Upozornění na přednášku pořádanou CPK na téma: Pojem smlouvy

By | 24.4.2018

Dne 26. 4. 2018 se v 17.30 hod. v místnosti 401 uskuteční na půdě PF UK v rámci projektu Centra právní komparatistiky přednáška na téma: Pojem smlouvy. Přednášku povede: prof. Luboš Tichý. Anotace přednášky včetně dalších informací je dostupná zde: http://komparatistika.cz/cs/events/event/pojem-smlouvy/

Rozhodnutí ÚS – Úplný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává zachován

By | 19.4.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), §… Read More »

Problematika promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Upozorňuji na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4617/2014, uveřejněný pod číslem 37/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. Jedná se o rozhodnutí, které řeší problematiku promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ačkoliv je to ještě podle starého OZ, podobně… Read More »

Jak se připravit na další Velikonoce

By | 5.4.2018

Máme po Velikonocích a vždy když vidím, jak na Velikonoční pondělí dochází k naprosto flagrantním zásahům do integrity žen a dívek a současně by mnozí označili staré zvyky jako projev sexismu vedoucímu k diskriminaci žen, rozhodl jsem se na příští rok poskytnout koledníkům ( a těm ženám a dívkám, které ctí staré zvyky) návod, jak… Read More »

Freedom to Choose One’s Own Health Care

By | 4.4.2018

Právnický časopis vydávaný Univerzitou Palackého v Olomouci v anglickém znění, International and Comparative Law Review, přinesl v druhém čísle loňského ročníku stať autora této aktualizace. Práce nese název Freedom to Choose One’s Own Health Care, s. 143 – 155. Čerstvě je práce přístupna v dálkové elektronické databázi De Gruyter. Jedná se o aktualizovaný překlad původně česky… Read More »

Příprava nových pravidel úhradové regulace zdravotnických prostředků

By | 1.4.2018

V jedné z předchozích aktualit jsme informovali o nálezu Ústavního soudu, který zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění týkající se principu určování úhrady zdravotnických prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Důvodem pro zrušení předmětných ustanovení dle Ústavního soudu mj. bylo, že: „napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby již na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí… Read More »