Tag Archives: povinnost mlčenlivosti

Poskytování informací po smrti pacienta – abstrak článku Radka Policara

By | 18/05/2011

 Dovoluji si Vám  nabídnout abstrakt článku Radka Policara, který se vyjde v Časopise zdravotnického práva a bioetiky, a který se zabývá úpravou poskytování informací po smrti pacienta.