Tag Archives: objektivní odpovědnost

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu – odpovědnost za škodu na zdraví

By | 01/07/2012

Rád bych upozornil naše milé čtenáře na dvě nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.   Co je a co není odpovědností podle § 421a obč. zák.   První rozhodnutí vydal Nejvyšší soud dne 26. dubna 2012 a nese spisovou značku 25 Cdo 3981/2009. V plném znění si je může přečíst zde. Toto rozhodnutí se týká podřazení… Read More »

Tažení proti paragrafu 421a občanského zákoníku

By | 02/11/2011

Jak většina jistě ví, nejsem příliš velkým příznivcem použití ustanovení § 421a OZ v rámci poskytování zdravotnických služeb a v několika článcích jsem toto ustanovení podrobil široké kritice. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem