Author Archives: Tomáš Doležal

Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil ke stížnostem na povinné očkování v ČR

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva se vyjádřil ke stížnostem na povinné očkování v ČR v rámci kauzy Vavřička a ostatní proti ČR Tisková zpráva se shrnutím závěrů Velkého senátu je k dispozici zde: Grand Chamber judgment Vavricka and Others v. Czech Republic – obligation to vaccinate children against diseases that were well known… Celý text »

Ještě drobná poznámky k problematice prioritizace

V březnovém i podzimním Doporučení k alokaci vzácných zdrojů jsme uvedli, že by pravidla alokace vzácných zdrojů by měla být stanovena zákonodárcem: Výzva k činnosti zákonodárce Z hlediska právního by bylo více než vhodné, aby rozhodování o alokaci vzácných zdrojů v případě nedostatku vzácných zdrojů v rámci probíhající pandemie bylo upraveno zákonodárcem. Tak by se… Celý text »

Rozhodnutí ÚS k problematice duševních útrap- II. ÚS 1564/20

Ústavní soud v rozhodnutí II. ÚS 1564/20 se vyslovil k problematice posuzování duševních útrap jako dalších nemajetkových újem. Podstatou ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatele se zamítnutím jeho žaloby na kompenzaci duševních útrap způsobených  dopravní nehodou a s tím související problematika náhrady jiných nemajetkových újem způsobených ublížením na zdraví. Citované rozhodnutí je zajímavé z několika důvodů.… Celý text »