Povinné očkování před Nejvyšším správním soudem – další díl

By | 13/05/2012

O rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věci povinného očkování jsme zde již debatovali. Nyní se zdá, že konečně v této věci rozhodl „zákonný soudce“ v rámci NSS tedy tzv. rozšířený – sedmičlenný – senát. Na webu NSS sice není zatím žádná zmínka o rozhodnutí ve věci RS 3/2012 (zda jsou povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno podle ust. § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích originálně určovány teprve prováděcí vyhláškou k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),  ale přátelé ze Zdravotnických novin (www.zdn.cz) již na svůj web a do svého denního newsletteru převzali následující zprávu ČTK:

„Povinnost konkrétního očkování stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. NSS dospěl k závěru, že vyhláška vychází ze zákona a respektuje zákonné meze. Odpovídá tak ústavně právnímu požadavku, podle něhož lze povinnosti ukládat toliko na základě zákona. Sedmičlenný rozšířený senát ale nebyl při rozhodování jednotný, tři členové měli jiné stanovisko.“ Celý text naleznete zde.

Už se těším na zveřejnění plného znění rozhodnutí na webu Nejvyššího správního soudu, abychom se zde mohli opět se Zuzanou Candigliota přátelsky poškorpit;-))