Program workshopu – Informovaný souhlas – střet bioetického a právního pojetí?

Jak jsem Vás již informoval dne 22.5. 2012 se bude na Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. konat workshop s názvem   „Informovaný souhlas – střet bioetického a právního pojetí?“.

 Workshop se uskuteční v zasedací místnosti v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR, v.v.i., Národní 18, Praha 1.

 

Nyní přikládám program workshopu:

 

Program:

 

 

9.00 – 9.15 registrace

9.15 – Zahájení 

9.30 – 10.20 – I. blok

Mgr. Alena Jedličková – Informovaný souhlas, práva a povinnosti pacienta a komunikace s pacientem 

Mgr. Jan Kotula – Informovaný souhlas a soukromoprávní odpovědnost

Mgr. Pavlína Zímová – Primárně důležitou roli v problematice informovaného souhlasu sehrává pacient

 

10. 20 – 10.30 Pauza

10.30 – 11. 10 II. blok

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. – Informovaný souhlas u českých seniorů

Mgr. Olga Norková – Očekávání osobního přínosu pacienta z účasti v klinickém hodnocení v kontextu zapojení pacienta s onkologickým onemocněním

Diskuse k bloku I. a II.

11.40 – 12.45 III. blok

JUDr. Petr Šustek, Ph.D – Informovaný souhlas a právní odpovědnost: antonymum nebo komplement?

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Informovaný souhlas jako waiver?

Diskuse

13.00 – 13.30 Pauza

13.30 – 15.00 IV. Blok

JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Komparace právních a etických aspektů informovaného konsensu

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. – Od informovaného souhlasu k informované volbě

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. – Komplikace při konstrukci informovaného konsensu

 

15.00 diskuse

 

 

Pozvánka v pdf. formátu je zde:

program workshopu 22052012