Nová judikatura Nejvyššího soudu – vydání znaleckého posudku

By | 31/08/2011

Nedávno bylo publikováno nové rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se (ač vzdáleně) dotýká zdravotnického práva. Toto rozhodnutí bylo publikováno pod č.j. 22 Cdo 4458/2009 a zabývá se problematikou vydání znaleckéoho posudku o zdravotním stavu ze soudního spisu. 

Podstatný závěr zní: 

Právní závěr odvolacího soudu, že nárok na vydání znaleckého posudku, uplatněný žalobcem, nemá oporu v platném právu, je tedy správný. Jestliže soud, u kterého je vedeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, vyžádá k důkazu znalecký posudek týkající se zdravotního stavu účastníka, vypracovaný v jiném řízení, a založí jej do spisu, nemá účastník právo na vydání tohoto posudku; může do něj jen nahlížet, případně si pořídit jeho opis (§ 44 o. s. ř.).  

Plné znění tohoto rozhodnutí naleznete zde

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.