Author Archives: Tomáš Doležal

Přelomové rozhodnutí ÚS ve věci odškodňování sekundárních obětí

Dne 12.6. 2024 zveřejnil ústavní soud plenární nález Pl. ÚS 14/24 , kterým zrušil rozhodnutí NS ČR ve věci odškodnění újmy na zdraví vzniklé u tzv. sekundární oběti v důsledku zásahu do zdraví a života u primárně poškozeného.  V projednávaném případě šlo o situaci, kdy se stěžovatelka v řízení před obecnými soudy domáhala na pojišťovně (vedlejší… Celý text »

Upozornění na přednášku Fóra CPK- Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století

CPK  vás v rámci  Fóra zve na přednášku: prof. Ewa Baginska, Univerzita Gdaňsk   Rekodifikace polského občanského práva pro 21. století – výzvy, metody a realizace   Přednáška se bude konat dne 16.5.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 412.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak… Celý text »

Pozvánka na přednášku

Centrum právní komparatistiky vás srdečně v rámci našeho Fóra zveme na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť   Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva   Přednáška se bude konat dne 24.4.2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.        Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.… Celý text »

Úhrada za pořízení kopie zdravotnické dokumentace ve světle rozhodnutí ESD

S připravovanou novelizací zákona o zdravotních službách se znovu otevírá otázka úhrad za pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Stávají znění § 66 zákona o zdravotních službách stanoví, že poskytovatel může za její pořízení požadovat úhradu nákladů: (3)Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat… Celý text »

Gender identity services for children and young people – upozornění na zajímavou zprávu

V těchto dnech byla předložena   závěrečná zpráva a doporučení NHS  týkající se poskytování zdravotních a poradenských služeb ve věci   genderové identity  dětí a mladých lidí. Přezkum byl zadán NHS England s cílem navrhnout doporučení, jak zlepšit služby NHS  ve věci   genderové identity a zajistit, aby děti a mladí lidé, kteří zpochybňují svou pohlavní identitu nebo… Celý text »

Průvodce právy pacientů – nová publikace a videa

Kolektiv autorů z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR nedávno vydal praktickou příručku Průvodce právy pacientů.  Autoři si proto v brožuře Průvodce právy pacientů kladou za cíl čtenáře obecně seznámit s právy, jež jim jako pacientům ve vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb náleží. Usilují o to, aby se pacienti lépe zorientovali ve „světě“… Celý text »

Pozvánka na konferenci – High-Level Conference – “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds”

Dne 27.3. se bude konat koneference “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches to the execution of judgments concerning involuntary detention and treatment on mental health grounds” For your information, the Committee of Ministers’ Chairmanship of Liechtenstein, in collaboration with the Department for the Execution of Judgments, organises tomorrow a High-Level Conference, “’Of Unsound Mind’: Convention-compliant approaches… Celý text »