Author Archives: Tomáš Doležal

Rozhodnutí německého ústavního soudu o právu na rozhodování o vlastním úmrtí

By | 02/03/2020

Německý ústavní soud vydal velmi liberální rozhodnutí Urteil vom 26. Februar 2020 – 2 BvR 2347/15.  Ve svém rozhodnutí se vyjádřil k právu člověka rozhodnout o své smrti. Rozhodnutím udělal velký krok k akceptaci eutanázie a profesionálně provedenému asistovanému sebeusmrcení.    Podle rozhodnutí soudu:  a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.… Read More »

Pozvánka na konferenci – Future of the Oviedo Convention

By | 25/02/2020

Dovoluji si Vás pozvat na konferenci pořádanou Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s ÚSP AV ČR, v.v.i. V případě zájmu se registrujte na e-mailu: V4@mzcr.cz Bioethics Conference program  Program přikládám:   V4+ Conference Future of the Oviedo Convention 4th of March 2020 Venue: Czech Academy of Sciences Národní 3, 117 20 Prague 1 Meeting language:… Read More »

Vznik nového nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění a jeho posuzování

By | 03/02/2020

Relativně nedávno bylo zveřejněno usnesení NS ČR  sp. zn. 25 Cdo 3014/2018 ze dne 16. 10. 2019, ve kterém se NS zabýval možností vzniku nového nároku na ZSÚ při zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti konstatoval: „Při zhoršení již ustáleného zdravotního stavu, který zakládá nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo projeví-li se nové… Read More »

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční můry

By | 12/12/2019

Když Ministerstvo zdravotnictví v dubnu předložilo po dlouhých letech čekání návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, všichni zajásali. Po relativně vzrušených diskusích na LRV (Legislativní rada vlády) došlo k sjednocení názoru na to, co je vhodné odškodňovat a bylo  – v zájmu zachování jednoty a předvídatelnosti – navrženo použít formulaci vycházející z OZ … Read More »

Rozhodnutí soudu týkající se tzv. wrongful life žalob

By | 25/11/2019

Relativně nedávno se Krajský soud v Brně   při svém rozhodování byl nucen vyjádřit i k problematice přípustnosti tzv. wrongful life žalob v ČR.  Ačkoliv se nejednalo o meritorní rozhodnutí ve věci  wrongful life žaloby, ale o rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k právnímu jednání za nezletilého. V tomto konkrétním případě se pak jednalo o udělení… Read More »

Rozhodnutí ESLP týkající se zdravotnického práva v roce 2019

By | 20/11/2019

Vždy je zajímavé se podívat na rozhodování ESLP ve věcech, které se dotýkají zdravotnického práva/bioetiky. Pro zajímavost přikládám krátký přehled a shrnutí případů, které ESLP v roce 2019 řešil. Ulusoy v. Turkey, no. 54969/09, 25 June 2019 Request for referral to the Grand Chamber rejected on 05 November 2019 The applicants in this case attributed… Read More »

Problematika povinného očkování

By | 18/11/2019

Není to tak dlouho, kdy se Německo dávalo za příklad země, kde je očkování pouze dobrovolné a přesto je zde vysoká proočkovanost. Z toho většinou odpůrci povinného očkování dovozovali, že povinnost stanovená státem je zbytečná, když fungují méně restriktivní opatření.  Nyní ale Spolkový sněm schválil zákon, které zavádí povinné očkování proti spalničkám. Při nesplnění povinnosti… Read More »

Pozvánka na přednášku “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”

By | 04/11/2019

Na půdě PF UK se v úterý 5. 11. od 10 hod. v místnosti 117 uskuteční přednáška “New Approaches to Tort Law: Brazilian and Portuguese Inspirations”. Přednášejícím bude dr. Nelson Rosenvald, přední brazilský civilista a prezident Brazilského institutu pro výzkum občanskoprávní odpovědnosti. Tematicky se zaměří na aktuálně diskutované problémy v obou jurisdikcích, zejména na zohlednění… Read More »