Judikatura

Vážení přátelé zdravotnického práva a bioetiky,

tento web má sloužit jako určitá jednotící platforma pro osoby znalé zdravotnického práva, bioetiky, medicíny atd. Právě zde by tyto osoby měly mít možnost se  společně setkávat a diskutovat spolu – i když  jen v kyberprostoru.

Byly bychom rádi, kdyby oblasti zájmu na těchto stránkách překročily dosud úzký pohled zdravotnického práva, ale zohlednily i oblast daleko širší a složitější, tj. oblast bioetiky.

Na závěr je nutno podotknout, že tato aktivita je podporována Kabinetem zdravotnického práva a bioetiky, zřízeným  Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i,  a jeho členové se aktivně podílejí na tvorbě  příspěvků a   snaží sevytvořit potřebný prostor pro výzkum v této oblasti.