Author Archives: Tomáš Doležal

Problematika právní úpravy provozování léčitelské činnosti

V minulých dnech se v tisku začaly objevovat zprávy týkající  právní úpravy léčitelství. Tyto zprávy se objevily po odvysílání dokumentu České televize Infiltrace. Zajímavé je, že shodně z úst politiků zaznělo, že tato problematika není upravena a chybí tak také možnost dovozovat vůči léčitelům právní odpovědnost. Proto se shodli na tom, že je nutno připravit zákon… Read More »

Další nález Ústavního soudu týkající se aktivní legitimace pro uplatnění nároků na náhradu nákladů léčení

By | 30.5.2018

Dne 24. 5. 2018 zveřejnil ÚS na svých stránkách další ze série nálezů týkajících se  aktivní věcné legitimace osob, které poskytují osobní péči poškozeným, při uplatnění nároku na náhradu nákladů vynaložených na tuto péči. |Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 610/18, který se vypořádává s  některými právními závěry  nálezu sp. zn. I. ÚS 2224/15… Read More »

Ústavní soud se vyjádřil k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

By | 24.5.2018

Ústavní soud se v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 14/17 vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene v medicínsko-právních  sporech. Rozhodnutí je zajímavé zejména z toho důvodu, že shrnuje a poukazuje na předchozí rozhodnutí NS a ÚS,  která se této problematice věnovala. Z rozhodnutí vybírám podstatné pasáže:   41. V obecné poloze z abstraktní množiny případů, jimiž… Read More »

Pozvánka na seminář Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

By | 17.5.2018

Dovoluji si upozornit na zajímavý seminář. Více informací naleznete v přiloženém letáku  a dále v textu. Flyer CZ Výchova k rodičovství v době…   Srdečně Vás zveme na mezinárodní seminář či konferenci Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“ Lektoři: Doc. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU ČB) / Dr. Birgit Mayer-Lewis (Uni… Read More »

Zákaz finančního prospěchu při darování orgánů – doporučení Bioetické komise Rady Evropy

By | 3.5.2018

Minulý týden byla vydána příručka Bioetické komise Rady Evropy, která osvětluje pravidlo stanovené v čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně o zákazu finančního prospěchu při darování orgánů. Publikace je k dispozici zde.   Guide fin gain ENG.pdf Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Rozhodnutí ÚS – Úplný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává zachován

By | 19.4.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), §… Read More »

Problematika promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Upozorňuji na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4617/2014, uveřejněný pod číslem 37/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. Jedná se o rozhodnutí, které řeší problematiku promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ačkoliv je to ještě podle starého OZ, podobně… Read More »