Tag Archives: újma

Medikace off-label

By | 02/03/2021

Úvodem Mezi aktuální otázky nouzového stavu z důvodu virové pandemie patří medikace off-label v klinické praxi. Rozumí se tím prospěšná odborná rada (doporučení), resp. vystavení lékařského předpisu na léčivý přípravek, který však má pacient užívat k jiné léčebné indikaci, resp. jiným způsobem, nežli vyplývá ze správní, úřední, registrace léčivého přípravku, jak o ni požádal výrobce.… Read More »

Ústavněprávní aspekty škody na zdraví – kritika rozhodnutí III.ÚS 2253/13 ze dne 9. 1. 2014

By | 01/04/2014

V poměrně nedávné době vydal Ústavní soud ČR rozhodnutí věnující se ústavněprávním aspektům škody na zdraví vzniknuvších v důsledku postupu non lege artis. Toto rozhodnutí pak bylo publikováno v Soudních rozhledech 3/2014 i s vysvětlujícím komentářem. Toto rozhodnutí (i text komentáře) je zajímavé v mnoha ohledech – nejpodstatnějším elementem je ale lehkovážnost nakládání s problémy,… Read More »