Author Archives: Tomáš Doležal

Hrubá nedbalost v civilním právu

Jedním z pojmů, který se vyskytuje na několika místech občanského zákoníku je „hrubá nedbalost“. Podstatný je tento pojem také ve vztahu k ustanovení § 2971 OZ, který váže náhradu  též nemajetkové újmy osobám od poškozeného odlišným (sekundárním poškozeným) na zavinění ve formě hrubé nedbalosti. Civilněprávní nauka s tímto pojmem za účinnosti OZ  1964 moc nepracovala,… Celý text »

Nutná obrana, vázanost civilního soudu rozhodnutími vydanými v trestním řízení

Nedávno bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3470/2019, ze dne 9. 6. 2021, které se vyjádřilo k problematice vázanosti civilního soudu rozhodnutími vydanými v trestním řízení a k okolnostem vylučujícím protiprávnost – nutné obraně. Podstatná pasáž z tohoto rozhodnutí zní:   „V projednávané věci jsou splněny všechny shora uvedené základní předpoklady… Celý text »

Kulatý stůl k metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku

Dne 21.9. 2021  se na půdě Ministerstva spravedlnosti bude konat kulatý stůl k problematice znaleckého odvětví a posuzováním nemateriální újmy na zdraví a metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku samotné. Konání tohoto kulatého stolu je důsledkem kritiky existence Metodiky, jejího vzniku i následného ustanovení samostatného znaleckého odvětví. Podnětem k… Celý text »

Právo sekundární oběti na náhradu nemajetkové újmy – rozšiřující pojetí v rozhodnutí NS

Relativně nedávno byl zveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1527/2020, ze dne 27. 5. 2021, jehož právní věta zní: „Právo na náhradu nemajetkové újmy mají i sekundární oběti, jež jsou osobami blízkými obětí primárních, jestliže okolnosti případu neumožňují odčinění jejich útrap podle § 2959 o. z., avšak odpovídají skutkové podstatě § 2971… Celý text »

Pozvánka na biomedicínské a medicínskoprávní on-line disputace – Standardy poskytování zdravotních služeb

Dobrý den všem, níže naleznete odkaz na zítřejší biomedicínské a medicínskoprávní on-line disputace:     Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Medicínské standardy Time: May 19, 2021 05:45 PM Budapest   Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/95993105277?pwd=R2c4M09qeWgwQzJna203L2RlRUM3QT09   Meeting ID: 959 9310 5277 Passcode: 474975 One tap mobile +420228882388,,95993105277# Czech Republic… Celý text »

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy a uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí

Včera zveřejnil Ústavní soud nález sp. zn.  IV. ÚS 2530/20 ve věci podané ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost  stěžovatelky rozsudkem č. j. 3 As 37/2018-35. Z něj se podává, že nepřijetí dítěte do mateřské školy není sankcí a na věc se proto neuplatní závěry nálezu sp. zn. III. ÚS… Celý text »

Prioritizace ve zdravotnictví – odkaz na setkání

Připojuji odkaz na dnešní disputaci Prioritizace ve zdravotnictví.   Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Prioritizace ve zdravotnictví Time: Apr 21, 2021 05:45 PM Budapest   Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/96363502550?pwd=aFFkZ1h4a3R6d3pmY3pzSjd3UmlBUT09   Meeting ID: 963 6350 2550 Passcode: 236480 One tap mobile +420239018272,,96363502550# Czech Republic +420538890161,,96363502550# Czech Republic   Dial… Celý text »