Potencialita a bioetika

By | 01/04/2015

Pojem potenciality hraje v bioetice velmi důležitou úlohu. Setkáváme se s ním v diskusích o etických problémech počátku i konce lidského života. Odpůrci embryo-destruktivního výzkumu a interrupcí např. často argumentují, že embryo a fétus mají potencialitu rozvinout vlastnosti definující osobu ve funkcionálním (a pro mnohé bioetiky eticky relevantním) smyslu: mohou rozvinout schopnost vyšších kognitivních funkcí, získat pojem „já“ jako subjektu zkušenosti a jeho persistence v čase. Zastánci interrupcí naopak říkají, že odpovídající potencialita není morálně relevantní, neboť potenciální subjekt zkušenosti není aktuální subjekt zkušenosti a pouze aktuálně (bezprostředně realizovatelné) schopnosti myšlení jsou z etického hlediska podstatné.

Ve hře jsou různé významy pojmu „potencialita“, které rozdělují současnou bioetickou komunitu. Je proto potěšující, že v minulém roce vyšel sborník textů s názvem Potentiality. Metaphysical and Bioethical Dimensions (editor John P. Lizza), který obsahuje celkem třináct klíčových textů pojednávajících o potencialitě. Texty jsou rozděleny do tří sekcí: i) Povaha potenciality, ii) potencialita na počátku života, iii) potencialita na konci života. Ve svém souhrnu velmi dobře reprezentují současný stav diskuse v teoretické rovině a její aplikaci na poli současné bioetiky.

Obsah:

1. Mohan Matthen: Aristotle´s Theory of Potentiality

2. Jennifer McKitrick: Dispositions and Potentialities

3. Joel Feinberg: The Paradoxes of Potentiality

4. Edward Covey: Physical Possibility and Potentiality in Ethics

5. Edward Langerak: Abortion: Listening to the Middle

6. Jason T. Eberl: Persons with Potential

7. Agata Sagan, Peter Singer: The Moral Status of Stem Cells

8. Jeff McMahan: Potential

9. Margaret Olivia Little: Abortion and the Margins of Personhood

10. Bertha Alvarez Manninen: Revisiting the Argument from Fetal Potential

11. Don Marquis: Are DCD Donors Dead?

12. Tom Tomlinson: The Irreversibility of Death: Metaphysical, Psychological, Medical or Ethical?

13. John P. Lizza: On the Ethical Relevance of Active versus Passive Potentiality.

potentiality

Lizza, J. P. (ed.). Potentiality. Metaphysical and Bioethical Dimensions. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.