Informovaný souhlas v novém rozhodnutí NS

Relativně nedávno bylo na stránkách NS publikované zajímavé rozhodnutí, které se obšírně zabývá povahou informovaného souhlasu se zákrokem.  Jedná se o rozhodnutí č.j. 25 Cdo 3100/2021.

Nejvyšší soud v rozhodnutí odmítá ryze formalistický přístup k informovanému souhlasu a zdůrazňuje, že : „informovaný souhlas je těžištěm vztahu mezi lékařem a pacientem a měly by ho charakterizovat vzájemná spolupráce, dobrá komunikace, oboustranný respekt a sdílené rozhodování. Informovaný
souhlas vyžaduje dialog mezi lékařem a pacientem, který vede k dohodě o průběhu lékařské
péče, zakládá vzájemný vztah mezi lékařem a pacientem. Poté, co pacient v začátku léčby
udělí svůj souhlas, je tento souhlas posilován pokračujícím rozhovorem mezi pacientem
a lékařem.“ A dále upozorňuje na nebezpečí běžně užívaných formulářů: “ Při formalizaci procesu udělení informovaného souhlasu pomocí různých formulářů se zvyšuje nebezpečí, že pacient listinu automaticky podepíše, aniž by porozuměl jejímu obsahu. Věc je přitom o to závažnější, že se jedná o výkon práva související s nejcennějším osobnostním statkem, jímž je lidské zdraví. “

Rozhodnutí je k dispozici zde: NS_informovaný souhlas