Author Archives: David Černý

Život bez svobodné vůle

By | 12.8.2017

Většina lidí si myslí, že je ve svém rozhodování svobodná. Ale tak jednoduše věci nestojí ani v každodenním životě, natož při filozofickém náhledu… Představa, že bychom jako nebyli takříkajíc z podstaty věci svobodní, je pro život jedince mimořádně tíživá. Svobodná vůle – či naopak její popření – se netýká pouze našeho běžného jednání, nýbrž podává… Read More »

Když smrt je vysvobozujícím spojencem

By | 15.7.2017

Zdrcující zprávu se 27. června 2017 se dozvěděl mladý pár Chris Gard a Connie Yatesová. Zhatila jejich poslední naděje. Po právní bitvě, jež započala letos 3. března ve Velké Británii a byla dobojována na půdě Evropského soudu pro lidská práva, padlo rozhodnutí: u jejich vážně nemocného syna Charlieho bude ukončena léčba udržující život – a… Read More »

Rozhovor s prof. Pavlem Ševčíkem o eutanazii

By | 12.7.2017

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava). Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Hlavní autor a editor oceňovaných monografií, spoluautor stovek odborných studií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Dlouholetý vědecký sekretář ČSARIM, v současnosti člen Pain Relief Committee WFSA za Evropu. Je spoluautorem… Read More »

Hédonismus a slast

By | 19.2.2017

Hédonismus představuje teorii welfare (dobrého života), podle které je jedinou niternou pozitivní prudenciální hodnotou slast, zatímco jedinou negativní niternou prudenciální hodnotou je bolest. Pokud život osoby S obsahuje pozitivní balanci slasti a bolesti (= více slasti), je život S dobrý, pokud se tato pozitivní balance zvyšuje, život S se zlepšuje, pokud je balance slasti a bolesti… Read More »

Call for papers

By | 14.2.2017

FREE WILL AND MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY Institute of State and Law, the Czech Academy of Sciences, Prague, the Czech Republic 24 May, 2017 A joint workshop of the Institute of State and Law, and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences on the interface between metaphysics and legal theory. We invite… Read More »