Author Archives: Tomáš Doležal

Chyby v legislativní úpravě pracovnělékařských služeb

By | 8.11.2017

1.listopadu vstoupila  v účinnost novela zákona č.373/2011 Sb., která poněkud mění pravidla poskytování pracovnělékařské péče. Týká se nejen poskytovatelů, kteří jí na základě smlouvy se zaměstnavatelem poskytují, ale i registrujících praktických lékařů. Nejasností a chyb v úpravě je celá řada, já ovšem vybírám tu nejzajímavější a nejproblematičtější – a to změnu v posudkových závěrech. Nově platí… Read More »

Ohlédnutí za konferencí „20 let Úmluvy o biomedicíně“ a materiály

By | 7.11.2017

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhla na půdě AV konference“ 20 let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“. Vystřídala se celá škála řečníků s velmi zajímavými příspěvky. Jsem rád, že došlo k bilancování přínosu Úmluvy  a doufám, že se podobnou akci podaří opět někdy zorganizovat. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přikládám prezentace jednotlivých řečníků v… Read More »

Pozvánka na křest knihy Eutanázie a rozhodnutí na konci života

By | 2.11.2017

Nakladatelství Academia vás srdečně zve na slavnostní křest knihy Adama Doležala EUTANAZIE A ROZHODNUTÍ NA KONCI ŽIVOTA Právní aspekty Knihu pokřtí doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. (1. LF UK) Křest se koná ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 16 hodin v budově  Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 205. Eutanazie_pozvánka na… Read More »

Konference Míra důkazu na PfUK

By | 20.10.2017

Pozvánka na tuto akci byla ne těchto stránkách již vyvěšena. Přidávám booklet se základními informacemi o řečnících a anotace jejich přednášek.   Booklet for Conference on Standard of Proof, Oct. 26-27, 2017 Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Pozvánka na konferenci a program konference „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“

By | 13.10.2017

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy   vás společně zvou na konferenci     „Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně“ Konference se koná pod… Read More »

Povaha závazků poskytovatele zdravotních služeb – charakter a důsledky

By | 26.9.2017

Nový občanský zákoník (dále jen „OZ“) zavedl nově typ smlouvy upravující právní režim poskytování péče o zdraví. V OZ je smlouvě o péči o zdraví v rámci Závazků z právních jednání samostatně věnován Díl 9 o péči o zdraví. Podle ustanovení § 2636 OZ se smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje… Read More »

Povaha nároku sekundárních obětí podle § 2959 OZ

By | 21.9.2017

Ustanovení § 2959 zní: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“   Dosavadní odborná literatura se k povaze nároku nevyjadřuje, ale tak nějak předpokládá, že tento nárok vznikne… Read More »