Upozornění na přednášku Ernsta Karnera v rámci CPK na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence

By | 18/11/2022

Dne 15. 12. 2022 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Odpovědnost za autonomní systémy a umělá inteligence. Přednášku povede prof. Ernst Karner. Anotace přednášky: Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence znamená pro deliktní právo zcela mimořádnou výzvu. Především je třeba se zabývat odpovědností za škodu způsobenou medicínskými roboty… Celý text »

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k vhodnosti postupu podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

By | 11/11/2022

Na listopadovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2207/2020, který opětovně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, nyní konkrétně ve vztahu k bolestnému, a to ve smyslu Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na… Celý text »

Určení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a postup podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví – rozsudek Nejvyššího soudu

By | 18/10/2022

Na říjnovém jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu byly přijaty právní věty mj. k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1361/2021, který poměrně obšírně rekapituloval postup při určování výše náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví ve smyslu tzv. Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Právní věty zní takto:… Celý text »

K projednatelnosti žaloby „o povolení eutanázie“

Nejvyšší soud ČR se v relativně nedávném rozhodnutí   ze dne 17. 8. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2237/2022 zabýval projednatelností žaloby o povolení eutanázie.   V projednávaném případě se žalobce (navrhovatel) podanou žalobou (návrhem) směřující proti žalované České republice (za níž jedná Ministerstvo zdravotnictví) domáhal přivolení k zásahu do jeho integrity tak, že mu bude umožněna… Celý text »

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – vydání monografie

Minulý týden byla vydána  závěrečná monografie z projektu DECAREL věnujícímu se otázkám závěru života.  Publikace se zabývá procesem rozhodování o zdravotní péči v závěru života z perspektivy klinické, etické, psychologické a právní a přináší souhrnnou perspektivu na tuto velmi obtížnou problematiku, která je v ČR dosud nedoceněna.

Kde jsou hranice oprávněnosti eutanázie?

Relativně nedávno byl publikován  případ ze Španělska, který otvírá zajímavé dimenze debaty o eutanázii.  Jednalo se o případ, kdy Marin Eugen Sabau, rumunský hlídač, který zastřelil spoluzaměstnance a následně při přestřelce zranil dva policisty, požádal ve Španělsku o eutanázii a byl usmrcen.  Skutkově šlo o to, že po přestřelce s policií zůstal pan Sabau ochrnutý na… Celý text »