Pozvánka na přednášku

Centrum právní komparatistiky vás srdečně v rámci našeho Fóra zveme na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť   Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva   Přednáška se bude konat dne 24.4.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.… Celý text »

Úhrada za pořízení kopie zdravotnické dokumentace ve světle rozhodnutí ESD

S připravovanou novelizací zákona o zdravotních službách se znovu otevírá otázka úhrad za pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Stávají znění § 66 zákona o zdravotních službách stanoví, že poskytovatel může za její pořízení požadovat úhradu nákladů: (3)Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat… Celý text »

Gender identity services for children and young people – upozornění na zajímavou zprávu

V těchto dnech byla předložena   závěrečná zpráva a doporučení NHS  týkající se poskytování zdravotních a poradenských služeb ve věci   genderové identity  dětí a mladých lidí. Přezkum byl zadán NHS England s cílem navrhnout doporučení, jak zlepšit služby NHS  ve věci   genderové identity a zajistit, aby děti a mladí lidé, kteří zpochybňují svou pohlavní identitu nebo… Celý text »

Průvodce právy pacientů – nová publikace a videa

Kolektiv autorů z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR nedávno vydal praktickou příručku Průvodce právy pacientů.  Autoři si proto v brožuře Průvodce právy pacientů kladou za cíl čtenáře obecně seznámit s právy, jež jim jako pacientům ve vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb náleží. Usilují o to, aby se pacienti lépe zorientovali ve „světě“… Celý text »

Diskuse o legalizaci eutanazie

By | 02/04/2024

David Černý a Adam Doležal se zúčastnili diskuse o legalizaci a etice eutanazie. Celou diskusi je možné zhlédnout zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podcast-kontext-david-cerny-adam-dolezal-eutanazie-etika-pravo.A240328_103110_domaci_imzv

Pozvánka na konferenci – High-Level Conference – “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds”

Dne 27.3. se bude konat koneference “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds” For your information, the Committee of Ministers’ Chairmanship of Liechtenstein, in collaboration with the Department for the Execution of Judgments, organises tomorrow a High-Level Conference, “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches… Celý text »

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR o návrhu na zrušení věty druhé § 2958 občanského zákoníku

Okresní soud ve Vyškově se návrhem domáhal zrušení věty druhé § 2958 občanského zákoníku, který zní: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle… Celý text »