Author Archives: David Černý

Když smrt je vysvobozujícím spojencem

By | 15.7.2017

Zdrcující zprávu se 27. června 2017 se dozvěděl mladý pár Chris Gard a Connie Yatesová. Zhatila jejich poslední naděje. Po právní bitvě, jež započala letos 3. března ve Velké Británii a byla dobojována na půdě Evropského soudu pro lidská práva, padlo rozhodnutí: u jejich vážně nemocného syna Charlieho bude ukončena léčba udržující život – a… Read More »

Rozhovor s prof. Pavlem Ševčíkem o eutanazii

By | 12.7.2017

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava). Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Hlavní autor a editor oceňovaných monografií, spoluautor stovek odborných studií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Dlouholetý vědecký sekretář ČSARIM, v současnosti člen Pain Relief Committee WFSA za Evropu. Je spoluautorem… Read More »

Hédonismus a slast

By | 19.2.2017

Hédonismus představuje teorii welfare (dobrého života), podle které je jedinou niternou pozitivní prudenciální hodnotou slast, zatímco jedinou negativní niternou prudenciální hodnotou je bolest. Pokud život osoby S obsahuje pozitivní balanci slasti a bolesti (= více slasti), je život S dobrý, pokud se tato pozitivní balance zvyšuje, život S se zlepšuje, pokud je balance slasti a bolesti… Read More »

Call for papers

By | 14.2.2017

FREE WILL AND MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY Institute of State and Law, the Czech Academy of Sciences, Prague, the Czech Republic 24 May, 2017 A joint workshop of the Institute of State and Law, and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences on the interface between metaphysics and legal theory. We invite… Read More »

Autonomní auta a etika

By | 6.2.2017

Zatímco v celé evoluční historii člověka byla příčinou náhlého a neočekávaného konce lidského života divoká příroda nebo ruka (často třímající vhodný vražedný nástroj) divokého soukmenovce či člena jiného kmene, dnes této statistice nevedou úmrtí způsobená válkami, teroristy nebo pracovními úrazy, nýbrž – autonehody. A příčinou autonehody je nejčastěji řidič. Řidič, který jede příliš riskantně, který… Read More »

Ethics for a Broken World

By | 20.1.2017

Lidové noviny v sobotu 14. 1. uveřejnily v příloze Orientace anketu Knihy, které tady scházejí (dosud nepřeložené knihy, které by si zasloužily převod do češtiny). V anketě se dvakrát objevila velmi zajímavá kniha Tima Mulgana Ethics for a Broken World. Zde jsou důvody, proč ji David Černý a Tomáš Hříbek doporučili. David Černý: Představme si… Read More »

Preferencialismus a čas II

By | 14.12.2016

V předchozím článku jsem formuloval zásadní problém preferencialismu: preferencialistické hodnotové atomy (p-atomy) se skládají ze dvou částí, preference (či tužby) a jejího naplnění, které bývají situovány do různých časových okamžiků. Vyvstává tak otázka, kdy vlastně je splnění preference pro subjekt S dobré, kdy pozitivně ovlivňuje welfare S. Není to v okamžiku t1 formování preference, nemůže to ale… Read More »