Category Archives: Aktuality

Aktuality

Odpovědnost lékařů začátečníků

By | 19.11.2017

Velmi zajímavou, avšak dovolím si tvrdit, že v České republice upozaděnou problematikou, je odpovědnost lékařů začátečníků za újmu na zdraví způsobenou pacientům. Na aktuálnosti toto téma nabylo v současné době (nejen) kvůli mediálně velmi známé kauze dvou lékařek, jedné začátečnice a druhé atestované. Obě lékařky byly shledány odpovědnými v trestním řízení za smrt pacienta, kdy lékařka začátečnice správně… Read More »

Hlediska ovlivňující právo komplementární a alternativní medicíny

By | 17.11.2017

     I. Úvodem Součástí zdravotnického práva a lékařské etiky jsou též otázky komplementární a alternativní medicíny. Věnovali jsem se tomuto tématu již dříve: Bulletin advokacie: Komplementární a alternativní medicína pohledem zdravotnického práva a též tu: Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně. Dále si můžeme připomenout příspěvek s názvem Svoboda volby péče… Read More »

Chyby v legislativní úpravě pracovnělékařských služeb

By | 8.11.2017

1.listopadu vstoupila  v účinnost novela zákona č.373/2011 Sb., která poněkud mění pravidla poskytování pracovnělékařské péče. Týká se nejen poskytovatelů, kteří jí na základě smlouvy se zaměstnavatelem poskytují, ale i registrujících praktických lékařů. Nejasností a chyb v úpravě je celá řada, já ovšem vybírám tu nejzajímavější a nejproblematičtější – a to změnu v posudkových závěrech. Nově platí… Read More »

Ohlédnutí za konferencí „20 let Úmluvy o biomedicíně“ a materiály

By | 7.11.2017

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhla na půdě AV konference“ 20 let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“. Vystřídala se celá škála řečníků s velmi zajímavými příspěvky. Jsem rád, že došlo k bilancování přínosu Úmluvy  a doufám, že se podobnou akci podaří opět někdy zorganizovat. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přikládám prezentace jednotlivých řečníků v… Read More »

Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním

By | 6.11.2017

     1. Úvodem V odborných kruzích i v široké veřejnosti bývají diskutovány otázky možných zdravotně nežádoucích vedlejších účinků nuceného očkování. Přípravy české zákonné úpravy náhrady újmy na zdraví či majetkové škody s tím spojené dosud ale nepokročily tak, aby byly v brzké době projednatelné. Cílem příspěvku je proto napomoci k nalezení cesty, jak za platného českého právního stavu… Read More »

Nejvyšší soud potvrdil svůj právní názor týkající se odpovědnosti za újmu na zdraví při nedostatečném poučení pacienta o rizicích spojených s lékařským zákrokem

By | 3.11.2017

Na těchto stránkách již bylo poukázáno na významný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1381/2013 v oblasti odpovědnosti za újmu na zdraví v případě nedostatečného poučení pacienta o možných rizicích lékařského zákroku, i když byl zákrok poskytnut lege artis. Nejvyšší soud však tento případ posuzoval opětovně, přičemž setrval na svém původním právním názoru, a to nově… Read More »

Pozvánka na křest knihy Eutanázie a rozhodnutí na konci života

By | 2.11.2017

Nakladatelství Academia vás srdečně zve na slavnostní křest knihy Adama Doležala EUTANAZIE A ROZHODNUTÍ NA KONCI ŽIVOTA Právní aspekty Knihu pokřtí doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. (1. LF UK) Křest se koná ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 16 hodin v budově  Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 205. Eutanazie_pozvánka na… Read More »