Tag Archives: počátek promlčecí lhůty

Aktuální rozhodnutí NS: Odpovědnost za chybně předepsaný léčivý přípravek

By | 24/03/2011

Dvacátý pátý senát Nejvyššího soudu České republiky, specializující se na otázky odpovědnosti za škodu, vydal před měsícem jedno zajímavé rozhodnutí, precizující podmínky uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu v případě, že pacientovi-poškozenému byl chybně předepsán léčivý přípravek. Chybným předepsáním mám na mysli, že diagnóza, pro niž byl předepsán, byla špatně stanovena.