Rozhodnutí NSS ve věci nároku na úhradu léčebného výkonu

By | 05/09/2019

Rozhodnutí NSS ve věci nároku na úhradu léčebného výkonu   Nejvyšší správní soud se v rozhodnutí č.j.  9 Ads 434/2017 zaobíral problematikou, zda je úhrada zdravotních výkonů spojených s aplikací léku a hospitalizací nezávislá na úhradě léčivého přípravku.  Obecně je to velmi zajímavá problematika, která (ač to nevypadá) je spjata se samotnou konstrukcí úhrad v… Read More »

Další soudní rozhodnutí ve sporech o úhradě zdravotních služeb

By | 03/09/2019

Relativně nedávno se mi dostalo do ruky soudní rozhodnutí, které rozšiřuje paletu rozhodnutí správních soudů ve věci posuzování hrazení zdravotních služeb ve výjimečných případech podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je to rozhodnutí, které se primárně nedotýká § 16, ale řeší problematiku indikačních kritérií a hrazení péče a vlastně vůbec problematiku odlišení úhradového… Read More »

Ode zdi ke zdi. Nad chystaným Zákonem o léčitelských službách

By | 27/08/2019

V tomto příspěvku se opět  ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK   Ode zdi ke zdi Nad chystaným Zákonem o léčitelských službách Dita Sálová   V připomínkovém řízení se nachází návrh Zákona o léčitelských službách č. 139/18 (ZoLS). Pro připomenutí… Read More »

Racionálně o komplementární a alternativní medicíně

By | 11/07/2019

     1. Úvodem Na Západě používáme zavedený odborný pojem komplementární a alternativní medicína. Jedná se o část západní medicíny v poměru k západně dominantní konvenční biomedicíně, biomedicínskému inženýrství a k medikačně převažujícím umělým chemofarmakům. Namísto „komplementární a alternativní medicína“ se někdy používá pojem „komplementární medicína“ (Švýcarsko) anebo „vyšší“ integrativní medicína. Světová zdravotnická organizace dlouhodobě věnuje celosvětovou… Read More »

Nová monografie – Eutanázie pro a proti (2019)

By | 09/07/2019

Jak jsme již na těchto stránkách upozorňovali, konala se na jaře letošního roku konference České lékařské komory na téma EUTANAZIE – PRO A PROTI. V návaznosti na tuto konferenci si dovolím upozornit na vydání nové monografie se stejným názvem, tedy Eutanázie pro a proti (ISBN 978-80-204-5339-6), jejímiž autory jsou rovněž členové Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky… Read More »

Bolest jako trvalý následek poškození zdraví a promlčení

By | 27/06/2019

V jednom z minulých příspěvků jsem informoval o rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 25 Cdo 3228/2014), jež se zabývalo bolestí jako trvalým následkem poškození zdraví. Nejvyšší soud zde dospěl k právnímu názoru, že: „Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu však bylo napadeno ústavní stížností, která byla… Read More »

Výzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a prostituci v ČR provedený Sociologickým ústavem AV ČR

By | 19/06/2019

Tento týden vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu, v níž prezentuje výsledky výzkumu veřejného mínění v oblastech, které považuje za z morálního hlediska kontroverzní. Lidé se vyjadřovali k tématům potratů, eutanazie a prostituce. Co se týče oblasti eutanazie, lze vypíchnout následující výsledky šetření, z nichž plyne, že pro uzákonění eutanazie v ČR jsou přibližně 2/3… Read More »