Author Archives: Tomáš Doležal

Nedostatkové zdroje v době pandemie – zajímavý výzkum

V příloze naleznete zajímavý text – shrnutí  výzkumného experimentu,  který vznikl v rámci projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie. Jeho cílem bylo zkoumat názory širší veřejnosti k tematice účinnosti a přerozdělování ochranných respiračních pomůcek a morálním intuicím v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Výzkum byl… Celý text »

Oznámení o vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky a přání do nového roku

Vážené kolegyně a kolegové, již tradičně s nástupem nového roku si Vás dovoluji upozornit, že Časopis zdravotnického práva a bioetiky zrovna vydává své nejnovější číslo na http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal. Zveme Vás k návštěvě našich stránek se všemi články.   Současně si Vám dovoluji jménem redakce časopisu popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce a doufám, že rok 2023… Celý text »

K projednatelnosti žaloby „o povolení eutanázie“

Nejvyšší soud ČR se v relativně nedávném rozhodnutí   ze dne 17. 8. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2237/2022 zabýval projednatelností žaloby o povolení eutanázie.   V projednávaném případě se žalobce (navrhovatel) podanou žalobou (návrhem) směřující proti žalované České republice (za níž jedná Ministerstvo zdravotnictví) domáhal přivolení k zásahu do jeho integrity tak, že mu bude umožněna… Celý text »

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života – vydání monografie

Minulý týden byla vydána  závěrečná monografie z projektu DECAREL věnujícímu se otázkám závěru života.  Publikace se zabývá procesem rozhodování o zdravotní péči v závěru života z perspektivy klinické, etické, psychologické a právní a přináší souhrnnou perspektivu na tuto velmi obtížnou problematiku, která je v ČR dosud nedoceněna.

Kde jsou hranice oprávněnosti eutanázie?

Relativně nedávno byl publikován  případ ze Španělska, který otvírá zajímavé dimenze debaty o eutanázii.  Jednalo se o případ, kdy Marin Eugen Sabau, rumunský hlídač, který zastřelil spoluzaměstnance a následně při přestřelce zranil dva policisty, požádal ve Španělsku o eutanázii a byl usmrcen.  Skutkově šlo o to, že po přestřelce s policií zůstal pan Sabau ochrnutý na… Celý text »

Dopady využití AI ve vztahu lékaře a pacienta

Dnes byla publikována zpráva analyzující možné dopady využití AI na vztah lékaře a pacienta. Tato zpráva je k dispozici zde a shrnuje základní problémy, které využití AI může přinášet.   „Too often AI is seen solely as a cost-saving or efficiency exercise, and not one which can radically transform healthcare itself„, Dr Brent Mittelstadt, autor… Celý text »

Pozvánka na konferenci – Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života: Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života   Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s vědeckými poznatky o aktuálním stavu v dané oblasti v českém zdravotnictví, sdílet příklady a zkušenosti dobré praxe, představit konkrétní nástroj pro plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním a rozvinout diskusi o… Celý text »

Souhlas poručníka nezletilého s očkováním – problematika vymezení běžné záležitosti

Relativně nedávno bylo publikován rozsudek Městského soudu  v Brně ze dne 25. 11. 2021, sp. zn. 40 P 42/2009, 82P a Nc 202/2021, který se zabýval problematikou nutnosti schválení  souhlasu k aplikaci vakcíny soudem, neboť nebylo zřejmé, zda jde o běžnou záležitost, o které může poručník rozhodovat bez následného schválení rozhodnutí soudem.   Soud v… Celý text »