Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

By | 16.7.2018

Příští týden (24. 7. 2018) nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (některé části však nabydou účinnosti až 1. 11. 2018). Podle ministerstva zdravotnictví je cílem novely zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace, a tedy i snížení administrativní zátěže pro zdravotnické pracovníky při jejím vedení. Zmínil bych zde jen některé novinky, které novela vyhlášky… Read More »

Zákonodárně politický výhled na léčitelské povolání

By | 4.7.2018

Úvodem aneb o pohnutkách Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 započalo s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelích či jeho věcného záměru. V době zveřejnění tohoto příspěvku návrh ještě nebyl hotov ani veřejně dostupný. Záměr spočívá v tom, že se v případě léčitelství má jednat o jiné než zdravotnické povolání. Nemá jít ani o zdravotní služby a o jejich… Read More »

Dva paradoxy trestání

By | 3.7.2018

Saul Smilansky se proslavil především svou publikací Free Will and Illusion, je ale také autorem útlejší knihy 10 Moral Paradoxes, v níž shrnuje mnoho let úvah nad paradoxy v oblasti, kde by je dříve hledal jen málokdo: v oblasti morálky. Paradoxy, o nichž Smilansky píše, se od těch dobře známých z logiky či sémantiky liší… Read More »

A BOOK PROJECT ANNOUNCEMENT: Anti-Natalism under Fire

By | 29.6.2018

A symposium, „Anti-Natalism under Fire“, was held in Prague, Czech Republic on May 29, 2018, at which Professor David Benatar (University of Cape Town) gave the keynote address. Based on the quality of the papers presented at the symposium, it has been decided to produce a collection of papers assessing the views of Professor Benatar and other anti-natalists. The manuscript… Read More »

Imigrace a etika: smíme uzavřít hranice?

By | 26.6.2018

Nepřestávající, byť v poslední době výrazně oslabený tok migrantů z různých končin země, vyvolává stále vášnivější reakce a má výrazný potenciál radikálně přepsat politickou geografií mnoha zemí Evropy. Netroufám si zde dělat nějaké fundované odhady, mám ale stále výraznější pocit, že vzhledem ke klimatickým změnám, ubývání zásob pitné vody a vody určené pro závlahu a… Read More »

Nekalé praktiky v péči o zdraví

By | 23.6.2018

     1. Úvodem a o újmách V předchozích příspěvcích jsme se právně věnovali běžným činnostem týkajícím se komplementární a alternativní medicíny, přírodního léčitelství nebo duchovní léčby. Nyní nastal čas pohlédnout také do „podsvětí“. Nezabýváme se tu jakýmikoli nekalostmi v péči o zdraví, například podvodnými výkazy zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo pletichami při… Read More »

Návrh novely § 29 občanského zákoníku umožňující úřední změnu pohlaví bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů

By | 21.6.2018

V tichosti tento týden ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a rovněž zákon o matrikách a který si klade za cíl umožnit úřední změnu pohlaví člověka bez předchozího znemožnění reprodukční funkce a přeměny pohlavních orgánů, což doposud vyžaduje současná právní úprava. Dle důvodové zprávy (relativně podrobné) je tato velmi… Read More »

The present legal status of the TCM in the Czech Republic

By | 20.6.2018

Pražský Nadační fond Tradiční čínské medicíny a alternativ připravuje zahájení provozu InfoCentra TČM. Jednou z přípravných akcí bylo česko-čínské odborné setkání představitelů různých profesí. Nechybělo ani diplomatické zastoupení. Setkání proběhlo dnešní den, ve středu 20. června 2018, ve fondovních prostorách v Praze, Opletalova 19. Autor této aktuality přednesl referát o aktuálním právním stavu tradiční čínské medicíny u nás.… Read More »