Upozornění na výroční konferenci evropského deliktního práva

By | 05/03/2020

Dovoluji si upozornit na konání 19. výroční konference evropského deliktního práva, která se bude konat ve Vídni ve dnech 16. – 18. 4. 2020.

Konference bude mimo jiné zahrnovat speciální část věnovanou odpovědnosti v oblasti nových digitálních technologií.

Více informací je dostupných zde: https://www.oeaw.ac.at/etl/events/annual-conference-acet/programme/