Author Archives: Tomáš Doležal

Stávající lockdowny jsou ageistické (proti mladým) – příspěvek A. Giubiliniho

Dovoluji si Vás upozornit na velmi zajímavý a protimainstreamový příspěvek A. Giubiliniho s názvem Current Lockdown Is Ageist (Against The Young), kde argumentuje tím, že stávající vládní opatření poškozují mladé a neexistuje pro to racionální zdůvodnění, resp. škody napáchané těmito opatřeními představují pro mladé břemeno, se kterým se budou obtížně vyrovnávat.

COVID-19 and vaccines: ensuring equitable access to vaccination during the current and future pandemics

Dnes bylo zveřejněno vyjádření Rady Evropy o rovném přístupu k vakcínám: We are pleased to inform you that the Statement on “COVID-19 and vaccines: ensuring equitable access to vaccination during the current and future pandemics” has been published by the Committee on Bioethics (DH-BIO) of the Council of Europe. This work is a first step… Celý text »

Časopis zdravotnického práva a bioetiky – Call for papers Covid 19

Vážení kolegové a kolegyně, Probíhající pandemie vyvolává mnohé právní, etické a sociální otázky. Proto jsme se rozhodli věnovat zvláštní číslo časopisu právě těmto záležitostem. Výzvu s bližšími podrobnostmi naleznete v příloze. S pozdravem Tomáš Doležal Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva I.LF

Prohlášení Z Great Barringtonu

Abychom neprezentovali na těchto stránkách pouze jednostranný pohled na problematiku pandemie, rád bych upozornil na tzv. Prohlášení Z Great Barringtonu (Great  Barrington Declaration), které navrhuje poněkud odlišný přístup než je uvedeno v Memorandu Johna Snowa. Tato deklarace je přístupná zde a česky je k dispozici zde.  

Rozhodnutí NS ve věci příčinné souvislosti a ztráty šance jako zvláštního druhu újmy

Nedávno zveřejnil Nejvyšší soud rozsudek  ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1014/2020, kterým se vyjádřil k problematice možnosti požadovat odškodnění za ztrátu šance  a současně se zabýval i právní povahou ztráty šance jako zvláštního druhu újmy. Skutkový stav případu  byl následující: „Soud vyšel ze zjištění, že žalovaná při poskytování zdravotní péče přes… Celý text »

Rozhodnutí ÚS sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci Právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zamítlo návrh skupiny dvaceti senátorů na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, neboť neshledalo rozpor těchto ustanovení s ústavním pořádkem. Podle ÚS se právní úpravou Národního zdravotnického informačního systému obsaženou v zákoně… Celý text »