Rozhodování na konci života – nález ústavního soudu I. ÚS 1594/22

Na konci července vydal Ústavní soud ČR již delší dobu očekávaný nález ve věci č.j. I. ÚS 1594/22.  Jedná se o první rozhodnutí tohoto charakteru věnující se problematice rozhodování na konci života. Ačkoliv v posledních letech byla v akademické obci publikována řada   článků a knih, v rozhodovací praxi zůstávala tato záležitost doposud opomíjena. Ústavní soud … Celý text »

Aktuální stav novely zákona o zdravotních službách – telemedicína

By | 22/08/2023

V návaznosti na aktualitu z počátku letošního roku (zde) upozorňuji na aktuální stav předmětné novely v legislativním procesu a její znění po připomínkovém řízení. Novela by nyní měla být na základě usnesení vlády předložena k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Za velmi důležitý posun v oblasti navrhované právní úpravy telemedicíny považuji, že oproti verzi předložené… Celý text »

Ústavní soud potvrdil, že účast otce u porodu spadá do rozsahu základního práva na rodinný život

By | 22/06/2023

V recentním nálezu III. ÚS 3319/22 ze dne 22. 5. 2023 se Ústavní soud zabýval ústavní stížností související s „covidovými“ opatřeními, konkrétně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým byla zakázána přítomnost otců u porodu. Stěžovatelka v důsledku toho porodila dceru bez přítomnosti otce, rovněž stěžovatele. Stěžovatelé následně po státu požadovali náhradu v důsledku toho vzniklé nemajetkové… Celý text »

Případ wrongful birth – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Relativně nedávno byl publikován rozsudek NS, který se zabývá problematikou nechtěného dítěte. Rozsudek je zajímavý nejen tím, že je to poprvé, co se tato soudní instance musela touto problematikou zabývat a dále tím, že se byla nucena vyjádřit k přípustnosti tohoto druhu nároků. Obdobně, jako v jiných právních řádech, bylo konstatováno, že wrongful birth nároky… Celý text »

Ústavní soud se poměrně kriticky vyjádřil k aplikaci § 2958 občanského zákoníku soudní praxí

By | 29/05/2023

V recentním nálezu I. ÚS 1010/22 ze dne 8. 3. 2023 Ústavní soud projednával případ stěžovatelky, která v roce 2014 podstoupila ve zdravotnickém zařízení zákrok, při kterém jí byl chybně přetnut hlavní žlučovod namísto vývodu žlučníku při jeho odstraňování. Stěžovatelka se domáhala odčinění újmy na zdraví, přičemž spornou byla otázka výše (nikoliv základu) náhrady za ztížení společenského… Celý text »