Tag Archives: zdravotnická dokumentace

Soukromí pacienta – může si jej chránit podle svého?

By | 25/01/2013

Poněkud opožděně zde zveřejňuji prezentace z workshopu Ochrana soukromí pacienta ve zdravotnictví, který proběhl dne 29. 11. 2012. Zároveň níže navazuji na zajímavou debatu na tomto workshopu o možnosti pacienta rozhodovat o způsobu zacházení s jeho osobními údaji a shrnuji základní argumenty. Nejprve tedy seznam autorů a jejich příspěvků s prezentacemi ke stažení u těch,… Read More »

Budou osoby uvedené v § 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách platit za kopie zdravotnické dokumentace?

By | 11/02/2012

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), na řadě míst vyvolává otázky po správnosti interpretace právních norem, které z něj vyplývají. Zdá se tak, že jeho autoři chtěli, aby čtenáři tohoto zákona intelektuálně nezakrněli a tak jim připravili několik skutečných oříšků. Jedním z nich je otázka, zda-li budou… Read More »

Komu patří zdravotnická dokumentace?

By | 28/10/2011

S větší či menší intenzitou je již delší dobu probírána otázka, komu vlastně patří zdravotnická dokumentace. Je zdravotnického zařízení? Pacienta? Nebo nemůže být předmětem vlastnického práva? Různé alternativy nastínil ve své knize o zdravotnické dokumentaci Radek Policar  a nově se tomuto tématu věnuje i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 3562/2009. Doporučit na… Read More »

Nová judikatura Nejvyššího soudu – vydání znaleckého posudku

By | 31/08/2011

Nedávno bylo publikováno nové rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se (ač vzdáleně) dotýká zdravotnického práva. Toto rozhodnutí bylo publikováno pod č.j. 22 Cdo 4458/2009 a zabývá se problematikou vydání znaleckéoho posudku o zdravotním stavu ze soudního spisu.  Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Poskytování informací po smrti pacienta – abstrak článku Radka Policara

By | 18/05/2011

 Dovoluji si Vám  nabídnout abstrakt článku Radka Policara, který se vyjde v Časopise zdravotnického práva a bioetiky, a který se zabývá úpravou poskytování informací po smrti pacienta.   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem