Kniha Právo přírodního léčitelství

By | 12/11/2018

Na podzim dozrávají šípky, plody růže, plné vitamínů. Odedávna se sbírají a používají pro zdraví. Čerstvé šípky můžeme použít na šípkové víno nebo marmelády. Šípková omáčka také není k zahození. Sušené šípky máme zase na šípkový léčivý čaj.

V polovině letošního listopadu pražské právnické Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo knihu s názvem Právo přírodního léčitelství. Na obálce je vyobrazen šípek. Kniha má rozsah 336 stran a spadá mezi vědecké monografie z oboru právní vědy podle zvyklostí vědního oboru a pravidel. Autorem je původce této zprávy.

Publikace tvoří knižní výsledek vědeckého výzkumu Hraničního jevu duševního vlastnictví: přírodního léčitelství, prováděného na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od podzimu 2015.

Přebíráme zde anotaci:

Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších oborů včetně historických ohlédnutí a zahraničních a mezinárodních souvislostí.

Část práce je zaměřena na tradiční vědění jako předmět práva duševního vlastnictví. Pozornost je věnována též podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.

Podstatná část je zaměřena na možnost plnění závazku péče o zdraví podle občanského zákoníku. Autor si všímá i současných soudních sporů o nelékařskou homeopatii a kriticky nahlíží na nekalé praktiky v péči o zdraví.

Práce pojednává též o legislativních vyhlídkách v této profesní oblasti u nás; volně souvisí s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelských službách.

Tematická pokračování budou následovat v připravovaných knihách Právo komplementární a alternativní medicíny a Kontroverze práva, zdraví a rodiny.

Dodáváme jen, že volné pokračování pod knižním názvem Právo komplementární a alternativní medicíny vyjde na jaře 2019 u téhož nakladatele. Obsahovat bude, krom jiného, několik právních pojednání o tradiční čínské medicíně u nás, o komplementární a alternativní medicíně nahlížené zdravotnickým právem, o lékárenské zdravotní péči včetně používání rostlinných, houbových a živočišných doplňků stravy aj. Navíc budou připojeny právní otázky psychoterapie apod.

 

Recenze:

Právo přírodního léčitelství (recenze, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze 2, Mates)

Právo přírodního léčitelství (recenze, Prchal)

Druhá kniha:

Kniha Právo komplementární a alternativní medicíny

Odborné rozhovory:

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí (rozhovor), TCM Revue; časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2018, č. 2, s. 14 -16.

Svět je otevřený i pro přání nemocných lidí (rozhovor), Hospitalin

Naše knihy jsou průkopnické, (rozhovor); časopisecky vyšlo v Psychoenergetice, 2020, č. 1, s. 20 – 24.

Léčitelé jsou u nás třicet let svobodní, málo toho ale využívají (rozhovor); časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 97, červenec – srpen, s. 22 – 23.

Cílem by mělo být integrativní zdravotnictví (rozhovor)

TCM: Slabé stránky legislativy. Může být pacient ohrožen? (rozhovor)

TCM: Konec hry. Nebo …? (rozhovor)

TCM by měla patřit do zdravotní péče a pod dohled lékařů (rozhovor)

Senátní návrh opět zrušit novelu? Nevzdělaný, asociální a věcně pomýlený (rozhovor)

Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do aktuální situace ve zdravotnictví a TCM, (rozhovor); časopisecky vyšlo v Hospitalinu, 2017, č. 9/10, s. 48 – 51.

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, You Tube, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Co bude dál s alternativní medicínou? Cesty k sobě, internetové vysílání, 5. 8. 2020, (rozhovor)

Další:

Health Policy: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements

Pluralita v medicíně a standard dobré péče (presentace)

Je vhodné vyznat se v právu; časopisecky vyšlo Ve hvězdách, 2020, č. 98, září – říjen, s. 40 – 41.

Léčitelství pohledem právníka. 1. – 2. část. Regenerace, 2020, č. 2 – 3, s. 23 – 25, s. 48 – 49.

Právní odpovědnost léčitele. Regenerace, 2021, č. 1, s. 46.

Nebezpečí léčitelského působení. Regenerace, 2021, č. 2, s. 48.

Etický kodex léčitele. Regenerace, 2021, č. 3, s. 38 – 40.

Doplněk – výběr z neprávnické léčitelské apod. literatury:

Anonymus (ed.).: Cesty z duševní krize. Pomoc ve strachu a depresi. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Anonymus (ed.): Mosty do zapomnění. Jak přistupovat k lidem nemocným demencí. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 2012.

Arnoldová, J.: Co je to duchovní léčení? Svět Grálu, 2005 – 2006, č. 6,  s. 9 – 12.

Barknowitz, S.: Dýchání jako živoucí dění. 2. vyd. Brno, Nakl. Kazda 2019.

Bartošová, H.: Léčit? To je jako mít nadání zpívat nebo malovat. (Rozhovor s Marií Šulákovou.) Svět Grálu, 2008 – 2009, č. 18,  s. 8 – 11.

Müllerová-Paloučková, M. – Palouček, J.: Cesta k životu. České Budějovice, Dona 1991.

Nedomanský, J.: Trilogie lidského záření. Léčivý magnetismus. Osobní záření. Původ nemoci. Brno: M. Ghisi – E. Ghisi 2018, 1. – 3. díl.

Noack, F. K.: Léčení zářením. Hlas, 1937, seš. 11, s. 12 – 16. (Vyšlo 1993.)

Rusnák, I.: Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života. Košice, Vienala 1999.

Svoboda, A.: O lidském mozku. Praha, Nakl. Volání 2006.

Syrový, V.: Jak ochraňovat čistotu duše. B. m., V. Syrový 2016.

Syrový, V.: Tajemství krve. B. m., V. Syrový 2007 – 2008, 1. – 2. díl.

Palouček, J.: Cesta k uzdravení. O daru léčení. 2. vyd. Brno, Nakl. Kazda 2017.

Palouček, J.: Poselství barev. 3., dopl. vyd. Brno, Integrál Brno 2012.

Zentrich, J. A.: Třetí cesta ke zdraví aneb Ekologie duše. 2., dopl. vyd. Olomouc, Fontána 1997, 1. díl. Třetí cesta ke zdraví aneb Medicína vodnářského věku. Olomouc, Fontána 1996, 2. díl.

Doplněk – Výběr z neprávnické literatury souvisící:

Giesert, L.: Umělecké tvoření. Hlas, 1937, seš. 9/10, s. 654 – 658.

Syrový, V.: Tajemství výrobců potravin. 4. vyd. B. m., V. Syrový 2020.

Syrový, V.: Tajemství kosmetiky. 2. vyd. B. m., V. Syrový 2017.

Různé názory:

ČT24: Když neléčí lékaři …, pořad Historie.cs

Napsat komentář