Kniha Právo přírodního léčitelství

By | 12/11/2018

Na podzim dozrávají šípky, plody růže, plné vitamínů. Odedávna se sbírají a používají pro zdraví. Čerstvé šípky můžeme použít na šípkové víno nebo marmelády. Šípková omáčka také není k zahození. Sušené šípky máme zase na šípkový léčivý čaj.

V polovině letošního listopadu pražské právnické Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo knihu s názvem Právo přírodního léčitelství. Na obálce je vyobrazen šípek. Kniha má rozsah 336 stran a spadá mezi vědecké monografie z oboru právní vědy podle zvyklostí vědního oboru a pravidel. Autorem je původce této zprávy.

Publikace tvoří knižní výsledek vědeckého výzkumu Hraničního jevu duševního vlastnictví: přírodního léčitelství, prováděného na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od podzimu 2015. Kniha obsahuje právní „zmapování terénu“ a podává řešení zjištěných právních otázek. Může sloužit jako podklad pro neklinickou část multidisciplinárního hodnocení zdravotnických technologií (HTA), tedy přípravků, prostředků a postupů, a to v oblasti právních aspektů, jež souvisí s používáním určité zdravotnické technologie v hraniční oblasti na pomezí českého zdravotnictví.

Přebíráme zde anotaci:

Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších oborů včetně historických ohlédnutí a zahraničních a mezinárodních souvislostí.

Část práce je zaměřena na tradiční vědění jako předmět práva duševního vlastnictví. Pozornost je věnována též podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.

Podstatná část je zaměřena na možnost plnění závazku péče o zdraví podle občanského zákoníku. Autor si všímá i současných soudních sporů o nelékařskou homeopatii a kriticky nahlíží na nekalé praktiky v péči o zdraví.

Práce pojednává též o legislativních vyhlídkách v této profesní oblasti u nás; volně souvisí s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelských službách.

Tematická pokračování budou následovat v připravovaných knihách Právo komplementární a alternativní medicíny a Kontroverze práva, zdraví a rodiny.

Dodáváme jen, že volné pokračování pod knižním názvem Právo komplementární a alternativní medicíny vyjde na jaře 2020 u téhož nakladatele. Obsahovat bude, krom jiného, několik právních pojednání o tradiční čínské medicíně u nás, o komplementární a alternativní medicíně nahlížené zdravotnickým právem, o lékárenské zdravotní péči včetně používání rostlinných, houbových a živočišných doplňků stravy aj. Navíc budou připojeny právní otázky psychoterapie apod.

 

Recenze:

Právo přírodního léčitelství (recenze, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze 2, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze, Prchal)

Druhá a třetí kniha:

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

Kniha Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Odborné rozhovory:

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí (rozhovor), TCM Revue; časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2018, č. 2, s. 14 -16.

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí (rozhovor), Hospitalin

Naše knihy jsou průkopnické, (rozhovor); časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2020, č. 1, s. 20 – 24.

Léčitelé jsou u nás třicet let svobodní, málo toho ale využívají (rozhovor); časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 97, červenec – srpen, s. 22 – 23.

Cílem by mělo být integrativní zdravotnictví (rozhovor)

TCM: Slabé stránky legislativy. Může být pacient ohrožen? (rozhovor)

TCM: Konec hry. Nebo …? (rozhovor)

TCM by měla patřit do zdravotní péče a pod dohled lékařů (rozhovor)

Senátní návrh opět zrušit novelu? Nevzdělaný, asociální a věcně pomýlený (rozhovor)

Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do aktuální situace ve zdravotnictví a TCM, (rozhovor); časopisecky vyšlo v Hospitalinu, 2017, č. 9/10, s. 48 – 51.

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, You Tube, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, internetové vysílání, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Další:

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

Pluralita v medicíně a standard dobré péče (presentace)

Je vhodné vyznat se v právu; časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 98, září – říjen, s. 40 – 41.

Odborné léčitelství a právo. Gemma, 1993, č. 5, s. 3.

Léčitelství pohledem právníka. 1. – 2. část. Regenerace, 2020, č. 2 – 3, s. 23 – 25, s. 48 – 49.

Právní odpovědnost léčitele. Regenerace, 2021, č. 1, s. 46.

Nebezpečí léčitelského působení. Regenerace, 2021, č. 2, s. 48.

Etický kodex léčitele. Regenerace, 2021, č. 3, s. 38 – 40. 2., rozš. vyd. Psychoenergetika, 2021, č. 1, s. 16 – 18.

Esoterické zboží a náboženské předměty. Regenerace, 2021, č. 4, s. 56.

Nekonvenční zdravotnické prostředky. Regenerace, 2021, č. 5, s. 48 – 50.

Přírodní léčivé zdroje. Regenerace, 2021, č. 6, č. 42 – 44.

Tradiční rostlinné léčivé přípravky. Regenerace, 2021, č. 7, s. 40 – 41.

