Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil ke stížnostem na povinné očkování v ČR

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva se vyjádřil ke stížnostem na povinné očkování v ČR v rámci kauzy Vavřička a ostatní proti ČR Tisková zpráva se shrnutím závěrů Velkého senátu je k dispozici zde: Grand Chamber judgment Vavricka and Others v. Czech Republic – obligation to vaccinate children against diseases that were well known… Celý text »

Ústavní soud se vyjádřil k právu rodičky na vydání placenty

By | 25/03/2021

V recentním nálezu sp. zn. III. ÚS 2480/20 Ústavní soud mimo jiné posuzoval otázku, zda má rodička právo na vydání placenty – plodového lůžka. Nejvyšší soud v předcházejícím řízení (sp. zn. 25 Cdo 3118/2019) uzavřel, že rodičce takové právo za žádných okolností nenáleží. Ústavní soud nicméně dospěl k závěru, že právo na vydání placenty lze podřadit pod rámec… Celý text »

Ještě drobná poznámky k problematice prioritizace

V březnovém i podzimním Doporučení k alokaci vzácných zdrojů jsme uvedli, že by pravidla alokace vzácných zdrojů by měla být stanovena zákonodárcem: Výzva k činnosti zákonodárce Z hlediska právního by bylo více než vhodné, aby rozhodování o alokaci vzácných zdrojů v případě nedostatku vzácných zdrojů v rámci probíhající pandemie bylo upraveno zákonodárcem. Tak by se… Celý text »