Tag Archives: přání pacientů

Medikace off-label

By | 02/03/2021

Úvodem Mezi aktuální otázky nouzového stavu z důvodu virové pandemie patří medikace off-label v klinické praxi. Rozumí se tím prospěšná odborná rada (doporučení), resp. vystavení lékařského předpisu na léčivý přípravek, který však má pacient užívat k jiné léčebné indikaci, resp. jiným způsobem, nežli vyplývá ze správní, úřední, registrace léčivého přípravku, jak o ni požádal výrobce.… Read More »

Lékárenská zdravotní péče v komplementární a alternativní medicíně

By | 05/12/2018

    1. Úvodem Lékárenská zdravotní péče sleduje klinické i psychosociální účinky farmakoterapie (vedle efektů obchodních). Proto na ni musíme pohlížet též úhlem sociální farmacie a sociomedicíny. Zřetelně se nám zde profiluje význam přání pacientů a jejich preference. V Česku, Evropské unii a Radě Evropy máme společensky (a paradigmaticky) zavedeny podstatné rysy integrativní farmacie. Již proto bychom… Read More »