Author Archives: Tomáš Doležal

Systematika rozhodování o poskytování zdravotních služeb pacientovi (udělování informovaného souhlasu)

By | 07/02/2019

Je již téměř notorietou, že při poskytování zdravotních služeb pacientovi máme postupovat na základě jím uděleného souhlasu. Toto pravidlo je relativně jasné a vyjadřuje respekt k autonomnímu rozhodnutí kompetentní osoby o svém dalším osudu při poskytování zdravotní péče. Samozřejmě méně jasné je, co je autonomní rozhodnutí a kompetentní osoba. Ale to ponechám stranou. Jde mi totiž… Read More »

Upozornění na novou knihu – Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti

By | 23/01/2019

Dovoluji si upozornit na zajímavou knihu doc. Kuřeho o eutanázii. Jedná se o knihu, která se zabývá pojmem eutanázie. Ukázka je k dispozici zde: http://www.academia.cz/co-je-eutanazie-studie-k-pojmu-dobre-smrti–kure-josef–academia–2018 Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí… Read More »

Zástupný souhlas a zástupné odmítnutí zdravotních služeb

By | 22/01/2019

Právní předpisy vycházejí z toho, že zdravotní služby se dospělému, kompetentnímu pacientovi poskytují s jeho souhlasem (§ 34 ZZS) a v případě, kdy tato osoba odmítá vyslovit souhlas, je poskytovatel povinen o tom učinit písemné prohlášení (reverz) – viz § 34 odst. 3 ZZS.  Zákon o zdravotních službách také myslí na situace, kdy dospělý kompetentní… Read More »

Oznámení o vydání nového čísla časopisu a novoroční přání

By | 30/12/2018

Dovoluji si Vás upozornit, že právě vyšlo nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky  a je přístupné na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám Všem dovoluji za redakci časopisu popřát hodně štěstí, zdraví  a úspěchů v novém roce. Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat… Read More »

Náhrada nemajetkové újmy podle § 2959 OZ – rozhodnutí NS ČR

By | 12/12/2018

Relativně nedávno byl na stránkách NS publikován rozsudek  Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018. Jedná se o rozsudek, který se  vyrovnává se stanovením výše  náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí. Podstatné je rovněž tvrzení, které odmítá jakoukoliv roli majetkových poměrů škůdce při stanovení výše náhrady. Celé rozhodnutí je k dipozici zde.… Read More »

Editování lidského genomu – použití embryí s modifikovaným lidským genomem

By | 01/12/2018

Nedávno – na  druhém světovém sumitu o editování lidského genomu v Hong Kongu čínský vědec Dr. He oznámil, že použil embrya s modifikovaným lidským genomem k narození dvojčat. Jedná se průlomovou záležitost, která ovšem je eticky i právně velmi problematická a ihned byl jeho pokus odsouzen. Zajímavé je video, kde čínský vědec obhajuje svoje počínání… Read More »