Category Archives: Aktuality

Aktuality

Dopady využití AI ve vztahu lékaře a pacienta

Dnes byla publikována zpráva analyzující možné dopady využití AI na vztah lékaře a pacienta. Tato zpráva je k dispozici zde a shrnuje základní problémy, které využití AI může přinášet.   „Too often AI is seen solely as a cost-saving or efficiency exercise, and not one which can radically transform healthcare itself„, Dr Brent Mittelstadt, autor… Celý text »

Pozvánka na konferenci – Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života: Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života   Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s vědeckými poznatky o aktuálním stavu v dané oblasti v českém zdravotnictví, sdílet příklady a zkušenosti dobré praxe, představit konkrétní nástroj pro plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním a rozvinout diskusi o… Celý text »

NS opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky

By | 24/05/2022

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1904/2021 opětovně řešil problematiku stanovení výše náhrady za péči o nesoběstačného poškozeného poskytovanou rodinnými příslušníky nad rámec běžné rodinné spolupráce a solidarity. Důležité je zmínit, že Nejvyšší soud v rozhodnutí vyšel z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 664/19, kterým Ústavní soud odmítl určit výše náhrady za péči o… Celý text »

Pozvánka na workshop na téma: Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno

By | 24/05/2022

Dovoluji si Vás pozvat na workshop na téma: Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno Workshop se bude konat ve středu 15. června 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1. Současně… Celý text »

Záznam z konference Czech digital medicine summit 2022

By | 13/05/2022

Dovoluji si upozornit na možnost shlédnutí záznamu z prvního ročníku konference Czech digital medicine summit 2022, která se konala 11. 4. 2022 v Kongresovém sále IKEM. V rámci konference mj. vystoupil doc. Petr Šustek s přednáškou na téma: Legislativní ukotvení digitální medicíny – je čas na změnu? Webová stránka se záznamem z konference je dostupná zde. 

Ústavní soud posuzoval návrh senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

By | 05/05/2022

V úterý 3. 5. byl Ústavním soudem zveřejněn nález, v rámci kterého byl posuzován návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní soud návrh senátorů zamítl, přičemž shrnutí odůvodnění, včetně samotného nálezu, je dostupné zde. Na tomto místě bych nicméně vypíchnul alespoň následující část odůvodnění nálezu, které byla rovněž… Celý text »

Vybraná rozhodnutí a jejich právní věty z dubnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

By | 29/04/2022

Dne 13. dubna 2022 se konalo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které mj. schválilo následující právní věty příslušných soudních rozhodnutí: 1) Právní věta rozsudku NS 21 Cdo 1096/2021 ze dne 26. 8. 2021: „Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nelze ani za právní úpravy… Celý text »