Category Archives: Aktuality

Aktuality

Upozornění na novou knihu – Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensatio lucri cum damno

By | 31/01/2023

Dovoluji si upozornit, že vyšla kniha zaměřená na problematiku vyrovnání újmy prospěchem. Obsah knihy je k dispozici zde. Popis: Monografie cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a… Celý text »

Nejvyšší soud se vyjadřoval k účelnosti vynaložení nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného

By | 27/01/2023

Nejvyšší soud posuzoval ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2726/2020 ze dne 27. 10. 2021 problematiku účelnosti vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného. Skutkově šlo o případ, v němž se zdravotní pojišťovna domáhala na základě § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby vynaložené na péči o zdraví poškozeného… Celý text »

Návrh novely zákona o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh novely zákona o zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví předložilo dne 20. 12. 2022 návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „Novela“). Ta musí nyní projít připomínkovým řízením a je tedy možné, že ještě dozná určitých změn. Novela zejména zavádí základní právní rámec pro poskytování… Celý text »

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu. Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1): „Hodnota bodu činí… Celý text »

Nedostatkové zdroje v době pandemie – zajímavý výzkum

V příloze naleznete zajímavý text – shrnutí  výzkumného experimentu,  který vznikl v rámci projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie. Jeho cílem bylo zkoumat názory širší veřejnosti k tematice účinnosti a přerozdělování ochranných respiračních pomůcek a morálním intuicím v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Výzkum byl… Celý text »

Rozhodnutí NS k některým aspektům řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí ve zdravotním ústavu

By | 03/01/2023

Nejvyšší soud vydal dne 21. 6. 2022 usnesení sp. zn. 24 Cdo 1150/2022, v němž se zabýval vybranými aspekty řízení ve věcech zdravotnické detence. Konkrétně šlo o případ pacienta, který byl převzat bez souhlasu do zdravotního ústavu (ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách). Obvodní soud nejprve rozhodl, že k převzetí… Celý text »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky a přání do nového roku

Vážené kolegyně a kolegové, již tradičně s nástupem nového roku si Vás dovoluji upozornit, že Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám dovoluji jménem redakce časopisu popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a doufám, že rok 2023… Celý text »

Návrh základu právního rámce telemedicíny – MZdr a ČLK

By | 29/12/2022

Součástí říjnového vydání časopisu Tempus Medicorum je článek zaměřený na některé otázky právní regulace telemedicíny, který rovněž obsahuje návrh novelizace zákona o zdravotních službách obecně upravující telemedicínu, a to ze strany ministerstva zdravotnictví  a rovněž i České lékařské komory (ČLK). Je zjevné, že oproti ministerské verzi jde ze strany ČLK o přístup více restriktivní. Časopis… Celý text »