Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

By | 19/02/2020

Nadcházející letošní březnové číslo vědeckého impaktovaného časopisu Health Policy, vydávaného nakladatelstvím Elsevier, obsahuje spoluautorský článek Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements, (s. 311 – 316, ročník 124).  Spoluautory jsou farmaceutka Jitka Pokladníková z Univerzity Karlovy a původce této aktuality. Článek vychází ze současného českého prostředí. Anglická anotace a další údaje… Read More »

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry – pokračování

By | 07/02/2020

V jedné z minulých aktualit (zde) jsme na těchto stránkách informovali o legislativním procesu týkajícího se nového zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, konkrétně o velmi nešťastném (a nakonec Poslaneckou sněmovnou schváleném) pozměňovacím návrhu paní poslankyně Adámkové, kterým došlo k výraznému zúžení rozsahu nahrazované újmy utrpěné v důsledku povinného očkování. Původní znění ustanovení §… Read More »

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím

By | 03/02/2020

Expertní skupina pro právní odpovědnost a nové technologie (Expert Group on Liability and New Technologies) při Evropské komisi vydala zprávu týkající se současných režimů právní odpovědnosti ve vztahu k novým digitálním technologiím, autonomní aplikace ve zdravotnictví nevyjímaje. Úkolem expertů z této skupiny bylo prozkoumat, zda současné režimy právní odpovědnosti adekvátně regulují a reagují na vzestup nových technologií,… Read More »

Vznik nového nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění a jeho posuzování

By | 03/02/2020

Relativně nedávno bylo zveřejněno usnesení NS ČR  sp. zn. 25 Cdo 3014/2018 ze dne 16. 10. 2019, ve kterém se NS zabýval možností vzniku nového nároku na ZSÚ při zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti konstatoval: „Při zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, který zakládá nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo projeví-li se nové… Read More »

NSS se opět vyjádřil k aplikaci § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 28/01/2020

  V aktualitě ze dne 26. 12. 2019 jsme na těchto stránkách informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 394/2019-105, v němž NSS vyložil některé podmínky aplikace ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP), a to konkrétně jak je třeba rozumět podmínce „jediné možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“. Ve svém nynějším… Read More »

Upozornění na přednášku CPK na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

By | 16/01/2020

Dne 16. 1. 2020 v 17.30 hod. se na půdě PF UK uskuteční v rámci Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady. Přednášku povede prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/vyse-rozsah-imaterialni-skody-prof-lubos-tichy/

NSS opětovně vyložil některé podmínky aplikace § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 26/12/2019

Těsně před Vánoci se Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Ads 394/2019-105 vyjádřil k některým podmínkám, za nichž lze aplikovat ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP). Jde o ustanovení, které zakládá pacientům právo na úhradu jinak nehrazených zdravotních služeb: „(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak… Read More »