Author Archives: Radek Policar

Provádění pitev po 1. lednu 2014

By | 27/01/2014

V posledních týdnech se objevila jistá diskuse ohledně právních podmínek provádění pitev po 1. lednu 2014, a to vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen NOZ), konkrétně jeho § 113, § 115, § 116 a § 117. Rád bych shrnul argumenty, které mám za to, že jsou v této věci relevantní.

Je aktuální kampaň lékárenského řetězce Dr. Max legální?

By | 10/09/2013

S příchodem právě pobíhajícího měsíce spustil řetězec lékáren Dr. Max (součást finanční skupiny Penta) novou marketingovou kampaň. Pod heslem „Oslavte s námi 7. narozeniny lékáren Dr. Max“ uvádí, že jeho zákazníci ušetří v měsíci září 50 Kč za recept. Pro lepší pochopení dodává: „Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.“… Celý text »

V nemocnicích lze kouřit a podávat alkohol

By | 03/05/2013

Provokativní nadpis upozorňuje na skutečnost, že změny právního řádu mimo jiné v důsledku změn definicí některých zásadních termínů nově používaných zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nebyly učiněny důsledně. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem… Celý text »

Dentista?!

By | 09/04/2013

Nedávno jsem se zabýval kuriozitou zdravotnického práva – podmínkami pro výkon povolání dentisty. Aspoň tak mi to přišlo. O to víc jsem byl nadšen dnešní reportáží v Událostech České televize, ze které vyplynulo, že jeden dentista v České republice působí. Využiju proto nedávno nabyté znalosti a podělím se s vámi o informace, jak české právo reguluje činnost dentistů.… Celý text »

Vysvětlení nových pravidel pro detenční řízení

By | 31/12/2012

Dnes má svátek Silvestr. Je poslední den v roce. Většina lidí se baví a očekává s nadějí v lepší, nebo aspoň stejně dobré zítřky půlnoc, po které začne nový rok 2013. S dnešní půlnocí je však také spjata účinnost zákona č. 404/2012 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád. Už jsem zde na tuto novelu upozorňoval, neboť v řadě bodů… Celý text »

Ústavní soud zrušil část zákona o zdravotních službách

By | 27/11/2012

Ústavní dnes vyhlásil svůj nález sp. zn. Pl.ÚS 1/12, kterým rozhodl o několika návrzích, jenž napadaly ústavnost některých vládou prosazených návrhů v posledních měsících/letech v oblastech sociální a zdravotní. Ústavní soud zrušil povinnost osob, jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu. Zároveň… Celý text »

Detenční řízení po 1. lednu 2013

By | 23/11/2012

V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato novela občanského soudního řádu mění také tu část, která se věnuje pravidlům pro detenční řízení. V předstihu vám přinášíme informaci o těchto změnách. Níže… Celý text »

Konec obřízky a zvětšování prsou v ČR?

By | 22/07/2012

Původně jsem chtěl zareagovat na Tomášův text „Je provedení obřízky z náboženských důvodů trestné?“. Chtěl jsem rozebrat, za jakým podmínek je nebo není možné v České republice provádět chlapečkům obřízku z náboženských důvodů. Tak jsem nad tím chvíli dumal a pak mi to došlo. Kdybychom měli ještě zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tak… Celý text »