Doplňky stravy a nové potraviny. Regenerace, 2021, č. 8, s. 38 – 39.

Kosmetické přípravky. Regenerace, 2021, č. 9, s. 46 – 47.

Právní příběh homeopatie. Regenerace, 2021, č. 10, s. 44 – 45. 2. vyd. Psychoenergetika, 2021, č. 2, s. 22 – 23.

Antroposofická medicína a právo. Regenerace, 2021, č. 11, s. 44 – 45.

Právní příběh tradiční čínské medicíny. Regenerace, 2021, č. 12, s. 36 – 37.

Filipínské duchovní léčitelství s poznámkami právníka. Psychoenergetika, 2022, č. 1, s. 12 – 20.

Komplementární spiritistická terapie. Regenerace, 2022, č. 9, s. 36 – 38, 2., upr. vyd. Psychoenergetika, 2022, č. 2, s. 12 – 13.

Filipínské duchovní léčitelství. Regenerace, 2022, č. 10, s. 12 – 14.

Duchovní léčitel jako povolání. Regenerace, 2022, č. 11, s. 34 – 35, 2., aktual. vyd. Psychoenergetika, 2023, č. 2, s. 16 – 17.

Zvykové rostlinné veterinární léčivé přípravky. Regenerace, 2023, č. 7, s. 32 – 34.

Čarodějnické lektvary? Regenerace, 2024, č. 1, s. 40 – 42.

Doplněk – výběr z cizí neprávnické léčitelské apod. literatury:

Anonymus (ed.).: Cesty z duševní krize. Pomoc ve strachu a depresi. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Anonymus (ed.): Mosty do zapomnění. Jak přistupovat k lidem nemocným demencí. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Anonymus (ed.): Sprevádzanie pri smrteľnej posteli. Životné pomoci z vedenia o záhrobí. 2. vyd. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2010.

Arnoldová, J.: Co je to duchovní léčení? Svět Grálu, 2005 – 2006, č. 6,  s. 9 – 12.

Barknowitz, S.: Dýchání jako živoucí dění. 2. vyd. Brno, Nakl. Kazda 2019.

Bartošová, H.: Léčit? To je jako mít nadání zpívat nebo malovat. (Rozhovor s Marií Šulákovou.) Svět Grálu, 2008 – 2009, č. 18,  s. 8 – 11.

Hübener, C.: Zdraví a uzdravení v zachvívání stvoření. Úvahy o celostní medicíně. Svět Grálu, [tzv. malý formát, Brno], 2004, č. 5, s. 17 – 29.

Hübenerová, C.: Fenomén „slyšení hlasů“. Svět Grálu, 2012, č. 21, s. 5 – 9.

Müllerová-Paloučková, M. – Palouček, J.: Recepty ve znamení zdravé výživy. Postupný přechod k makrobiotice. České Budějovice, Dona 1991.

Müllerová-Paloučková, M. – Palouček, J.: Cesta k životu. České Budějovice, Dona 1991.

Nedomanský, J.: Trilogie lidského záření. Léčivý magnetismus. Osobní záření. Původ nemoci. Brno: M. Ghisi – E. Ghisi 2018, 1. – 3. díl.

Noack, F. K.: Léčení zářením. Hlas, 1937, seš. 11, s. 12 – 16. (Vyšlo 1993.)

Palouček, J.: Bděte a modlete se. Svět Grálu, 2014, č. 42, s. 14 – 17.

Palouček, J.: Cesta k uzdravení. O daru léčení. 2. vyd. Brno, Nakl. Kazda 2017.

Palouček, J.: Cesta k životu. 1. – 6. část, přepr. a částeč. vyd. Svět Grálu, 2009/2010, č. 22 – 2011, č. 27, s. 39 – 42, s. 32 – 35, s. 33 – 36, s. 50 – 54, s. 16 – 20, s. 20 – 22.

Palouček, J.: Duchovní příčiny nemocí. Svět Grálu, 2008, č. 15, s. 17 – 20.

Palouček, J.: Esoterika: vynucené schopnosti? (Rozhovor s Marií Šulákovou a Jiřím Gottweissem.) Svět Grálu, 2009, č. 21, s. 20 – 22.

Palouček, J.: Kruhy v obilí. Svět Grálu, 2011, č. 28, s. 39 – 41.

Palouček, J.: Odpověď autora. Svět Grálu, 2012, č. 34, s. 57 – 58.

Palouček, J.: Poselství barev. 3., dopl. vyd. Brno, Integrál Brno 2012.

Palouček, J.: Poselství barev ve dnech roku 2007. Brno, Integrál Brno 2006.

Palouček, J.: Pránická strava – a proč? Svět Grálu, 2012, č. 14 – 20.

Palouček, J.: Problém není v komunikaci s jemnější realitou, ale se špatným zdrojem. (Redakční rozhovor.) Svět Grálu, 2012, č. 31 s. 14 – 16.

