Tag Archives: povinné očkování

Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním

By | 06/11/2017

     1. Úvodem V odborných kruzích i v široké veřejnosti bývají diskutovány otázky možných zdravotně nebezpečných vedlejších účinků nuceného očkování. Přípravy české zákonné úpravy náhrady újmy na zdraví či majetkové škody s tím spojené dosud ale nepokročily tak, aby byly v brzké době projednatelné; viz však dovětek na konci. Cílem příspěvku je proto napomoci… Celý text »

Povinné očkování a (před)školní docházka

Povinné očkování a jeho odmítání je předmětem častých právních kontroverzí – nejen u nás, ale i ve světě. Této problematice bylo na těchto stránkách věnováno již dost prostoru, přesto je vhodné upozornit na dvě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (a rozhodnutí Ústavního soudu), která se k problematice povinného očkování a možných důsledků nepodrobení se tomuto očkování… Celý text »

Povinné očkování před Nejvyšším správním soudem – další díl

By | 13/05/2012

O rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věci povinného očkování jsme zde již debatovali. Nyní se zdá, že konečně v této věci rozhodl „zákonný soudce“ v rámci NSS tedy tzv. rozšířený – sedmičlenný – senát. Na webu NSS sice není zatím žádná zmínka o rozhodnutí ve věci RS 3/2012 (zda jsou povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno podle… Celý text »

Šalamounské rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci povinného očkování

Debata o povinném očkování dětí se rozproudila po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v roce 2005 – sp. zn. 5 As 17/2005.   Tímto rozhodnutím Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2004 č. j. 4 Ca 2/2004-21. Tímto rozsudkem zamítl městský soud žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva… Celý text »