Program konference „ÚSKALÍ KOMUNIKACE mezi zdravotníky a pacienty aneb INFORMOVANÝ SOUHLAS z různých pohledů“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji  si přiložit program  konference, která se bude věnovat problematice informovaného souhlasu a komunikaci ve zdravotnictví .

program – konference zdravotnického práva

Konference  se bude konat 18.5. 2023  – podrobnosti naleznete v přiloženém programu. Registrace je nutná.