Author Archives: Tomáš Doležal

Rozhodování na konci života – nález ústavního soudu I. ÚS 1594/22

Na konci července vydal Ústavní soud ČR již delší dobu očekávaný nález ve věci č.j. I. ÚS 1594/22.  Jedná se o první rozhodnutí tohoto charakteru věnující se problematice rozhodování na konci života. Ačkoliv v posledních letech byla v akademické obci publikována řada   článků a knih, v rozhodovací praxi zůstávala tato záležitost doposud opomíjena. Ústavní soud … Celý text »

Případ wrongful birth – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Relativně nedávno byl publikován rozsudek NS, který se zabývá problematikou nechtěného dítěte. Rozsudek je zajímavý nejen tím, že je to poprvé, co se tato soudní instance musela touto problematikou zabývat a dále tím, že se byla nucena vyjádřit k přípustnosti tohoto druhu nároků. Obdobně, jako v jiných právních řádech, bylo konstatováno, že wrongful birth nároky… Celý text »

Program konference „ÚSKALÍ KOMUNIKACE mezi zdravotníky a pacienty aneb INFORMOVANÝ SOUHLAS z různých pohledů“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovoluji  si přiložit program  konference, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví . program – konference zdravotnického práva Konference  se bude konat 18.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Registrace je nutná.  

Pozvánka na konferenci zdravotnického práva – informovaný souhlas a komunikace ve zdravotnictví

Dovoluji  si Vás pozvat na konferenci, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví .   Konference  se bude konat 18.5. 2023  od 9.30 do  14.00 hod. v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.   pozvánka – konference zdravotnického práva

Program workshopu Rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Dovoluji  si přiložit  program workshopu v, který se bude věnovat vysoce aktuální problematice rozhodování na konci života. program péče v závěru života   Workshop se bude konat 2.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Možné je i on-line připojení, a to na tomto odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/93160141411?pwd=bWVmZzZvZUFNc05wUmZPdVNhL09KZz09

Oznámení o vydání nové knihy – Informovaný souhlas ve zdravotnictví

Minulý týden vyšla v knižní podobě kniha Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty od autorů Adama a Tomáše Doležalových. Kniha pojednává o problematice informovaného souhlasu v právním a (bio)etickém diskurzu. Autoři se v předkládané monografii zabývají problematikou velmi hluboce od terminologického vymezení tohoto institutu, jeho smyslu a účelu až po současnou právní úpravu.… Celý text »