Tag Archives: veřejné očkování

Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním

By | 6.11.2017

     1. Úvodem V odborných kruzích i v široké veřejnosti bývají diskutovány otázky možných zdravotně nežádoucích vedlejších účinků nuceného očkování. Přípravy české zákonné úpravy náhrady újmy na zdraví či majetkové škody s tím spojené dosud ale nepokročily tak, aby byly v brzké době projednatelné. Cílem příspěvku je proto napomoci k nalezení cesty, jak za platného českého právního stavu… Read More »