Palouček, J.: Transplantace orgánů. Dvě strany mince. 1. – 2. část. Svět Grálu, 2006, č. 9 – 2006/2007, č. 10, s. 9 – 13, s. 30 – 34.

Palouček, J.: Voda. 1. – 2. část. Svět Grálu, 2008, č. 16 – č. 17, s. 19 – 21, s. 30 – 31.

Palouček, J.: Zázrak. Svět Grálu, 2009, č. 20, s. 27 – 29.

Pastieriková, K. – Pastierik, J.: Liečenie podľa rád Asklépia. Dačov Lom, K. a J. Pastierikovci 2012.

Rusnák, I.: Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života. Košice, Vienala 1999.

Steinpach, R.: Hľa: Pravda je tak blízko. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2010, zv. 1, Cesta a cieľ. (Česky z toho jen kapitola Záhadné působení homeopatie.)

Svoboda, A.: O lidském mozku. Praha, Nakl. Volání 2006.

Syrový, V.: Jak ochraňovat čistotu duše. 2., dopl. vyd. B. m., V. Syrový 2021.

Syrový, V.: Tajemství krve. B. m., V. Syrový 2007 – 2008, 1. – 2. díl.

Vasey, Ch.: A kdo radí bylinkářům. Jak byly objeveny účinky léčivých rostlin. Svět Grálu, 2007/2008, č. 14, s. 34 – 36.

Vasey, Ch.: Brána duše. Skrytý význam sluneční pleteně. Svět Grálu, 2013, č. 37, s. 54 – 55.

Vasey, Ch.: Čas stojí a my plyneme. Jak porozumět času a zvítězit nad stresem. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Vasey, Ch.: Detoxikační vodní kúry pro léčení a omlazení. Olomouc, Fontána 2012.

Vasey, Ch.: Duchovní následky kouření. Svět Grálu, 2008, č. 15, s. 10 – 11.

Vasey, Ch.: Duchovní pozadí přelidnění. Svět Grálu, [tzv. malý formát, Brno], 2003, č. 4, s. 3 – 7.

Vasey, Ch.: Duchovní rozměr interrupce. Svět kolem nás, 2002, s. 21 – 24.

Vasey, Ch.: Fantomové bolesti. Svět Grálu, 2014, č. 42, s. 12 – 13.

Vasey, Ch.: Krev. Svět Grálu,  s. 8 – 11.

Vasey, Ch.: Ľudské bytie. Duch, duša a telo v harmónii. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2005.

Vasey, Ch.: Nevítaný host. Svět Grálu, 2006. č. 7, s. 14 – 16.

Vasey, Ch.: Očistné techniky. Olomouc, Fontána 2009.

Vasey, Ch.: Setba a sklizeň. Narození a osud. Svět Grálu, 2011, č. 29, s. 50 – 53.

Vasey, Ch.: Skrytý národ. Gnómové a elfové na Islandu. Svět Grálu, 2010, č. 26, s. 36 – 39.

Vasey, Ch.: Skřítci, bohové a Boží služebníci. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Vasey, Ch.: Tajemství zrození. 1. – 6. část. Svět Grálu, 2009, č. 21 – 2011, č. 26, s. 12 – 14, s. 21 –  23, s. 19 – 21, s. 25 – 27, s. 28 – 30, s. 44 – 46.

Vasey, Ch.: Život bez masa. Svět Grálu, 2007, č. 11, s. 11- 13.

Zentrich, J. A.: Gemmoterapie v praxi. Svět Grálu, 2009, č. 19, s. 5 – 7.

Zentrich, J. A.: Třetí cesta ke zdraví aneb Ekologie duše. 2., dopl. vyd. Olomouc, Fontána 1997, 1. díl. Třetí cesta ke zdraví aneb Medicína vodnářského věku. Olomouc, Fontána 1996, 2. díl.

Doplněk – Výběr z cizí neprávnické literatury souvisící:

Giesert, L.: Umělecké tvoření. Hlas, 1937, seš. 9/10, s. 654 – 658.

Syrový, V.: Tajemství výrobců potravin. 4. vyd. B. m., V. Syrový 2020.

Syrový, V.: Tajemství kosmetiky. 2. vyd. B. m., V. Syrový 2017.

Různé názory:

ČT24: Když neléčí lékaři …, pořad Historie.cs

Jiné:

Srpek Iva Telce. Regenerace, 2020, č. 11, s. 9.

Státem uznávaná kartářská živnost; časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2021, č. 104, září – říjen, s. 34 – 35.

10 otázek pro … Iva Telce

Zahrádkářský zákon. Regenerace, 2022, č. 5, s. 24 – 26.

Pravdy víry právním pohledem. Regenerace, 2023, č. 3, s. 28 – 30. 2. vyd. Psychoenergetika, 2023, č. 1.

Nebezpečí přezírání přirozenosti, přírody a cítění. Regenerace, 2023, č. 5, s. 24 – 26.

Edit: 26. 2. 2024