Tag Archives: Evropský soudní dvůr

Oliver Brüstle a rozhodnutí ESD

V dubnu jsem Vás informoval  o řízení, které probíhalo před  ESD  pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV.  V tomto případu, kdy šlo o spor o zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky, dospěl ESD nedávno k rozhodnutí,které vyvolalo bouřlivé odezvy a obavy o další výzkum v oblasti kmenovách buněk. Soud v zásadě akceptoval… Celý text »

ESD a zákaz patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky

Už několik týdnů probíhá vzrušená debata o řízení, které probíhá před  ESD.  Jedná se o věc vedenou pod sp. zn. C‑34/10 Oliver Brüstle  v  Greenpeace eV. Případ je postaven na sporu o patent prof. Brüstleho z roku 1999, který patentoval metodu výroby neurálních progenitorních buněk (prekurzorů of nervových buněk).

Rozdílné pohledy ÚS a NSS na stanovení cen a úhrad léků?

By | 04/04/2011

Není to tak dávno, co se Ústavní soud vyjádřil k dlouhá léta přetrvávajícímu systému stanovování cen léčivých přípravků a jejích úhrad z veřejného zdravotního pojištění tak, že tehdejší systém zrušil z důvodu protiústavnosti. Ministerstvo zdravotnictví připravilo a Parlament následně v roce 2007 schválil zcela nový systém. Ten však toho času považuje za protiústavní Nejvyšší správní soud a tak se… Celý text »