V nemocnicích lze kouřit a podávat alkohol

By | 03/05/2013

Provokativní nadpis upozorňuje na skutečnost, že změny právního řádu mimo jiné v důsledku změn definicí některých zásadních termínů nově používaných zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nebyly učiněny důsledně.

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje ve vztahu k nadpisu tohoto textu dvě zásadní ustanovení:

Prvním je ustanovení § 8 odst. 1 písm. e): „Zakazuje se kouřit ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu.“

Druhým je ustanovení § 12 odst. 1 písm. d): „Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve zdravotnických zařízeních…“

Oba zákazy obsahují termín „zdravotnické zařízení“. Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se však termínem „zdravotnické zařízení“ výlučně rozumí „prostory určené pro poskytování zdravotních služeb“.

Z toho však vyplývá, že zákaz kouření a zákaz prodávat nebo podávat alkoholické nápoje se vztahuje pouze na ty prostory, které jsou v rámci prostor využívaných poskytovatelem zdravotních služeb určené pro poskytování zdravotních služeb. V ostatních prostorách poskytovatele zdravotních služeb, např. v kanceláři ředitele, lze kouřit a prodávat nebo podávat alkoholické nápoje.

Takže až do některé z českých, moravských či slezských nemocnic dorazí na návštěvu pan prezident, pak lze konstatovat, že není zakázáno mu v kanceláři ředitele nalít „koňáček“ a zapálit si u toho „cigaretku“. Samozřejmě až na výjimky jako je třeba ta, že pan prezident v tu dobu bude osobou zjevně ovlivněnou alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou.