Návrh zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

By | 22.2.2018

Vláda navrhuje zpřesnění způsobu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zpřesnění je navrhováno nejen pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání u zaměstnanců, ale také u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů. Zpřesnění způsobu výpočtu spočívá v zakotvení pravidla, že… Read More »

Náhradní mateřství: osobní úsluha mimo právo

By | 21.2.2018

     1. Úvodem Lidské životní štěstí je právně bráno jako subjektivní ukazatel. Každý z nás je můžeme osobně hledat v něčem jiném. Od toho také máme svobodnou vůli (ovšem i odpovědnost za nesprávné rozhodnutí). Přirozeně hovoříme o rodinném štěstí, anebo neštěstí. Představa života bez vlastních potomků může být pro někoho tak trýznivá, že si hledá… Read More »

Workshop o antinatalismu

By | 20.2.2018

Workshop: Antinatalism under Fire We invite scholars from the fields of ethics and jurisprudence to join a one-day workshop on antinatalism, jointly organized by the Institute of State and Law and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague. Keynote speaker: Prof. David Benatar (University of Cape Town) The workshop will take place at… Read More »

Nizozemsko změní právní podmínky pro posmrtné dárcovství orgánů

By | 14.2.2018

Dne 13.2.2018 hlasoval nizozemský senát o přijetí zákona zakotvujícího tzv. opt-out model zdravotnické politiky v oblasti transplantování od posmrtných dárců. Dolní sněmovna přijala návrh tohoto zákona již v minulém roce (viz http://www.bioethics.com/archives/42030). Od nabytí účinnosti tohoto zákona se tedy promění podmínky pro transplantaci u zemřelých dárců tak, že se presumuje souhlas. Tzv. opt-out model zahrnuje předpoklad souhlasu… Read More »

Spoluzavinění nezletilé při nesprávném výběru a upevnění autosedačky?! Nesprávné rozhodnutí NS ČR

By | 14.2.2018

Poměrně nedávno by publikován  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 4463/2017, který se zabývá odškodněním nezletilce v případě dopravní nehody. Soudy vyšly v zásadě z následujícího popisu skutkového stavu: „Obvodní soud na základě znaleckého posudku dospěl ke skutkovému závěru, že žalobkyně byla usazena v dětské autosedačce, která sice odpovídala… Read More »

Elektronické recepty v roce 2018 – návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů

By | 9.2.2018

V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž… Read More »

Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře

By | 30.1.2018

Dne 29. 1. 2018 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dokument Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře. Dokument je chápán jako pomůcka ambulantním lékařům při implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jde samozřejmě o dobrý počin, byť lze pochybovat o tom, že by běžný lékař tento dokument celý přečetl a navíc podle něj něco upravoval v… Read More »

Upozornění na web týkající se odškodňování nemajetkových újem

By | 25.1.2018

Dovolil bych si upozornit na spuštění webové stránky www.datanu.cz, která má obsahovat databázi soudních rozhodnutí týkajících se odškodňování újem na zdraví a sekundárních obětí. Předmětná aplikace mimo jiné nabízí možnost vyhledávat soudní rozhodnutí pomocí klíčových parametrů daných případů. Součástí aplikace je kalkulačka kladoucí si za cíl vypočítat výši ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu… Read More »