Author Archives: Tomáš Doležal

Posuzování odpovědnosti školy za úraz žáka při hodině tělocviku

By | 12/06/2019

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 5492/2017 byl nucen zabývat problematikou posuzování situace, kdy během hodiny tělesné výchovy  v tělocvičně  základní školy došlo u žáka v důsledku náhle vzniklé fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu.  Otázkou… Read More »

Vyjádření německé etické komise k zásahům do zárodečné linie

By | 06/06/2019

Německá etická komise vydala v květnu stanovisko k zásahům do zárodečné linie.  Ve svém obsáhlém stanovisku přezkoumává možnosti zásahů do zárodečné linie. Nutno podotknout, že je principiálně nevylučuje, ale v současné době je vzhledem k nepředvídatelným rizikům považuje za eticky nepřijatelné.  Stanovisko je k dipozici zde.  Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do… Read More »

Kdy je eutanázie přípustná?

By | 05/06/2019

V kontextu navrhované úpravy eutanázie v Česku je nutno se zamyslet i nad některými velmi problematickými případy. Jedním z těchto případů je aktuálně případ 17 -ti leté holandské dívky. Ta se rozhodla podstoupit eutanázii, protože byla v mládí znásilněna a trpěla postraumatickou stresovou poruchou, depresí a anorexií.   Návrh sice zatím počítá s možností eutanázie až… Read More »

Rozhodnutí NSS ve věci úpravy změny pohlaví

By | 31/05/2019

Nejvyšší správní soud byl konfrontován s případem, kdy se musel vypořádat s českou právní úpravou změny pohlaví. V rozsudku ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 2 As 199/2018 soud konstatoval, že česká právní úprava změny pohlaví je ústavně konformní, a tím se dostal do určité kontrapozice s Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), ale… Read More »

Rozhodnutí NS – Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví

By | 17/05/2019

Problematika dalších  nemajetkových újem při ublížení na zdraví je kapitolou, kterou se v poslední době zaobírá odborná literatura /viz články kolegy Mališe/ a nyní se k ní vyjádřil v rozhodnutí i NS.  Z rozhodnutí:                Další nemajetková újma ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen postarat… Read More »

Psychoterapie na skřipci z paragrafů

Autorem tohoto příspěvku je kolega JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D., který mě požádal o jeho zveřejnění. S radostí tak činím.   Psychoterapie na skřipci z paragrafů JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D. Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stal figurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie. Jako… Read More »

Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva – pozvánka na workshop

By | 24/04/2019

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. Vás dne 16. května 2019 zve na WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY na téma:  Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva   Anotace: Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je… Read More »