Author Archives: Tomáš Doležal

Povaha nároku sekundárních obětí podle § 2959 OZ

By | 21.9.2017

Ustanovení § 2959 zní: „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“   Dosavadní odborná literatura se k povaze nároku nevyjadřuje, ale tak nějak předpokládá, že tento nárok vznikne… Read More »

Marná léčba – hranice smysluplnosti poskytování další péče

By | 8.9.2017

Koncept marné péče je jedním z klíčových konceptů při rozhodování na konci života (end-of-life decissions). Koncept marné péče je z medicínského hlediska velmi obtížně zachytitelný, neboť sám pojem „marná péče“ nabízí řadu interpretací. O problematičnosti konceptu z medicínského hlediska svědčí i jeho neustálé redefinice a odlišné přístupy k vlastnímu vymezení. V řadě případů se odborníci snaží pojem „futilní“ péče vůbec… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

By | 7.9.2017

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Dále bych Vám rád oznámil, že u příležitosti 20. výročí přijetí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, plánujeme věnovat prosincové číslo časopisu právě této události. Vaše… Read More »

Eutanazie a rozhodnutí na konci života – nová kniha

By | 24.7.2017

Dovoluji si upozornit na vydání nové knihy Eutanazie a rozhodnutí na konci života od kolegy Adama Doležala. Tato kniha právě vyšla v nakladatelství Academia a je k dostání v knihkupectvích Academia a všech dalších knihkupectvích, které si váží dobré literatury. Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by… Read More »

Novela zákona o specifických zdravotních službách

By | 29.6.2017

Relativně nedávno byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Protože v rámci jejího schvalování došlo k výrazným zásahům do původního návrhu a současně se mění významná část tohoto zákona, přikládám sněmovní tisky  – návrh s důvodovou zprávou a zákon s vyznačenými změnami. t0874a0 t087400 (1) Doporučit na Facebook Tweet about it… Read More »

Cizinci bez trvalého pobytu a právo na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění

By | 30.5.2017

Minulý týden rozhodoval ústavní soud ve věci sp.zn. Pl. ÚS 2/15, v jehož rámci byl podán návrh na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, neboť  navrhovatelé shodně dospěli k závěru, že napadená ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění… Read More »

Itálie zavádí povinné očkování proti 12 nemocem

By | 22.5.2017

V souvislosti s debatami o povinném očkování v ČR je zajímavé upozornit na skutečnost,že Itálie nově zavádí povinné očkování proti 12 nemocem. Počet nemocí, proti kterým musejí být italské děti do šesti let povinně očkované, se zvyšuje ze současných čtyř na dvanáct. Dosud rodičům v případě nedodržení pravidel hrozila pokuta 150 až 250 eur (necelé… Read More »

Obrácení důkazního břemene v důsledku nedostatečně vedených záznamů v dokumentaci

By | 17.5.2017

Jedním z častých problémů v medicínsko-právních sporech je skutečnost, že poškozený pacient jako žalobce nemá k dispozici důkazy,  které by potřeboval pro prokázání svých tvrzení. A to buď z toho důvodu, že je žalované zdravotnické zařízení nechce vydat nebo je nemá také (přestože je mít má) a nebo jsou nedostatečné, protože zdravotnické zařízení porušilo svoji… Read More »