Category Archives: Aktuality

Aktuality

Když smrt je vysvobozujícím spojencem

By | 15.7.2017

Zdrcující zprávu se 27. června 2017 se dozvěděl mladý pár Chris Gard a Connie Yatesová. Zhatila jejich poslední naděje. Po právní bitvě, jež započala letos 3. března ve Velké Británii a byla dobojována na půdě Evropského soudu pro lidská práva, padlo rozhodnutí: u jejich vážně nemocného syna Charlieho bude ukončena léčba udržující život – a… Read More »

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se bolesti jako trvalého následku poškození zdraví

By | 15.7.2017

V jedné z předchozích aktualit (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/) jsme informovali o rozsudku Nejvyššího soudu, jímž bylo zamítnuto dovolání týkající se odškodnění pacientky za non lege artis postup zubního lékaře, jímž jí byla způsobena újma na zdraví. Nejvyšší soud v dovolacím řízení řešil otázku promlčení nároku pacientky na odčinění újmy na zdraví, přičemž vyslovil právní větu, že: „Jsou-li… Read More »

Schválení snížení limitů doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely Poslaneckou sněmovnou

By | 13.7.2017

V rámci legislativního vývoje v oblasti zdravotnictví nelze opominout skutečnost, že Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely ustanovení § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž snižuje limity doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely u zranitelných skupin obyvatelstva. Ke konkrétní výši limitů doplatků viz předchozí aktualita dostupná… Read More »

Rozhovor s prof. Pavlem Ševčíkem o eutanazii

By | 12.7.2017

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava). Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Hlavní autor a editor oceňovaných monografií, spoluautor stovek odborných studií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Dlouholetý vědecký sekretář ČSARIM, v současnosti člen Pain Relief Committee WFSA za Evropu. Je spoluautorem… Read More »

Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění v časopisu Právník

By | 11.7.2017

Sedmé číslo letošního, stopadesátéhošestého, ročníku vědeckého časopisu Právník, vydávaného Ústavem státu a práva, v. v. i., v Praze, přineslo na stranách 587 až 602 příspěvek autora této aktuality s názvem: Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění Obsah časopisu Právník je dálkově dostupný v elektronické databázi EBSCO. Zde uvádíme anotaci článku: „Veřejné zdravotní pojištění tvoří ústavně… Read More »

Návrh na zvýšení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce

By | 5.7.2017

Samotným závěrem měsíce června schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky 2019 a 2020. Konkrétně se jedná o navýšení vyměřovacího základu pro… Read More »

Novela zákona o specifických zdravotních službách

By | 29.6.2017

Relativně nedávno byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Protože v rámci jejího schvalování došlo k výrazným zásahům do původního návrhu a současně se mění významná část tohoto zákona, přikládám sněmovní tisky  – návrh s důvodovou zprávou a zákon s vyznačenými změnami. t0874a0 t087400 (1) Doporučit na Facebook Tweet about it… Read More »

Kalifornia a Oregon – některá data o rozhodnutích na konci života

By | 27.6.2017

Devátého června uběhl jeden rok od nabytí účinnosti zákona o asistované smrti (End of Life Option Act) ve státě Kalifornie. V Kalifornii je podle zákona za určitých podmínek asistované sebeusmrcení, naopak aktivní vyžádaná eutanazie není zákonem umožněna. Plné znění zákona naleznete zde: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520162AB15. Podle statistik zveřejněných hnutím zastánců lékařsky asistované smrti využilo od té doby odborné… Read More »

Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

By | 24.6.2017

Skupina poslanců v čele s doc. Bohuslavem Svobodou předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je znovuobnovení specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, jelikož tento specializačního obor byl novelou předmětného zákona odstraněn. Důvodem pro znovuobnovení specializačního… Read More »

Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 15.6.2017

V minulých dnech opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů z oblasti zdravotnictví, o nichž již na těchto stránkách bylo dříve pojednáno. Nejprve lze uvést, že Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny přerušil projednávání vládního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Podrobnější informace jsou dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1054. Dále, Senát schválil jak novelu zákona o specifických zdravotních službách,… Read More »