Author Archives: Tomáš Doležal

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19

By | 30/03/2020

Pandemie SARS-CoV-2 s sebou přináší nové společenské výzvy, a to včetně etických.  V zahraničí můžeme často slyšet o dilematech souvisejících s alokací vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb. Přestože se u nás v ČR ozývají hlasy, že tato problematická rozhodnutí nejsou zdravotníci doposud nuceni řešit (a doufáme, že ani nebudou) , jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost by měla… Read More »

Náhrada škody podle krizového zákona a problematika příčinné souvislosti

By | 27/03/2020

Jednou z věcí, která v poslední době hýbe právní veřejností, je problematika náhrady za škody vzniklé v důsledku nařízených opatření k zamezení šíření COVID 19. Určitě zajímavá je úvaha JUDr. Hořínové na stránkách Advokátního deníku – Snaží se vláda vyhnout odpovědnosti za škodu způsobenou nouzovým stavem? Tato úvaha pak navazuje na řadu jiných článků a… Read More »

Co je triáž (triage)

By | 26/03/2020

Jedno z často používaných slov v medicíně v této době  je triáž (triage).  Mnoha lidem je ovšem tento pojem relativně neznámý. Co se tedy pod ním skrývá? „Při hromadném výskytu raněných musíme na první místo celého léčebného procesu postavit třídění (triage), které rozdělí postižené podle druhu a tíže poranění, prognózy a skýtá předpoklad přežití nebo… Read More »

Rozhodnutí německých odborných společností o přidělování vzácných zdrojů v době pandemie COVID 19

By | 26/03/2020

Včera bylo německými odbornými společnostmi vydáno rozhodnutí o o přidělování vzácných zdrojů v intenzivní medicíně v době pandemie COVID 19. Vyjímám podstatnou pasáž: „Wenn nicht mehr alle kritisch erkrankten Patienten auf die Intensivstation aufgenommen werden können, muss analog der Triage in der Katastrophenmedizin über die Verteilung der begrenzt verfügbaren Ressourcen entschieden werden. Es erfordert transparente, medizinisch… Read More »

Etika rozhodování o zdravotní péči v době pandemie – další posuny

By | 25/03/2020

Včera jsem  psal o etice rozhodování, dnes ještě dodávám další zajímavé odkazy: Velmi zajímavý je tento článek: Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19  Z něj je pro rozhodování nutno vyzdvihnout zejména následující principy, na nich má být rozhodování založeno: Recommendation 1: In the context of a pandemic, the value of maximizing… Read More »

Etické aspekty rozhodování o zdravotní péči v době pandemie

By | 23/03/2020

Současná pandemie COVID 19 vyzkouší připravenost států v mnoha směrech. Jeden z málo zmiňovaných aspektů, je připravenost států a zdravotnických zařízení na rozhodování o poskytování péče určitým skupinám pacientů podle určitých hledisek v případě nedostatku místa pro všechny, u nichž by péče byla potřebná. Současná Itálie je toho již svědkem, kdy existuje nedostatek plicních ventilátorů… Read More »

Náhrada nákladů řízení případě žalob sekundárních obětí

By | 18/03/2020

V rámci své činnosti rozhodoval Nejvyšší soud  ve věci sp. zn. 25 Cdo 724/2019 o dovolání žalobkyň ve věci úhrady  náhrady škody podle § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do 31. 12. 2013 ve výši 240.000,- Kč. V rámci tohoto příspěvku se nechci zabývat meritem věci (tj. problematikou odpovědnosti za… Read More »

SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn

By | 16/03/2020

Čtenářům předkládám příspěvek od JUDr. Špeciána. SARS-CoV-2 jako hybatel pozitivních změn Nadpis se v tuto chvíli zdá být absurdní a nemístný. Epidemická křivka je zatím pořád v levé části daleko před prvním vrcholem a SARS-CoV-2 zatím vyvolává spíše strach. Míří totiž na samý základ našich potřeb (potřeba pravidelného přísunu potravin, potřeba fyzického bezpečí), a to by… Read More »