Kniha Právo přírodního léčitelství

By | 12/11/2018

Na podzim dozrávají šípky, plody růže, plné vitamínů. Odedávna se sbírají a používají pro zdraví. Čerstvé šípky můžeme použít na šípkové víno nebo marmelády. Šípková omáčka také není k zahození. Sušené šípky máme zase na šípkový léčivý čaj.

V polovině letošního listopadu pražské právnické Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo knihu s názvem Právo přírodního léčitelství. Na obálce je vyobrazen šípek. Kniha má rozsah 336 stran a spadá mezi vědecké monografie z oboru právní vědy podle zvyklostí vědního oboru a pravidel. Autorem je původce této zprávy.

Publikace tvoří knižní výsledek vědeckého výzkumu Hraničního jevu duševního vlastnictví: přírodního léčitelství, prováděného na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od podzimu 2015.

Přebíráme zde anotaci:

Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších oborů včetně historických ohlédnutí a zahraničních a mezinárodních souvislostí.

Část práce je zaměřena na tradiční vědění jako předmět práva duševního vlastnictví. Pozornost je věnována též podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.

Podstatná část je zaměřena na možnost plnění závazku péče o zdraví podle občanského zákoníku. Autor si všímá i současných soudních sporů o nelékařskou homeopatii a kriticky nahlíží na nekalé praktiky v péči o zdraví.

Práce pojednává též o legislativních vyhlídkách v této profesní oblasti u nás; volně souvisí s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelských službách.

Tematická pokračování budou následovat v připravovaných knihách Právo komplementární a alternativní medicíny a Kontroverze práva, zdraví a rodiny.

Dodáváme jen, že volné pokračování pod knižním názvem Právo komplementární a alternativní medicíny vyjde na jaře 2019 u téhož nakladatele. Obsahovat bude, krom jiného, několik právních pojednání o tradiční čínské medicíně u nás, o komplementární a alternativní medicíně nahlížené zdravotnickým právem, o lékárenské zdravotní péči včetně používání rostlinných, houbových a živočišných doplňků stravy aj. Navíc budou připojeny právní otázky psychoterapie apod.

Aktualizace k 5. 8. 2020:

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí (rozhovor)

Léčitelé jsou u nás třicet let svobodní, málo toho ale využívají

Cílem by mělo být integrativní zdravotnictví (rozhovor)

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, You Tube, 5. 8. 2020

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, internetové vysílání, 5. 8. 2020

Edit 1. 4. 2019:

Právo přírodního léčitelství (recenze, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze 2, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze, Prchal)

One thought on “Kniha Právo přírodního léčitelství

  1. Pingback: Ivo Telec: Právo přírodního léčitelství. První česká monografie je tu! - TCM Revue

Napsat komentář