Author Archives: Radek Policar

Rozhodnutí NS USA ve věci „Obamacare“

By | 01/07/2012

Zájemce, kteří by si rádi přečetli rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci zdravotnické reformy současného prezidenta Baracka Obamy, vydaného dne 28. června 2012, okazujeme na tyto webové stránky obsahující plné znění rozhodnutí ve věci National Federation of Independent Business et al. vs. Sebelius, Secretary of Health and Human Services, et al.

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu – odpovědnost za škodu na zdraví

By | 01/07/2012

Rád bych upozornil naše milé čtenáře na dvě nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.   Co je a co není odpovědností podle § 421a obč. zák.   První rozhodnutí vydal Nejvyšší soud dne 26. dubna 2012 a nese spisovou značku 25 Cdo 3981/2009. V plném znění si je může přečíst zde. Toto rozhodnutí se týká podřazení… Celý text »

Je poplatek za volbu operatéra protiústavní?

By | 29/05/2012

  Úvodem se všem čtenářům omlouvám za trošku bulvární titulek, ale schválně jsem jej zvolil takový, protože mám za to, že toto téma je často mezi laiky vnímáno poněkud zavádějícím způsobem a chtěl jsem na tento aspekt upozornit hned názvem mého textu.   A nyní již fakta. Včerejšího dne – 28. května 2012 – vydalo Ministerstvo zdravotnictví… Celý text »

Povinné očkování před Nejvyšším správním soudem – další díl

By | 13/05/2012

O rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věci povinného očkování jsme zde již debatovali. Nyní se zdá, že konečně v této věci rozhodl „zákonný soudce“ v rámci NSS tedy tzv. rozšířený – sedmičlenný – senát. Na webu NSS sice není zatím žádná zmínka o rozhodnutí ve věci RS 3/2012 (zda jsou povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno podle… Celý text »

Budou osoby uvedené v § 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách platit za kopie zdravotnické dokumentace?

By | 11/02/2012

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), na řadě míst vyvolává otázky po správnosti interpretace právních norem, které z něj vyplývají. Zdá se tak, že jeho autoři chtěli, aby čtenáři tohoto zákona intelektuálně nezakrněli a tak jim připravili několik skutečných oříšků. Jedním z nich je otázka, zda-li budou… Celý text »

Slovník zákona o zdravotních službách

By | 05/02/2012

Vážení čtenáři, pokud stejně jako já při čtení zákona o zdravotních službách narážíte stále na nějaké definice a legislativní zkratky či naopak narazíte na text, který vám není jasný, a pak zjistíte, že je to proto, že „zákonodárce“ použil právě některou z definící nebo legislativních zkratek a text tak znamená poněkud něco jiného, než jste… Celý text »

Státní porodnice jsou povinny vysílat porodní asistentky k domácím porodům?

By | 26/01/2012

Zdá se, že na otázku položenou v názvu tohoto textu odpověděla soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Dagmar Stamidisová: ANO. Ale pojďme si popořádku vysvětlit, co se to vlastně stalo. Před osmi dny vydala uvedená soudkyně usnesení, sp. zn. 1 Nc 1/2012 – 11, kterým zamítla návrh na nařízení předběžného opatření tohoto znění: „Fakultní nemocnici Motol se… Celý text »

Převoz k pitvě platí zdravotní pojišťovna, nikoli ten, kdo ji indikoval

By | 16/01/2012

V téměř novinářské zkratce by takto bylo lze vyjádřit hlavní zprávu, která vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 51 Co 243/2011. Plný text rozhodnutí zde nalézt zde. Za upozornění děkuji zpravodajskému serveru Novinky.cz. O co v tomto soudním sporu šlo?