Author Archives: Tomáš Doležal

Oznámení o vydání nového čísla časopisu a novoroční přání

By | 30/12/2018

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám Všem dovoluji za redakci časopisu popřát hodně štěstí, zdraví  a úspěchů v novém roce. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat… Read More »

Náhrada nemajetkové újmy podle § 2959 OZ – rozhodnutí NS ČR

By | 12/12/2018

Relativně nedávno byl na stránkách NS publikován rozsudek  Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. Jedná se o rozsudek, který se  vyrovnává se stanovením výše  náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí. Podstatné je rovněž tvrzení, které odmítá jakoukoliv roli majetkových poměrů škůdce při stanovení výše náhrady. Celé rozhodnutí je k dipozici zde.… Read More »

Editování lidského genomu – použití embryí s modifikovaným lidským genomem

By | 01/12/2018

Nedávno – na  druhém světovém sumitu o editování lidského genomu v Hong Kongu čínský vědec Dr. He oznámil, že použil embrya s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat. Jedná se průlomovou záležitost, která ovšem je eticky i právně velmi problematická a ihned byl jeho pokus odsouzen. Zajímavé je video, kde čínský vědec obhajuje svoje počínání… Read More »

Stanovisko německé etické komise k problematice nedobrovolné pomoci

By | 22/11/2018

Je zajímavé, že v některých státech jsou etické komise velmi činné, v jiných je tomu naopak. Bohužel v ČR naše obě vrcholné (bio)etické komise jsou dlouhodobě nečinné a neschopné přispět čímkoliv k aktuálním bioetickým problémům. Proto nezbývá než hledat inspiraci a vzor v zahraničí. Příkladem může být třeba Německo. V rámci velmi bohaté činnosti německé… Read More »

Náhrada újmy sekundárním obětem v Německu po novele BGB

By | 21/11/2018

V souvislosti s rozhodováním soudů o nárocích sekundárních obětí podle §2959 OZ je velmi zajímavé sledovat vývoj zahraničních úprav. Zejména s ohledem na to, že všechny komentáře k OZ (pokud se k zahraničním úpravám vyjadřují) v rámci komparativního pohledu odkazují na velmi restriktivní německý přístup k odškodňování sekundárních obětí a rozlišování tzv. „Schockschaden“ a pouhých… Read More »

Přepracovaný návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

By | 19/11/2018

Ministerstvo zdravotnictví v rámci své činnosti připravilo návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. První verze tohoto návrhu byla velmi problematická a po řadě připomínek odborné veřejnosti nabyl návrh zákona přijatelnou podobu, která vychází ze zahraničních úprav a akcentuje problematické aspekty prokazování příčinné souvislosti mezi očkováním a vzniklou újmou. Návrh zákona je nutno hodnotit… Read More »

Čínská medicína – cui bono?

V tomto příspěvku se ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, která se dlouhodobě se věnuje lékařskému diskursu v zemích Dálného východu se zvláštním zřetelem k teorii a praxi buddhistické medicíny a japonské medicíny.  Příspěvek je veden snahou poskytnout čtenáři těchto… Read More »