Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19- aktualizované vydání

V březnu tohoto roku jsme s  kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravili dokument, který  shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19. V rámci léta byl tento dokument dále diskutován pouze v úzké expertní skupině, protože řada lidí nabyla dojmu, že dokument nebude již potřeba. Podzimní vlna pandemie SARS-CoV-2  a současná kritická epidemiologická situace v ČR ovšem dokazuje opak.

Je zřejmé, že v nadcházejících týdnech budeme konfrontováni se situací, o které jsme slyšeli na jaře pouze ze zahraničí. Poskytovatelé zdravotních služeb by na tuto situaci měla být připraveni,aby následně nedocházelo k naprosto chaotickému rozhodování o alokaci vzácných zdrojů.   Na základě zahraničních diskuzí  a pozičních dokumentů jsme výrazně přepracovali naše původní doporučení  a doplnili rozhodovací algoritmy.Aktualizované a výrazně přepracované doporučení  naleznete  v příloze.

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení v rámci COVID 19_podzim 2020  (PDF)