Tag Archives: nový občanský zákoník

Certifikace přírodních léčitelů

By | 12/06/2017

     1. Úvod S nadsázkou říkáme, komu se v ruce pohne virgule, když kolem přejede tramvaj, může se prohlásit za léčitele a působit na cizí duševní nebo tělesné zdraví. Takový je český právní stav, dlouhodobě chtěný a zavedený zejména Ministerstvem zdravotnictví. V množství podnikatelů, kteří se u nás zabývají přírodním léčitelstvím, nalezneme lidi s odlišnými… Read More »

Vztah NOZ a zdravotnických zákonů – základní pravidla pro určení vztahu

By | 08/01/2014

Základním právním předpisem pro poskytování zdravotní péče i po 1.1. 2014samozřejmě i nadále zůstává zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (dále jen „zákon o zdravotních službách“ nebo „ZZS“). Tvůrci  NOZ vycházeli při jeho tvorbě ze skutečnosti, že poskytování zdravotních služeb je upraveno v ZZS a proto by NOZ měl tuto problematiku upravovat pouze okrajově. Z důvodové… Read More »

Ochrana informací vedených ve zdravotnické dokumentaci o třetích osobách po nabytí účinnosti NOZ

By | 08/10/2013

Poměrně nedávno byl v Právních rozhledech publikován článek Mgr. Nonnemanna s názvem „Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku“. V tomto článku mě zaujala jedna pasáž, která se týkala právě zpřístupňování osobních údajů třetích osob obsažených v záznamech o péči o zdraví (dokumentaci) bez jejího souhlasu. Více než před rokem jsem se totiž přesně… Read More »

Vztah ustanovení § 113 a § 115 nového občanského zákoníku

By | 16/10/2012

Už nějakou chvíli si lámu hlavu, jaký je vlastně vztah mezi §§ 113 a 115 NOZ  a co z tohoto vztahu plyne. Podíváme – li se na tato ustanovení podrobněji, zjistíme, že úprava není příliš srozumitelná: §113 (1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.    (2) Provést pitvu… Read More »

Prezident dnes podepsal nový občanský zákoník

By | 20/02/2012

Prezident Václav Klaus dnes podepsal nový občanský zákoník, informoval jeho mluvčí Radim Ochvat. Obsáhlý kodex, který má platit od roku 2014 přináší řadu změn, které se dotknou téměř všech oblastí lidského života. Novinky přináší i poli „medicínského práva“, kde je nově kodexem upravena smlouva o poskytování zdravotní péče a dále výrazné změny přináší rovněž na… Read More »

Návrh nového občanského zákoníku a surogační mateřství

By | 11/02/2011

  Je zřejmé, že tzv. náhradní mateřství je čím dál častější variantou získání potomstva. Motivy pro tento způsob získání potomka mohou být různé – od ryze biologických /neschopnost dítě donosit/ až po důvody spočívající ve skutečnosti, že si žena nechce nechat zkazit kariéru či postavu.  O tom, že tyto důvody jsou v dnešní době běžné,… Read More »