Svoboda volby péče o vlastní zdraví (Acta iuridica olomucensia)

By | 11/09/2017

Letošní první číslo vědeckého právnického časopisu, vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci pod názvem Acta iuridica olomucensia, přineslo stať autora této informace. Příspěvek nese název Svoboda volby péče o vlastní zdraví a byl vydán na stranách 9 28.

Časopis je archivován v Central and Eastern European Online Library, kde lze zadat vyhledání celého příspěvku po přihlášení.

Po obsahové stránce příspěvek vychází z loňského právně popularizačního novinového textu Máš právo léčit se, jak chceš, který vyšel v příloze Lidových novin, Orientace. Podstatně je však přepracován, aktualizován a celkově rozšířen pro jiné publikační účely.

 

Fotografie:

Pamětní deska léčiteli Jindřichu Pasekovi na domě ve Svratouchu. (Foto autor, 2017.)

 

Edit (8. 11. 2017)Pluralita v medicíně a standard dobré péče