Tag Archives: surogační mateřství

Surogační mateřství z trochu jiného pohledu

Je zajímavé, že  řada bioetických otázek je spojena i s ekonomickými aspekty. Tak problematika transsexuálů byla řešena Evropským soudním dvorem (ESD nebo SDEU)  zejména v důsledku čerpání sociálních dávek a přístupu k důchodovému zabezpečení. I surogační mateřství se před SDEU objevilo v nedávné době z jiných důvodů než by se dalo očekávat. I v těchto… Celý text »

Návrh nového občanského zákoníku a surogační mateřství

  Je zřejmé, že tzv. náhradní mateřství je čím dál častější variantou získání potomstva. Motivy pro tento způsob získání potomka mohou být různé – od ryze biologických /neschopnost dítě donosit/ až po důvody spočívající ve skutečnosti, že si žena nechce nechat zkazit kariéru či postavu.  O tom, že tyto důvody jsou v dnešní době běžné,… Celý text »