ÚOOÚ zveřejnil často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví

By | 13.8.2018

Minulý týden zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách často kladené otázky týkající se GDPR v oblasti zdravotnictví. Otázky a odpovědi jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2619 V současné době je velmi často skloňovanou otázkou v této souvislosti, zda lze volat pacienty v čekárně dle jejich jména a příjmení. ÚOOÚ se k tomu vyjádřil následovně: „Praxe volání pacientů… Read More »

Kamarádi jako osoby blízké – kritika rozhodnutí ÚS

By | 31.7.2018

II. senát Ústavního soudu se v nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 955/1 vyjádřil k pojmu osoby blízké a výrazně extenzivním způsobem posunul hranice dosavadního chápání tohoto pojmu. Vymezení pojmu blízká osoba najdeme v ustanovení § 22 OZ, kde se v odst. 1 stanoví, že:  „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo… Read More »

Zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

By | 26.7.2018

V návaznosti na zdejší aktualitu ze dne 22. 2. 2018, která se týkala návrhu na zpřesnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě poškozeného, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dostupná zde), bych upozornil na skutečnost, že novela předmětných zákonů byla schválena Poslaneckou sněmovnou a minulý týden také Senátem. V současné době… Read More »

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

By | 16.7.2018

Příští týden (24. 7. 2018) nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (některé části však nabydou účinnosti až 1. 11. 2018). Podle ministerstva zdravotnictví je cílem novely zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace, a tedy i snížení administrativní zátěže pro zdravotnické pracovníky při jejím vedení. Zmínil bych zde jen některé novinky, které novela vyhlášky… Read More »

Zákonodárně politický výhled na léčitelské povolání

By | 4.7.2018

Úvodem aneb o pohnutkách Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 započalo s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelích či jeho věcného záměru. V době zveřejnění tohoto příspěvku návrh ještě nebyl hotov ani veřejně dostupný. Záměr spočívá v tom, že se v případě léčitelství má jednat o jiné než zdravotnické povolání. Nemá jít ani o zdravotní služby a o jejich… Read More »

Dva paradoxy trestání

By | 3.7.2018

Saul Smilansky se proslavil především svou publikací Free Will and Illusion, je ale také autorem útlejší knihy 10 Moral Paradoxes, v níž shrnuje mnoho let úvah nad paradoxy v oblasti, kde by je dříve hledal jen málokdo: v oblasti morálky. Paradoxy, o nichž Smilansky píše, se od těch dobře známých z logiky či sémantiky liší… Read More »

A BOOK PROJECT ANNOUNCEMENT: Anti-Natalism under Fire

By | 29.6.2018

A symposium, „Anti-Natalism under Fire“, was held in Prague, Czech Republic on May 29, 2018, at which Professor David Benatar (University of Cape Town) gave the keynote address. Based on the quality of the papers presented at the symposium, it has been decided to produce a collection of papers assessing the views of Professor Benatar and other anti-natalists. The manuscript… Read More »

Imigrace a etika: smíme uzavřít hranice?

By | 26.6.2018

Nepřestávající, byť v poslední době výrazně oslabený tok migrantů z různých končin země, vyvolává stále vášnivější reakce a má výrazný potenciál radikálně přepsat politickou geografií mnoha zemí Evropy. Netroufám si zde dělat nějaké fundované odhady, mám ale stále výraznější pocit, že vzhledem ke klimatickým změnám, ubývání zásob pitné vody a vody určené pro závlahu a… Read More »