Category Archives: Aktuality

Aktuality

Nejvyšší soud se opětovně vyjadřoval k sankční funkci civilního deliktního práva v případě zásahů do osobnostních práv člověka

By | 17/06/2021

Červnové jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schválilo mimo jiné právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 27/2020 ze dne 15. 12. 2020, které se opětovně zabývalo problematikou sankční, resp. preventivně-sankční funkce civilního deliktního práva v případě zásahu do osobnostních práv člověka. Nejvyšší soud při posuzování tohoto případu podrobně rozebral nejen judikatorní závěry v… Celý text »

ÚS se opět vyjadřoval k teorii „ztráty šance“

By | 02/06/2021

Dne 25. května letošního roku vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 3416/20, v němž se opět zabýval problematikou „ztráty šance“ a možnosti její náhrady (odčinění) v českém právu. Jedná se o nález, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1014/2020 ze dne 31. 8. 2020, které odmítlo po podrobném rozboru inkorporovat teorii… Celý text »

NS se vyjádřil k podmínce „zvlášť závažného ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 OZ

By | 28/05/2021

Dne 12. 5. 2021 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 4210/2018, které se týkalo podmínek aplikace ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve vztahu k vymezení „zvlášť závažné újmy na zdraví“. Nejvyšší soud zde dospěl k pro civilní deliktní právo významnému závěru, že bez dalšího nelze ztotožňovat „zvlášť závažné ublížení na… Celý text »

Pozvánka na biomedicínské a medicínskoprávní on-line disputace – Standardy poskytování zdravotních služeb

Dobrý den všem, níže naleznete odkaz na zítřejší biomedicínské a medicínskoprávní on-line disputace:     Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Medicínské standardy Time: May 19, 2021 05:45 PM Budapest   Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/95993105277?pwd=R2c4M09qeWgwQzJna203L2RlRUM3QT09   Meeting ID: 959 9310 5277 Passcode: 474975 One tap mobile +420228882388,,95993105277# Czech Republic… Celý text »

CPME vydalo zásady k problematice telemedicíny

By | 18/05/2021

Na konci března letošního roku vydal Stálý výbor evropských lékařů (CPME) zásady k problematice telemedicíny, kterou lze rozumět výkon medicíny distančním způsobem. CPME shrnulo zásady takto: “The COVID-19 pandemic has accelerated the use of telemedicine, across Members States where it is rapidly becoming a feature of day-to-day medical practice. On a large scale, doctors and… Celý text »

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy a uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí

Včera zveřejnil Ústavní soud nález sp. zn.  IV. ÚS 2530/20 ve věci podané ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost  stěžovatelky rozsudkem č. j. 3 As 37/2018-35. Z něj se podává, že nepřijetí dítěte do mateřské školy není sankcí a na věc se proto neuplatní závěry nálezu sp. zn. III. ÚS… Celý text »

Vyhlášky vymezující činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene

By | 04/05/2021

Počátkem letošního roku počalo Ministerstvo zdravotnictví vydávat vyhlášky, které vymezují činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle jednotlivých specializačních oborů. Vydány takto byly již vyhlášky týkající se… Celý text »