Návrh nového občanského zákoníku a surogační mateřství

 
Je zřejmé, že tzv. náhradní mateřství je čím dál častější variantou získání potomstva. Motivy pro tento způsob získání potomka mohou být různé – od ryze biologických /neschopnost dítě donosit/ až po důvody spočívající ve skutečnosti, že si žena nechce nechat zkazit kariéru či postavu.  O tom, že tyto důvody jsou v dnešní době běžné, svědčí celá řada celebrit, které si nechávají potomky porodit náhradními matkami. Nejnovějším příkladem je Nicole Kidman, blíže viz.  http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9360/  . Ačkoliv v ČR není surogační mateřství upraveno, vychází se z toho, že je dovoleno a v praxi je rovněž praktikováno /http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/205714-nahradni-matky-porodily-uz-i-u-nas-desitky-deti.html /

Návrh nového občanského zákoníku  je k institutu surogačního mateřství  velmi skoupý a stojí na zásadě, že  matkou dítěte je žena, která je porodila. /§ 721 
 
 

 

Mateřství/. Návrh přesto však o náhradním mateřství hovoří. A to v  ustanovení § 751, které upravuje osvojení mezi příbuznými, kde se praví, že osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To ovšem  neplatí v případě náhradního mateřství. Návrh tedy počítá s tím, že i „objednatelka“- tj. poskytovatelka biologického materiálu si bude muset následně dítě osvojit.

Ačkoliv v řadě států světa je surogační mateřství podrobně upraveno, přesto někdy vznikají problémy s následným předáním narozeného potomka. Tak se tomu nedávno stalo i ve Velké Británii, která má institut náhradního mateřství velmi podrobně upraven. V aktuální kauze se náhradní matka finálně rozhodla, že narozeného potomka objednatelům nevydá blíže viz. http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9383/

Jsem přesvědčen, že tento institut – vzhledem k  tomu, že je eticky velmi sporný, by měl být řádně upraven, aby nedocházelo k situacím, kdy se budou „matky“ vzájemně dohadovat, komu dítě patří.  Z mého pohledu by institut náhradního mateřství měl sloužit skutečně svému účelu, tj. náhradní matka by měla být skutečně matkou pouze náhradní a po narození potomka předat, neboť do smluvního vztahu vstupuje přesně s tímto cílem a je za to náležitě odměněna.