Tag Archives: ochrana třetích osob

Ochrana informací vedených ve zdravotnické dokumentaci o třetích osobách po nabytí účinnosti NOZ

Poměrně nedávno byl v Právních rozhledech publikován článek Mgr. Nonnemanna s názvem „Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku“. V tomto článku mě zaujala jedna pasáž, která se týkala právě zpřístupňování osobních údajů třetích osob obsažených v záznamech o péči o zdraví (dokumentaci) bez jejího souhlasu. Více než před rokem jsem se totiž přesně… Celý text »