Author Archives: Tomáš Doležal

Rozhodnutí NSS ve věci úpravy změny pohlaví

By | 31/05/2019

Nejvyšší správní soud byl konfrontován s případem, kdy se musel vypořádat s českou právní úpravou změny pohlaví. V rozsudku ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 2 As 199/2018 soud konstatoval, že česká právní úprava změny pohlaví je ústavně konformní, a tím se dostal do určité kontrapozice s Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), ale… Read More »

Rozhodnutí NS – Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví

By | 17/05/2019

Problematika dalších  nemajetkových újem při ublížení na zdraví je kapitolou, kterou se v poslední době zaobírá odborná literatura /viz články kolegy Mališe/ a nyní se k ní vyjádřil v rozhodnutí i NS.  Z rozhodnutí:                Další nemajetková újma ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen postarat… Read More »

Psychoterapie na skřipci z paragrafů

Autorem tohoto příspěvku je kolega JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D., který mě požádal o jeho zveřejnění. S radostí tak činím.   Psychoterapie na skřipci z paragrafů JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D. Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stal figurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie. Jako… Read More »

Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva – pozvánka na workshop

By | 24/04/2019

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. Vás dne 16. května 2019 zve na WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA  A BIOETIKY na téma:  Rozhodování o poskytování zdravotní péče na konci života z pohledu civilního práva   Anotace: Workshop se bude věnovat problematice zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotní péče v závěru života. Cílem je… Read More »

Návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií

By | 24/04/2019

Na svém posledním zasedání přijalo Parlamentní shromáždění  Rady Evropy návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií. Text je k dipozici zde. Doporučení se pak v rámci anonymních darování zcela zřetelně staví na pozici deanonymizace  – tj. zákazu anonymního darování: „anonymity should be waived for all future gamete donations in Council of… Read More »

Pokles proočkovanosti jako hrozba veřejnému zdraví

By | 12/03/2019

WHO v relativně nedávném vyjádření identifikovala odpor vůči očkování (vaccine hesitancy) jako jednu z 10 největších hrozeb pro veřejné zdraví v roce 2019. O rizicích spojených s odmítáním očkování se lze v současné době dočíst velmi často – a to nejen ze zahraničí, ale i v domácím prostředí. Není divu, že se tedy problematikou očkování… Read More »

Zajímavé stanovisko k problematice editování genomu – An ethical pathway for gene editing

By | 11/03/2019

Jak většina lidí postřehla, je editování lidského genomu velmi kontroverzní záležitostí. Za použití embrií s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat byl čínský vědec Dr. He odbornou komunitou odsouzen. Rovněž reakce na politické úrovni byly velmi odmítavé (viz vyjádření orgánů Rady Evropy, apod.). Rovněž většina předních bioetiků se k případu Dr. He stavěla velmi negativně… Read More »