Časopis zdravotnického práva a bioetiky – Call for papers Covid 19

Vážení kolegové a kolegyně,

Probíhající pandemie vyvolává mnohé právní, etické a sociální otázky. Proto jsme se rozhodli věnovat zvláštní číslo časopisu právě těmto záležitostem.

Výzvu s bližšími podrobnostmi naleznete v příloze.

S pozdravem

Tomáš Doležal

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF