Tag Archives: BGB

Smlouva o poskytování zdravotní péče podle BGB

Ačkoliv řada českých a slověnských odborníků z oblasti medicínského práva obdivně vzhlíželo k  německé úpravě vztahu lékaře a pacienta a zejména judikatorně vytvořeným zásadám pro vztah lékaře a pacienta, německý zákonodárce se rozhodl dlouho budovanou cestu opustit.  Důvodem byla nejistota a nejasnost práv a povinností stanovených pouze judikaturou. Z tohoto důvodu byl  BGB novelizován prostřednictvím tvz.  Patientenrechtgesetz, kterým byla… Celý text »