Category Archives: Aktuality

Aktuality

Povaha nároku sekundárních obětí podle § 2959 OZ

By | 21.9.2017

Ustanovení § 2959 zní: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“   Dosavadní odborná literatura se k povaze nároku nevyjadřuje, ale tak nějak předpokládá, že tento nárok vznikne… Read More »

Duly a právo

By | 13.9.2017

     1. Úvodem Od nepaměti lidského rodu působily porodní báby. Známy byly i starému právu platnému na našem území, např. rakouskému obecnému zákoníku občanskému z roku 1811. Později, v polovině 20. století, úlohu porodních bab v Československu přejaly porodní asistentky. Stranou tak zůstaly duly. Zastavme se nyní u dul (ze starořeckého slova δούλη) z hlediska… Read More »

Marná léčba – hranice smysluplnosti poskytování další péče

By | 8.9.2017

Koncept marné péče je jedním z klíčových konceptů při rozhodování na konci života (end-of-life decissions). Koncept marné péče je z medicínského hlediska velmi obtížně zachytitelný, neboť sám pojem „marná péče“ nabízí řadu interpretací. O problematičnosti konceptu z medicínského hlediska svědčí i jeho neustálé redefinice a odlišné přístupy k vlastnímu vymezení. V řadě případů se odborníci snaží pojem „futilní“ péče vůbec… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

By | 7.9.2017

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Dále bych Vám rád oznámil, že u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, plánujeme věnovat prosincové číslo časopisu právě této události. Vaše… Read More »

Vývoj české legislativy v oblasti zdravotnictví

By | 31.8.2017

V měsíci srpnu opět došlo k významnému posunu legislativního procesu u několika zákonů týkajících se zdravotnictví, a to v horní komoře Parlamentu. Nejprve lze uvést, že dne 16. 8. 2017 Senát schválil návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jehož cílem je navýšit platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, a to na roky… Read More »

Ústavní soud opětovně posuzoval promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky

By | 17.8.2017

Předchozí aktuality (dostupné zde: https://zdravotnickepravo.info/rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/ a zde: https://zdravotnickepravo.info/ustavni-soud-zrusil-rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-tykajici-se-bolesti-jako-trvaleho-nasledku-poskozeni-zdravi/) pojednávaly o rozhodnutích Nejvyššího i Ústavního soudu týkajících se promlčení nároků na mimořádné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 odškodňovací vyhlášky (zrušené k 1. 1. 2014). Ústavní soud v recentním nálezu I. ÚS 1346/16 zopakoval svůj názor, že:  „Nárok poškozeného na mimořádné zvýšení… Read More »

Život bez svobodné vůle

By | 12.8.2017

Většina lidí si myslí, že je ve svém rozhodování svobodná. Ale tak jednoduše věci nestojí ani v každodenním životě, natož při filozofickém náhledu… Představa, že bychom jako nebyli takříkajíc z podstaty věci svobodní, je pro život jedince mimořádně tíživá. Svobodná vůle – či naopak její popření – se netýká pouze našeho běžného jednání, nýbrž podává… Read More »