Author Archives: Tomáš Doležal

Informovaný souhlas v novém rozhodnutí NS

Relativně nedávno bylo na stránkách NS publikované zajímavé rozhodnutí, které se obšírně zabývá povahou informovaného souhlasu se zákrokem.  Jedná se o rozhodnutí č.j. 25 Cdo 3100/2021. Nejvyšší soud v rozhodnutí odmítá ryze formalistický přístup k informovanému souhlasu a zdůrazňuje, že : „informovaný souhlas je těžištěm vztahu mezi lékařem a pacientem a měly by ho charakterizovat vzájemná… Celý text »

Nové rozhodnutí NS ČR ve věci používání Metodiky k náhradě újem na zdraví

Minulý týden bylo zveřejněno rozhodnutí NS ČR č.j. 25 Cdo 455/2022, ve kterém se NS obšírně zabývá různými aspekty Metodiky, včetně její závaznosti.  Jde z mého pohledu o dosud nejobsáhlejší rozhodnutí, které se dotýká zejména: závaznosti Metodiky – 13. Za účelem stanovení přiměřené náhrady soudní praxe od roku 2014 využívá k výkladu§ 2958 o. z.… Celý text »

Počty provedených eutanázií rostou

Podíváme-li se na statistiky do zemí, kde je eutanázie a asistovaná sebevražda legální, zjistíme, že počty osob, které se rozhodly pro ukončení života tímto způsobem rostou. V Belgii za rok 2022 vzrostl počet  případů eutanázie téměř o 10%  – „The number of cases of euthanasia in Belgium rose by 9.85% over the previous year in… Celý text »

Nedostatkové zdroje v době pandemie – zajímavý výzkum

V příloze naleznete zajímavý text – shrnutí  výzkumného experimentu,  který vznikl v rámci projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie. Jeho cílem bylo zkoumat názory širší veřejnosti k tematice účinnosti a přerozdělování ochranných respiračních pomůcek a morálním intuicím v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Výzkum byl… Celý text »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky a přání do nového roku

Vážené kolegyně a kolegové, již tradičně s nástupem nového roku si Vás dovoluji upozornit, že Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám dovoluji jménem redakce časopisu popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a doufám, že rok 2023… Celý text »

K projednatelnosti žaloby „o povolení eutanázie“

Nejvyšší soud ČR se v relativně nedávném rozhodnutí   ze dne 17. 8. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2237/2022 zabýval projednatelností žaloby o povolení eutanázie.   V projednávaném případě se žalobce (navrhovatel) podanou žalobou (návrhem) směřující proti žalované České republice (za níž jedná Ministerstvo zdravotnictví) domáhal přivolení k zásahu do jeho integrity tak, že mu bude umožněna… Celý text »

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – vydání monografie

Minulý týden byla vydána  závěrečná monografie z projektu DECAREL věnujícímu se otázkám závěru života.  Publikace se zabývá procesem rozhodování o zdravotní péči v závěru života z perspektivy klinické, etické, psychologické a právní a přináší souhrnnou perspektivu na tuto velmi obtížnou problematiku, která je v ČR dosud nedoceněna.