Tag Archives: klinik

Medikace off-label

By | 02/03/2021

Úvodem Mezi aktuální otázky nouzového stavu z důvodu virové pandemie patří medikace off-label v klinické praxi. Rozumí se tím prospěšná odborná rada (doporučení), resp. vystavení lékařského předpisu na léčivý přípravek, který však má pacient užívat k jiné léčebné indikaci, resp. jiným způsobem, nežli vyplývá ze správní, úřední, registrace léčivého přípravku, jak o ni požádal výrobce.… Read More »

Zákaz klamavého používání označení „klinika“

By | 02/04/2020

Úvodem Slovo klinika, známé z mnoha jazyků, je odvozeno z řeckého κλίνη, což znamená lůžko. Ve světové zdravotní péči se „klinikou“ věcně rozumí zdravotnické zařízení, ve kterém je pacientům poskytována lůžková forma zdravotní péče, a to v jakémkoli oboru zdravotních služeb, kde lůžková péče přichází v úvahu. Připomeňme si pacientský souhlas s hospitalizací či zákonné případy nucené hospitalizace. O… Read More »