Category Archives: Aktuality

Aktuality

Upozornění na konferenci na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe

Od | 12/11/2018

Dovoluji si upozornit na konání odborné konference na téma: Nový civilní proces z pohledu praxe, kterou pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky za odborné podpory Nejvyššího soudu. Konference se koná 20. listopadu 2018 od 9:30 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Více informací (včetně registrace) zde.   Doporučit… Číst víc »

Čínská medicína – cui bono?

V tomto příspěvku se ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, která se dlouhodobě se věnuje lékařskému diskursu v zemích Dálného východu se zvláštním zřetelem k teorii a praxi buddhistické medicíny a japonské medicíny.  Příspěvek je veden snahou poskytnout čtenáři těchto… Číst víc »

Kritika snahy o zrušení povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny

Od | 30/10/2018

     1. Úvodem S účinností od září 2017 byla u nás legálně zavedena dvě nelékařská zdravotnická povolání: terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny. Tím byly současně zřízeny obory zdravotních služeb na trhu. Přijato bylo několik předpisů s předpokladem ještě dalšího předpisu. Podrobnostmi jsme se obšírně zabývali v příspěvcích Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny a Akupunktura… Číst víc »

Aktuální rozhodnutí ÚS – Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

Od | 30/10/2018

Dnes byl zveřejněn další nález ÚS ve věci očkování.  Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 725/18. V tomto nálezu II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky, neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce a Krajského soudu v Praze porušila její základní práva. Současně však Ústavní… Číst víc »

Rozhodování správních soudů ve věci nároků pacientů podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

Většina zdravotních služeb je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Stále častější jsou ale případy, kdy se pacienti ve výjimečných případech domáhají úhrady určité nehrazené léčby od zdravotních pojišťoven, neboť jsou přesvědčeni, že se v jejich případě jedná o výjimečnou situaci spadající pod ustanovení  § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.  Toto ustanovení zní:… Číst víc »

Rozhodnutí NS ve věci nedostatečného poučení

Relativně nedávno byl na stránkách NS zveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, který se zabývá problematikou neúplného poučení a újmy na zdraví vzniklé v důsledku lékařského zákroku provedeného na základě neúplného poučení. Z rozhodnutí lze zdůraznit několik věcí: protiprávnost – Provedení lékařského zákroku bez informovaného souhlasu, tedy rovněž… Číst víc »

Nutnost rozlišování medicínského a právního standardu zdravotní péče – rozhodnutí Nejvyššího soudu

Od | 18/10/2018

V recentním rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4168/2016 řešil Nejvyšší soud případ, v němž bylo třeba určit, zda zdravotnické zařízení postupovalo při poskytování zdravotních služeb (tehdy ještě ve smyslu § 11 zákona o péči o zdraví lidu) v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy tzv. lege artis. Rozsudek je z hlediska této právní oblasti zajímavý, jelikož se… Číst víc »