Očekávání osobního přínosu z účasti v klinickém hodnocení v kontextu zapojení pacienta s onkologickým onemocněním – příspěvek Mgr. Norkové

Téma příspěvku: Očekávání osobního přínosu z účasti v klinickém hodnocení v kontextu zapojení pacienta s onkologickým onemocněním.
Autor: Mgr. Olga Norková
Fakulta humanitních studií, UK

Abstrakt:

Zapojení lidských jedinců do experimentu je nepostradatelnou součástí lékařského výzkumu, a to zejména z hlediska nutnosti nalezení nových, účinnějších a bezpečnějších typů léčby pro závažná a život ohrožující onemocnění. Zapojení nevyléčitelně nemocného pacienta do rané fáze klinického výzkumu je velmi rozporuplné a spojeno s mnoha etickými problémy. Pacienti s pokročilým maligním onemocněním představují skupinu zranitelných pacientů, kteří jsou dobře obeznámeni s prognózou svého onemocnění, předpokládanou délkou života a nedostatkem léčebných příležitostí.
Hlavním cílem tohoto příspěvku je popsat očekávání osobního prospěchu pacienta s onkologickým onemocněním z účasti v rané fázi klinického hodnocení. Doposud nepanuje shoda mezi odborníky, zda hlavním důvodem rozhodnutí pacienta k zapojení do klinického hodnocení je pacientovo očekávání léčebného prospěchu užitím nového léčebného přípravku. Pacientova ochota aktivně se zapojit do procesu vývoje nového léčebného přípravku, přání pomoci ostatním pacientům a být tak prospěšný celé společnosti, jsou považovány za druhý nejčastější důvod k účasti. Přestože u takovýchto pacientů převažují altruistické motivy, není možné zcela vyloučit pravděpodobnost výskytu očekávání potenciálního osobního prospěchu.
Pozornost je také věnována základním etickým problémům, které jsou v souvislosti se zapojením pacienta s onkologickým onemocněním v rané fázi výzkumu diskutovány mezi odbornou veřejností a to zejména, zda je správné zapojit pacienta s onkologickým onemocněním do studie fáze I. a zda pacient správně porozuměl pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu z účasti ve studii fáze I.
Informace o etických problémech zapojení pacienta s onkologickým onemocněním do rané fáze klinického hodnocení a očekávání léčebného prospěchu pacienta s onkologickým onemocněním z účasti v rané fázi klinického hodnocení mohou být přínosem nejenom pro výzkumné lékaře, zdravotnický personál, ale i ostatní pracovníky zapojené do provádění klinického výzkumu.

Workshop_Očekávání osobního přínosu pacienta_Norkova_23052012