Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

By | 05/03/2020

Počátkem března letošního roku vydalo pražské právnické nakladatelství Leges knihu Právo komplementární a alternativní medicíny v rozsahu 448 stran.

Jedná se o vědeckou monografii z oboru právní vědy z pera autora této knižní aktuality. Kniha volně tematicky navazuje na předchozí práci s názvem Právo přírodního léčitelství, která vyšla knižně u téhož nakladatele na podzim 2018. Rozsah obou u nás průkopnických knih čítá dohromady 784 tiskových stran. Druhá kniha obsahuje další právní „zmapování terénu“ a podává řešení zjištěných právních otázek. Může sloužit jako podklad pro neklinickou část multidisciplinárního hodnocení zdravotnických technologií (HTA), tedy přípravků, prostředků a postupů, a to v oblasti právních aspektů, jež souvisí s používáním zdravotnické technologie v komplementární a alternativní medicíně.

Autorova knižní obálka obsahuje aranžovanou fotografii listů jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba), sesbíraných v brněnském městském parku Lužánky.

Jinanový list, jak zní lékopisný název ginkgo folium, nalezneme v seznamu léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků, (příloha vyhl. č. 85/2008 Sb.). Vedle toho podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin (vyhl. č. 58/2018 Sb.) se na spotřebitelském obalu doplňku stravy s fyziologickými nebo výživovými účinky obsahujícímu jinan dvoulaločný uvede upozornění „Může snižovat srážlivost krve“. Používá se zde standardizovaný extrakt z listů anebo sušený list.

Pro obeznámení čtenářské veřejnosti přebíráme redakční anotaci nové knihy:

„Kniha je první českou monografií zabývající se právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví.

Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů péče o zdraví včetně přírodních nebo tradičních.

Podstatné části jsou zaměřeny na racionální pojetí komplementární a alternativní medicíny, zejména medicíny přírodní a tradiční. Pozornost je podrobně věnována lékárenské zdravotní péči a zdravotnickým prostředkům v této oblasti, stejně tak i sociálnímu právu a veřejnému zdravotnímu pojištění.

Dílčí kapitoly jsou věnovány zdravotním službám podle pravidel vědy, pojetí evidence-based medicine, technickým normám, právním otázkám placeba, homeopatie, antroposofické medicíny, léčebné pedagogiky, arteterapie aj.

Čtyři kapitoly se týkají právních otázek tradiční čínské medicíny včetně akupunktury.

Práce navazuje na předchozí autorovu monografii Právo přírodního léčitelství, která vyšla v nakladatelství Leges v roce 2018.

Tematické pokračování bude následovat v připravované knize Kontroverze práva, zdraví a rodiny.“

 

Recenze:

Bulletin advokacie, 2020, č. 5, (recenze Mates)

Advokátní deník, 13. 5. 2020 (recenze Mates)

Právní rádce, 2020, č. 6, (recenze Prchal)

Poznámka po vydání knihy:

Šestnáctá knižní kapitola s názvem Výrobky se zdravotními účinky byla následně, po vydání, ještě rozšířena a v aktuálním znění je veřejně dostupná zde.

Dodatek:

Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva, 2. vydání vyšlo v Psychoenergetice, 2020, č. 2, s. 17 – 23. 

Další:

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

Pluralita v medicíně a standard dobré péče (presentace)

Je vhodné vyznat se v právu; časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 98, září – říjen, s. 40 – 41.

Odborné léčitelství a právo. Gemma, 1993, č. 5, s. 3.

Léčitelství pohledem právníka. 1. – 2. část. Regenerace, 2020, č. 2 – 3, s. 23 – 25, s. 48 – 49.

Právní odpovědnost léčitele. Regenerace, 2021, č. 1, s. 46.

Nebezpečí léčitelského působení. Regenerace, 2021, č. 2, s. 48.

Etický kodex léčitele. Regenerace, 2021, č. 3, s. 38 – 40. 2., rozš. vyd. Psychoenergetika, 2021, č. 1, s. 16 – 18.

Esoterické zboží a náboženské předměty. Regenerace, 2021, č. 4, s. 56.

Nekonvenční zdravotnické prostředky. Regenerace, 2021, č. 5, s. 48 – 50.

Přírodní léčivé zdroje. Regenerace, 2021, č. 6, č. 42 – 44.

Tradiční rostlinné léčivé přípravky. Regenerace, 2021, č. 7, s. 40 – 41.

Doplňky stravy a nové potraviny. Regenerace, 2021, č. 8, s. 38 – 39.

Kosmetické přípravky. Regenerace, 2021, č. 9, s. 46 – 47.

Právní příběh homeopatie. Regenerace, 2021, č. 10, s. 44 – 45. 2. vyd. Psychoenergetika, 2021, č. 2, s. 22 – 23.

Antroposofická medicína a právo. Regenerace, 2021, č. 11, s. 44 – 45.

Právní příběh tradiční čínské medicíny. Regenerace, 2021, č. 12, s. 36 – 37.

Filipínské duchovní léčitelství s poznámkami právníka. Psychoenergetika, 2022, č. 1, s. 12 – 20.

Komplementární spiritistická terapie. Regenerace, 2022, č. 9, s. 36 – 38, 2., upr. vyd. Psychoenergetika, 2022, č. 2, s. 12 – 13.

Filipínské duchovní léčitelství. Regenerace, 2022, č. 10, s. 12 – 14.

Duchovní léčitel jako povolání. Regenerace, 2022, č. 11, s. 34 – 35.

Zvykové rostlinné veterinární léčivé přípravky. Regenerace, 2023, č. 7, s. 32 – 34.

Čarodějnické lektvary? Regenerace, 2024, č. 1, s. 40 – 42.

Odborné rozhovory:

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidi (rozhovor). TCM Revue, časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2018, č. 2, s. 14 – 16.

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidi (rozhovor). Hospitalin

Naše knihy jsou průkopnické; časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2020, č, 1, s. 20 – 24.

Cílem by mělo být integrativní zdravotnictví (rozhovor)

TCM: Slabé stránky legislativy. Může být pacient ohrožen? (rozhovor)

TCM: Konec hry. Nebo …? (rozhovor)

TCM by měla patřit do zdravotní péče a pod dohled lékařů (rozhovor)

Senátní návrh opět zrušit novelu? Nevzdělaný, asociální a věcně pomýlený (rozhovor)

Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do aktuální situace ve zdravotnictví a TCM, (rozhovor); časopisecky vyšlo v Hospitalinu, 2017, č. 9/10, s. 48 – 51. 

Léčitelé jsou u nás třicet let svobodní, málo toho ale využívají (rozhovor); časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 97, červenec – srpen, s. 22 – 23.

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, You Tube, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, internetové vysílání, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Z jiných autorových knih, obsahujících i některé další odkazy:

Kniha Právo přírodního léčitelství

Kniha Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Z jiných autorových příspěvků:

Srpek Iva Telce. Regenerace, 2020, č. 11, s. 9.

Státem uznávaná kartářská živnost; časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2021, č. 104, září – říjen, s. 34 – 35.

10 otázek pro … Iva Telce

Zahrádkářský zákon. Regenerace, 2022, č. 5, s. 24 – 26.

Pravdy víry právním pohledem. Regenerace, 2023, č. 3, s. 28 – 30. 2. vyd. Psychoenergetika, 2023, č. 1.

Nebezpečí přezírání přirozenosti, přírody a cítění. Regenerace, 2023, č. 5, s. 24 – 26.

Edit: 30. 6. 2023