Tag Archives: náhrada škody

Nová judikatura Nejvyššího soudu – společné téma sterilizace

Nejvyšší soud v nedávné době vydal dvě zajímavá rozhodnutí. Spojujícím motivem je provedená sterilizace – i když v obou případech za jiných okolností a  s jiným cílem. V jednom případě nedobrovolně provedená, v druhém chtěná, ale nepovedená. Spory byly Nejvyšším soudem vedeny pod spisovými značkami 25  Cdo 2382/2010 a 30 Cdo 2819/2009.

Aktuální rozhodnutí NS: Odpovědnost za chybně předepsaný léčivý přípravek

By | 24/03/2011

Dvacátý pátý senát Nejvyššího soudu České republiky, specializující se na otázky odpovědnosti za škodu, vydal před měsícem jedno zajímavé rozhodnutí, precizující podmínky uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu v případě, že pacientovi-poškozenému byl chybně předepsán léčivý přípravek. Chybným předepsáním mám na mysli, že diagnóza, pro niž byl předepsán, byla špatně stanovena.