Tag Archives: vlastnické právo

Komu patří zdravotnická dokumentace?

By | 28/10/2011

S větší či menší intenzitou je již delší dobu probírána otázka, komu vlastně patří zdravotnická dokumentace. Je zdravotnického zařízení? Pacienta? Nebo nemůže být předmětem vlastnického práva? Různé alternativy nastínil ve své knize o zdravotnické dokumentaci Radek Policar  a nově se tomuto tématu věnuje i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 3562/2009.