Ethics for a Broken World

By | 20/01/2017

Lidové noviny v sobotu 14. 1. uveřejnily v příloze Orientace anketu Knihy, které tady scházejí (dosud nepřeložené knihy, které by si zasloužily převod do češtiny).

V anketě se dvakrát objevila velmi zajímavá kniha Tima Mulgana Ethics for a Broken World. Zde jsou důvody, proč ji David Černý a Tomáš Hříbek doporučili.

David Černý: Představme si náš svět za padesít až sto let. Zničený jednáním předchozích generací, takže v něm zcela chybí pitná voda či potraviny; svět zmítaný neustálými masivními výkyvy počasí; svět, v němž je třeba neustále rozhodovat o lidském životě. Podle jakých etických principů se budou obyvatelé tohoto zničeného světa rozhodovat? Jak budou rozdělovat vzácné zdroje? Jak rozhodovat, kdo bude žít a kdo naopak bude muset zemřít? A jak by se myslitelé nedaleké budoucnosti dívali na etické a politické teorie filozofů, kteří žili o pár let dříve, přesto však ve zcela jiném světě blahobytu? Na tyto obtížné otázky se pokousí odpověděť kniha z 2011 známého morálního filosofa Tima Mulgana Ehics for a Broken World. Imagining Philosophy after Catastrophe. Je napsaná srozumitelně a lze ji chápat i jako úvod do současné etiky a politické filosofie. Mulgan etické a politické teorie testuje nejen v našem světě, ale i ve zničeném světě budoucnosti; ukazuje, že mnohdy nedokážou adekvátním způsobem uchopit naše povinnosti vůči budoucím generacím.

Tomáš Hříbek: Do malého jazyka nemá smysl překládat příliš technické a úzce zaměřené knihy, protože si na malém trhu nenajdou dost čtenářů. Pdborníci si takovou literaturu přečtou v původním jazyce. To se týká i většiny filozofické literatury, kterou sleduji. Ale i v této oblasti se najdou tituly, jež mohou oslovit širš čtenářskou obec. Počítám k nim knihu Ethics for a Broken World (2011) novozélandského filozofa Tima Mulgana. Jde o netradiční úvod do současné morální a politické filozofie, psaný z perspektivy obyvatele „poškozeného světa“, což má být naše budoucnost, vzdálená jen několik generací, ale poznamenaná katastrofickými klimatickými změnami, nedostupností základních zdrojů a podobně. Mulgan ukazuje, že standardní politické teorie současnosti, jako je liberalismus, dogmaticky předpokládají, že bude vždy možné pokrýt základní potřeby všech, že na to všichni máme „právo“. Našim potomkům mohou tyto předpoklady připadat naivní a nezodpovědné. Fascinující četba, která může zaujmout téměř každého