Author Archives: Tomáš Doležal

Návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií

By | 24/04/2019

Na svém posledním zasedání přijalo Parlamentní shromáždění  Rady Evropy návrh nového doporučení Rady Evropy o anonymním darování oocytů a spermií. Text je k dipozici zde. Doporučení se pak v rámci anonymních darování zcela zřetelně staví na pozici deanonymizace  – tj. zákazu anonymního darování: „anonymity should be waived for all future gamete donations in Council of… Read More »

Pokles proočkovanosti jako hrozba veřejnému zdraví

By | 12/03/2019

WHO v relativně nedávném vyjádření identifikovala odpor vůči očkování (vaccine hesitancy) jako jednu z 10 největších hrozeb pro veřejné zdraví v roce 2019. O rizicích spojených s odmítáním očkování se lze v současné době dočíst velmi často – a to nejen ze zahraničí, ale i v domácím prostředí. Není divu, že se tedy problematikou očkování… Read More »

Zajímavé stanovisko k problematice editování genomu – An ethical pathway for gene editing

By | 11/03/2019

Jak většina lidí postřehla, je editování lidského genomu velmi kontroverzní záležitostí. Za použití embrií s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat byl čínský vědec Dr. He odbornou komunitou odsouzen. Rovněž reakce na politické úrovni byly velmi odmítavé (viz vyjádření orgánů Rady Evropy, apod.). Rovněž většina předních bioetiků se k případu Dr. He stavěla velmi negativně… Read More »

Dvě rozhodnutí ÚS ve věci dokazování v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby

By | 18/02/2019

Dovoluji si odkázat na dvě zajímavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci dokazování v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby.  Jedná se o nález  I.ÚS 2647/16 ze dne 20. 11. 2018 a  nález II.ÚS 2545/17 ze dne 27. 2. 2018. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem

Systematika rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi (udělování informovaného souhlasu)

By | 07/02/2019

Je již téměř notorietou, že při poskytování zdravotních služeb pacientovi máme postupovat na základě jím uděleného souhlasu. Toto pravidlo je relativně jasné a vyjadřuje respekt k autonomnímu rozhodnutí kompetentní osoby o svém dalším osudu při poskytování zdravotní péče. Samozřejmě méně jasné je, co je autonomní rozhodnutí a kompetentní osoba. Ale to ponechám stranou. Jde mi totiž… Read More »

Upozornění na novou knihu – Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti

By | 23/01/2019

Dovoluji si upozornit na zajímavou knihu doc. Kuřeho o eutanázii. Jedná se o knihu, která se zabývá pojmem eutanázie. Ukázka je k dispozici zde: http://www.academia.cz/co-je-eutanazie-studie-k-pojmu-dobre-smrti–kure-josef–academia–2018 Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí… Read More »