohlaví. V této souvislosti lze z minulosti odkázat např. na aktuality zde (Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů),… Celý text »

Upozornění na přednášku Helmuta Koziola v rámci CPK na téma: Neznalost práva a přičítání škody

By | 02/05/2024

Dne 9. 5. 2024 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Neznalost práva a přičítání škody. Přednášku povede prof. Helmut Koziol. Anotace přednášky: V Rakousku obecně platí, že zákony jsou účinné nezávisle na znalosti jejich adresátů. Odpovědnost za porušení zákona a přičítání škody se naproti… Celý text »

Pozvánka na přednášku

Centrum právní komparatistiky vás srdečně v rámci našeho Fóra zveme na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť   Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva   Přednáška se bude konat dne 24.4.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.… Celý text »