Nová judikatura Nejvyššího soudu – vydání znaleckého posudku

Nedávno bylo publikováno nové rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se (ač vzdáleně) dotýká zdravotnického práva. Toto rozhodnutí bylo publikováno pod č.j. 22 Cdo 4458/2009 a zabývá se problematikou vydání znaleckéoho posudku o zdravotním stavu ze soudního spisu. 

Podstatný závěr zní: 

Právní závěr odvolacího soudu, že nárok na vydání znaleckého posudku, uplatněný žalobcem, nemá oporu v platném právu, je tedy správný. Jestliže soud, u kterého je vedeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, vyžádá k důkazu znalecký posudek týkající se zdravotního stavu účastníka, vypracovaný v jiném řízení, a založí jej do spisu, nemá účastník právo na vydání tohoto posudku; může do něj jen nahlížet, případně si pořídit jeho opis (§ 44 o. s. ř.).  

Plné znění tohoto rozhodnutí naleznete zde