Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

By | 19/02/2020

Nadcházející letošní březnové číslo vědeckého impaktovaného časopisu Health Policy, vydávaného nakladatelstvím Elsevier, obsahuje spoluautorský článek Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements, (s. 311 – 316, ročník 124). 

Spoluautory jsou farmaceutka Jitka Pokladníková z Univerzity Karlovy a původce této aktuality.

Článek vychází ze současného českého prostředí.

Anglická anotace a další údaje včetně plného textu příspěvku jsou obsaženy v odkazu shora. Přístup k plnému textu je placený.