Zahraniční právnická literatura o léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíně

By | 26/09/2017

V české právnické literatuře patří statě věnované právním otázkám léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíny spíše mezi Popelky. V blízkém zahraniční tomu tak ale dávno není.

Odborná právnická literatura tohoto rázu mívá svůj význam i z hlediska zdravotnického vzdělávání. Kromě toho může být užitečným pomocníkem pro praxi, zejména pro případ právních sporů.

Zahraniční právnická literatura sledovaného tematického zaměření sice není hojná, přesto však je hodná odborné pozornosti z oboru zdravotnického nebo souvisícího práva, včetně práva závazkového.

Na mysli máme zejména právnickou literaturu německou, která je v tomto směru za léta rozvinutá. Právě německá literatura (i judikatura) bývá přínosná i pro české právní prostředí, které opětovně zase spadá, po dočasném sovětském vybočení, do germánské právní rodiny. Německá odborná a vědecká literatura se týká nejen úzce profesního léčitelského práva, nýbrž i zásadních ústavních nebo soukromoprávních pohledů, včetně práva deliktního. Vyniká zde zejména dlouholeté časopisecké a knižní právnické dílo prof. Rüdigera Zucka, např.:

 • Zuck, R.: Das Recht der anthroposophischen Medizin. 2. Aufl. Baden Baden: Nomos 2012.
 • Zuck, R.: Homöopathie und Verfassung. Baden Baden: Nomos 2004.
 • Zuck, R.: The Right of Anthroposophic Medicine. Baden Baden: Nomos 2012.

Dále můžeme zmínit následující německy píšící autory a jejich knižní práce, včetně těch, které jsou zaměřeny na profesní vzdělávání nebo profesní dějepis:

 • Arndt, K. F.: Heilpraktikerrecht. 2. Aufl. Frankfurt am M.: Metzner 1987.
 • Cramer, R.: Die Strafrechtliche Grenzen der Therapiefreiheit und der Heilbehandlung durch den Heilpraktiker. Köln: Univ. zu Köln 1995.
 • Donhauser, H.: Der Beruf des Heilpraktikers. Analyse der Ausbildung und Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung. Bad Liebenzell: Synergie 1997.
 • Donhauser, H. – Stahl-Kadlec, C.:  Rechts- und Berufskunde: Fur Heilpraktiker und Heilpraktikeranwärter – Übersicht und ZusammenfassungRechts. 2. Aufl. München: Lehmanns 2008.
 • Ehlers, A. P. F.: Medizin in den Händen von Heilpraktikern – „Nicht-Heilkundigen“. Berlin: Springer 2013.
 • Freder, J.: Die Geschichte des Heilpraktikerberufs in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der DDR. Bonn: Fachverband Deutscher Heilpraktiker e. V. 2003.
 • Krieger, S.: Rechtskunde für Heilpraktiker: Wissen für Prüfung und tägliche Praxis. 2. Aufl. Stuttgart: Sonntag 2008.
 • Marstedt, G. – Moebus, S.: Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 9, Inanspruchnahme alternativer Methoden in der Medizin. Berlin: R. Robert-Koch-Institut – Statistisches Bundesamt 2002.
 • Meyer-George, M.: Die zivilrechtliche Haftung des Heilpraktikers. Köln: Univ. zu Köln 1988.
 • Sasse, R.: Der Heilpraktiker: Ein Gesundheitsberuf ohne Berufsausübungsrecht? Baden Baden: Nomos 2011.
 • Sasse, R.: Heilpraktiker-Recht. Düsseldorf: Freie Heilpraktiker e. V. 2013.
 • Ulusal, S.: Recht in der Naturheilpraxis. Stuttgart: Haug 2011.
 • Thaler, M. – Plank, M.-L.: Heilmittel und Komplementärmedizin in der Krankenversicherung. Wien: Manz 2005.

Ze sbírek německých předpisů viz:

 • Igl, G. (Hrsg.): Recht der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker und sonstigen Berufe im Gesundheitswesen. Normsammlung. 82. Aktual. Heidelberg: Medhochzwei 2017.

Z literatury francouzské uvádíme alespoň:

 • Robard, I.: Médecines non-conventionnelles et droit. Paris: Ed. du Juris-Classeur 2002.

Významná kniha obsahující odkazy na celou řadu další odborné literatury je zde:

 • Maddalena, S.: Alternative Medicines: On the Way towards Integration? Bern: P. Lang 2005.

V právnické literatuře americké (USA) můžeme upozornit zejména na práce Cohenovy a dalších:

 • Cohen, M. H.: Beyond Complementary Medicine. Legal and Ethical Perspectives on Health Care and Human Evolution. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press 2000.
 • Cohen, M. H.: Complementary and Alternative Medicine. Legal Boundaries and Regulatory Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press 1998.
 • Cohen, M. H.: Future Medicine. Ethical Dilemmes, Regulatory Challenges and Therapeutic Pathways to Health Care and Healing in Human Transformation. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press 2002.
 • Cohen, M. H.: Healing at the Borderland of Medicine and Religion. Studies in Social Medicine. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press 2006.
 • Cohen, M. H.: Legal Issues in Integrative Medicine. A Guide for Clinicians, Hospitals and Patients. Gig Harbour: National Acupuncture Foundation 2005.
 • Cohen, M. H. – Micozzi, M. S. – Ruggie, M.: The Practice of Integrative Medicine: A Legal and Operational Guide. New York: Springer 2006.

V námi citovaných případech si můžeme poukázat na další literaturu tam uvedenou a odkazovanou.

Dále si můžeme poukázat na odborný blog Complementary and Alternative Medicine Law Blog advokáta Cohena: CAM Law Blog

Všechny nebo i další odborné podklady mohu svým způsobem posloužit při budoucí tvorbě české koncepce veřejnoprávně profesní úpravy služeb přírodního léčitelství nebo komplementární a alternativní medicíny.

Další informace k tématu:

Brněnský seminář Komplementární a alternativní medicína a právo

Edit: 8. 10. 2019