Author Archives: Tomáš Doležal

Stanovení etických pravidel pro neurotechnologie a AI

By | 22.3.2018

Je zřejmé, že nové technologie umožňují vědcům nevídané věci.  Proto vědci a etici z The Morningside group zaslali do časopisu Nature varování před neurotechnologiemi a AI s tím, že by měly být nastaveny určité etické standardy pro využití těchto technologií a navrhli čtyři základní oblasti, kam by se měla ochrana člověka a nastavení pravidel soustředit: ochrana … Read More »

Poskytování zdravotních služeb nezletilým s jejich souhlasem a řešení případných rozporů mezi názorem nezletilého a zákonným zástupcem

By | 28.2.2018

Souhlas nezletilých osob s poskytováním zdravotních služeb   Udělení souhlasu dítětem k poskytování zdravotních služeb činí v praxi určité problémy. Na vině je zejména relativně komplikovaná úprava a  vztah některých ustanovení  zákona o zdravotních službách a občanského zákoníku. Podle § 35 ZZS se pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických… Read More »

Spoluzavinění nezletilé při nesprávném výběru a upevnění autosedačky?! Nesprávné rozhodnutí NS ČR

By | 14.2.2018

Poměrně nedávno by publikován  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 4463/2017, který se zabývá odškodněním nezletilce v případě dopravní nehody. Soudy vyšly v zásadě z následujícího popisu skutkového stavu: „Obvodní soud na základě znaleckého posudku dospěl ke skutkovému závěru, že žalobkyně byla usazena v dětské autosedačce, která sice odpovídala… Read More »

Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře

By | 30.1.2018

Dne 29. 1. 2018 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dokument Metodika implementace GDPR v ambulantní sféře. Dokument je chápán jako pomůcka ambulantním lékařům při implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jde samozřejmě o dobrý počin, byť lze pochybovat o tom, že by běžný lékař tento dokument celý přečetl a navíc podle něj něco upravoval v… Read More »

Jednota nebo mnohost nároků podle § 2958 NOZ?

By | 22.1.2018

Ačkoliv v odborné literatuře nepanuje k pojetí jednoty či mnohosti  nároků na náhradu nemajetkové újmy na zdraví shoda (např. na straně jedné Doležal, T., Lavický, P., Pojetí náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového občanského zákoníku a s tím spojené procesní aspekty, Právní rozhledy, 10/2014 nebo Bezouška P., Komentář k OZ od C.H. Beck,… Read More »

Komu mohou být sdělovány informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel? Pokus o interpretaci § 33 ZZS

By | 9.1.2018

Vždy jsem žil v přesvědčení, že ustanovení § 33 nezpůsobuje vážnější interpretační problémy a v zásadě panuje shoda na tom, za jakých okolností koho informovat. Dnes jsem ale byl vyveden z tohoto omylu a to mě donutilo se na § 33 podívat znovu a podrobněji.  Co tedy vlastně říká: (1) Pacient může při přijetí do… Read More »

Transplantační etika v čínském podání

By | 28.12.2017

V současných bioetických debatách o transplantacích a stále výraznějšímu vlivu Číny na české zdravotnictví je vhodné upozornit na odstrašující praktiky v Číně v rámci transplantací. Jedná se o rozhovor s onkologickým chirurgem ze severozápadní Číny Enverem Tohtim. Rozhovor naleznete zde.     Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-329/16 – Snitem a Philips France

By | 28.12.2017

Relativně nedávno byl publikován rozsudek Soudního dvoru Evropské unie ze dne 7. prosince 2017 ve věci C-329/16, jehož předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d’État (Francie), v řízení Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France proti předsedovi vlády a ministrovi pro sociální věci a zdravotnictví.   Soudní dvůr Evropské… Read More »