Tag Archives: pandemie

Medikace off-label

By | 02/03/2021

Úvodem Mezi aktuální otázky nouzového stavu z důvodu virové pandemie patří medikace off-label v klinické praxi. Rozumí se tím prospěšná odborná rada (doporučení), resp. vystavení lékařského předpisu na léčivý přípravek, který však má pacient užívat k jiné léčebné indikaci, resp. jiným způsobem, nežli vyplývá ze správní, úřední, registrace léčivého přípravku, jak o ni požádal výrobce.… Read More »

Časopis zdravotnického práva a bioetiky – Call for papers Covid 19

By | 07/01/2021

Vážení kolegové a kolegyně, Probíhající pandemie vyvolává mnohé právní, etické a sociální otázky. Proto jsme se rozhodli věnovat zvláštní číslo časopisu právě těmto záležitostem. Výzvu s bližšími podrobnostmi naleznete v příloze. S pozdravem Tomáš Doležal Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19- aktualizované vydání

By | 27/10/2020

V březnu tohoto roku jsme s  kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravili dokument, který  shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních… Read More »