Category Archives: Doporučená literatura

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

By | 05/03/2020

Počátkem března letošního roku vydalo pražské právnické nakladatelství Leges knihu Právo komplementární a alternativní medicíny v rozsahu 448 stran. Jedná se o vědeckou monografii z oboru právní vědy z pera autora této knižní aktuality. Kniha volně tematicky navazuje na předchozí práci s názvem Právo přírodního léčitelství, která vyšla knižně u téhož nakladatele na podzim 2018. Rozsah obou u… Celý text »

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

By | 19/02/2020

Nadcházející letošní březnové číslo vědeckého impaktovaného časopisu Health Policy, vydávaného nakladatelstvím Elsevier, obsahuje spoluautorský článek Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements, (s. 311 – 316, ročník 124).  Spoluautory jsou farmaceutka Jitka Pokladníková z Univerzity Karlovy a původce této aktuality. Článek vychází ze současného českého prostředí. Anglická anotace a další údaje… Celý text »

Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

By | 26/09/2017

V české právnické literatuře patří statě věnované právním otázkám léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíny spíše mezi Popelky. V blízkém zahraniční tomu tak ale dávno není. Odborná právnická literatura tohoto rázu mívá svůj význam i z hlediska zdravotnického vzdělávání. Kromě toho může být užitečným pomocníkem pro praxi, zejména pro případ právních sporů. Zahraniční právnická literatura sledovaného tematického… Celý text »

Svoboda volby péče o vlastní zdraví (Acta iuridica olomucensia)

By | 11/09/2017

Letošní první číslo vědeckého právnického časopisu, vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci pod názvem Acta iuridica olomucensia, přineslo stať autora této informace. Příspěvek nese název Svoboda volby péče o vlastní zdraví a byl vydán na stranách 9 až 28. Časopis je archivován v Central and Eastern European Online Library, kde lze zadat vyhledání celého příspěvku po přihlášení.… Celý text »

Ethics for a Broken World

By | 20/01/2017

Lidové noviny v sobotu 14. 1. uveřejnily v příloze Orientace anketu Knihy, které tady scházejí (dosud nepřeložené knihy, které by si zasloužily převod do češtiny). V anketě se dvakrát objevila velmi zajímavá kniha Tima Mulgana Ethics for a Broken World. Zde jsou důvody, proč ji David Černý a Tomáš Hříbek doporučili. David Černý: Představme si… Celý text »

Potencialita a bioetika

By | 01/04/2015

Pojem potenciality hraje v bioetice velmi důležitou úlohu. Setkáváme se s ním v diskusích o etických problémech počátku i konce lidského života. Odpůrci embryo-destruktivního výzkumu a interrupcí např. často argumentují, že embryo a fétus mají potencialitu rozvinout vlastnosti definující osobu ve funkcionálním (a pro mnohé bioetiky eticky relevantním) smyslu: mohou rozvinout schopnost vyšších kognitivních funkcí, získat… Celý text »

J. Rachels: The End of Life. Euthanasia and Morality

By | 17/06/2013

Problém etické evaluace euthanasie ve všech jejích podobách představuje jedno ze široce diskutovaných témat současné bioetiky. Diskuse se neustále rozrůstá a zasahuje do oblastí filosofie, teoretické a aplikované etiky, paliativní péče či právních úvah. Mezi základní publikace pojednávající o euthanasii z morálního hlediska zcela nepochybně patří kniha amerického  filosofa Jamese Rachelse The End of Life. Euthanasia… Celý text »