Tag Archives: informovaný souhlas

Systematika rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi (udělování informovaného souhlasu)

By | 07/02/2019

Je již téměř notorietou, že při poskytování zdravotních služeb pacientovi máme postupovat na základě jím uděleného souhlasu. Toto pravidlo je relativně jasné a vyjadřuje respekt k autonomnímu rozhodnutí kompetentní osoby o svém dalším osudu při poskytování zdravotní péče. Samozřejmě méně jasné je, co je autonomní rozhodnutí a kompetentní osoba. Ale to ponechám stranou. Jde mi totiž… Read More »

Očekávání osobního přínosu z účasti v klinickém hodnocení v kontextu zapojení pacienta s onkologickým onemocněním – příspěvek Mgr. Norkové

By | 14/06/2012

Téma příspěvku: Očekávání osobního přínosu z účasti v klinickém hodnocení v kontextu zapojení pacienta s onkologickým onemocněním. Autor: Mgr. Olga Norková Fakulta humanitních studií, UK Abstrakt: Zapojení lidských jedinců do experimentu je nepostradatelnou součástí lékařského výzkumu, a to zejména z hlediska nutnosti nalezení nových, účinnějších a bezpečnějších typů léčby pro závažná a život ohrožující onemocnění.… Read More »

Program workshopu – Informovaný souhlas – střet bioetického a právního pojetí?

By | 09/05/2012

Jak jsem Vás již informoval dne 22.5. 2012 se bude na Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. konat workshop s názvem   “Informovaný souhlas – střet bioetického a právního pojetí?”.  Workshop se uskuteční v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.   Nyní přikládám program workshopu:… Read More »

Pozvánka na workshop

By | 27/02/2012

Vážení kolegové, v příloze naleznete pozvánku na workshop medicínského práva, který se bude konat dne 22.5. 2012 v budově ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1. Jarní workshop bude opět spíše “bioetický” a bude věnován problematice informovaného souhlasu. Těším se na Vaši účast. Dovoluji si Vás požádat o rozšíření této pozvánky mezi případné další zájemce.… Read More »

Lidská individualita a informovaný souhlas – abstrakt článku Adama Doležala

By | 16/05/2011

  Jak již bylo řečeno v některém z předchozích příspěvků, chceme Vám ještě před vydáním prvního čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky přinést resume  článků, které v časopise budou uveřejněny. Jako první přichází na řadu abstrak článku Adama Doležala o informovaném souhlasu.   Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem