Author Archives: Tomáš Doležal

Ústavní soud se vyjádřil k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

By | 24.5.2018

Ústavní soud se v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 14/17 vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene v medicínsko-právních  sporech. Rozhodnutí je zajímavé zejména z toho důvodu, že shrnuje a poukazuje na předchozí rozhodnutí NS a ÚS,  která se této problematice věnovala. Z rozhodnutí vybírám podstatné pasáže:   41. V obecné poloze z abstraktní množiny případů, jimiž… Read More »

Pozvánka na seminář Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“

By | 17.5.2018

Dovoluji si upozornit na zajímavý seminář. Více informací naleznete v přiloženém letáku  a dále v textu. Flyer CZ Výchova k rodičovství v době…   Srdečně Vás zveme na mezinárodní seminář či konferenci Informace k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“ Lektoři: Doc. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU ČB) / Dr. Birgit Mayer-Lewis (Uni… Read More »

Zákaz finančního prospěchu při darování orgánů – doporučení Bioetické komise Rady Evropy

By | 3.5.2018

Minulý týden byla vydána příručka Bioetické komise Rady Evropy, která osvětluje pravidlo stanovené v čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně o zákazu finančního prospěchu při darování orgánů. Publikace je k dispozici zde.   Guide fin gain ENG.pdf Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Rozhodnutí ÚS – Úplný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává zachován

By | 19.4.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), §… Read More »

Problematika promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Upozorňuji na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4617/2014, uveřejněný pod číslem 37/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. Jedná se o rozhodnutí, které řeší problematiku promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ačkoliv je to ještě podle starého OZ, podobně… Read More »

Jak se připravit na další Velikonoce

By | 5.4.2018

Máme po Velikonocích a vždy když vidím, jak na Velikonoční pondělí dochází k naprosto flagrantním zásahům do integrity žen a dívek a současně by mnozí označili staré zvyky jako projev sexismu vedoucímu k diskriminaci žen, rozhodl jsem se na příští rok poskytnout koledníkům ( a těm ženám a dívkám, které ctí staré zvyky) návod, jak… Read More »