Author Archives: Tomáš Doležal

Novela zákona o specifických zdravotních službách

By | 29.6.2017

Relativně nedávno byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Protože v rámci jejího schvalování došlo k výrazným zásahům do původního návrhu a současně se mění významná část tohoto zákona, přikládám sněmovní tisky  – návrh s důvodovou zprávou a zákon s vyznačenými změnami. t0874a0 t087400 (1) Doporučit na Facebook Tweet about it… Read More »

Cizinci bez trvalého pobytu a právo na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění

By | 30.5.2017

Minulý týden rozhodoval ústavní soud ve věci sp.zn. Pl. ÚS 2/15, v jehož rámci byl podán návrh na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, neboť  navrhovatelé shodně dospěli k závěru, že napadená ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění… Read More »

Itálie zavádí povinné očkování proti 12 nemocem

By | 22.5.2017

V souvislosti s debatami o povinném očkování v ČR je zajímavé upozornit na skutečnost,že Itálie nově zavádí povinné očkování proti 12 nemocem. Počet nemocí, proti kterým musejí být italské děti do šesti let povinně očkované, se zvyšuje ze současných čtyř na dvanáct. Dosud rodičům v případě nedodržení pravidel hrozila pokuta 150 až 250 eur (necelé… Read More »

Obrácení důkazního břemene v důsledku nedostatečně vedených záznamů v dokumentaci

By | 17.5.2017

Jedním z častých problémů v medicínsko-právních sporech je skutečnost, že poškozený pacient jako žalobce nemá k dispozici důkazy,  které by potřeboval pro prokázání svých tvrzení. A to buď z toho důvodu, že je žalované zdravotnické zařízení nechce vydat nebo je nemá také (přestože je mít má) a nebo jsou nedostatečné, protože zdravotnické zařízení porušilo svoji… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

By | 4.5.2017

Vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Dále bych Vám rád oznámil, že u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, plánujeme věnovat prosincové číslo časopisu právě této… Read More »

Rozhodnutí na konci života -příručka vydaná Radou Evropy

By | 24.4.2017

V rámci současných diskuzí o eutanázii a jiných rozhodnutích na konci lidského života je vhodné upozornit na příručku vydanou Komisí pro bioetiku Rady Evropy, kde jsou stanovena základní pravidla a principy. Více naleznete přímo na stránkách Rady Evropy.   Dokument také přikládám. Guide end of life en.pdf   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout… Read More »

Dlouhodobé ošetřovné – návrh zákona

By | 19.4.2017

Dne 11. 4. 2017 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Cílem návrhu je umožnit lidem, aby se mohli starat o vážně nemocné příbuzné. Navrhuje se proto nová sociální dávka z nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nevykonává v zaměstnání, z něhož… Read More »

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci náhrady nákladů léčení

By | 2.4.2017

Nejvyšší soud ČR se v nedávném rozhodnutí č.j.  25 Cdo 1250/2016 opětovně vrátil k problematice náhrady nákladů léčení a zejména určení osoby oprávněné náhradu těchto nákladů požadovat.  V jednom z posledních rozhodnutí –  v rozsudku ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3942/2015 dovodil NS  (v návaznosti na předcházející rozhodnutí ÚS sp. zn. I. ÚS… Read More »

Rozhovor s Peterem Singerem

By | 6.3.2017

Relativně nedávno byl v časopisu The Journal of Practical Ethics publikován rozhovor s P. Singerem, kdy se ho redaktoři a T. Pummer zeptali na 20 otázek, které jsou v jeho teoriích velmi problematické a diskutované. Rozhovor naleznete zde. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Britský soud rozhodl o očkování dítěte proti vůli matky

By | 16.2.2017

V souvislosti s nedávnými rozhodnutími českých soudů je vhodné upozornit i na rozhodnutí londýnského  soudu, který nařídil očkování dítěte proti vůli matky s odůvodněním, že „neočkovat v tomto případě by bylo v rozporu s nejlepším zájmem dítěte“. Přes odpor matky, která se dovolávala negativních zkušeností z očkování předcházejícího dítěte, rozhodl soud, že rizika, která neočkovanému… Read More »