Author Archives: Tomáš Doležal

Pozvánka na konferenci o eutanázii a představení zahraničních řečníků

By | 10/10/2019

  Dovoluji si Vás ještě jednou  pozvat na mezinárodní konferenci „Rozhodování na konci života a eutanázie  – právní, etické a společenské aspekty. Srovnání zkušeností z jiných zemí“. Konference se koná v pondělí 14.10. 2019 v Poslanecké sněmovně od 9.00. Jedná se o ojedinělou akci, kdy řečníci z evropských zemí, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda… Read More »

Pozvánka na konferenci Rozhodování na konci života a eutanázie – právní, etické a společenské aspekty Srovnání zkušeností z jiných zemí

By | 22/09/2019

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.  a  Ministerstvo zdravotnictví ČR vás společně zvou na mezinárodní konferenci Rozhodování na konci života a eutanázie  – právní, etické a společenské aspekty Srovnání zkušeností z jiných zemí   End-Of-Life Decisions and Euthanasia – legal,ethical and social aspects. Lessons to be learnt from a… Read More »

Rozhodnutí NSS ve věci nároku na úhradu léčebného výkonu

By | 05/09/2019

Rozhodnutí NSS ve věci nároku na úhradu léčebného výkonu   Nejvyšší správní soud se v rozhodnutí č.j.  9 Ads 434/2017 zaobíral problematikou, zda je úhrada zdravotních výkonů spojených s aplikací léku a hospitalizací nezávislá na úhradě léčivého přípravku.  Obecně je to velmi zajímavá problematika, která (ač to nevypadá) je spjata se samotnou konstrukcí úhrad v… Read More »

Další soudní rozhodnutí ve sporech o úhradě zdravotních služeb

By | 03/09/2019

Relativně nedávno se mi dostalo do ruky soudní rozhodnutí, které rozšiřuje paletu rozhodnutí správních soudů ve věci posuzování hrazení zdravotních služeb ve výjimečných případech podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je to rozhodnutí, které se primárně nedotýká § 16, ale řeší problematiku indikačních kritérií a hrazení péče a vlastně vůbec problematiku odlišení úhradového… Read More »

Ode zdi ke zdi. Nad chystaným Zákonem o léčitelských službách

By | 27/08/2019

V tomto příspěvku se opět  ocitám pouze v roli zprostředkovatele. S radostí uveřejňuji příspěvek Mgr. Dity Sálové z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK   Ode zdi ke zdi Nad chystaným Zákonem o léčitelských službách Dita Sálová   V připomínkovém řízení se nachází návrh Zákona o léčitelských službách č. 139/18 (ZoLS). Pro připomenutí… Read More »

Posuzování odpovědnosti školy za úraz žáka při hodině tělocviku

By | 12/06/2019

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 5492/2017 byl nucen zabývat problematikou posuzování situace, kdy během hodiny tělesné výchovy  v tělocvičně  základní školy došlo u žáka v důsledku náhle vzniklé fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu.  Otázkou… Read More »

Vyjádření německé etické komise k zásahům do zárodečné linie

By | 06/06/2019

Německá etická komise vydala v květnu stanovisko k zásahům do zárodečné linie.  Ve svém obsáhlém stanovisku přezkoumává možnosti zásahů do zárodečné linie. Nutno podotknout, že je principiálně nevylučuje, ale v současné době je vzhledem k nepředvídatelným rizikům považuje za eticky nepřijatelné.  Stanovisko je k dipozici zde.  Doporučit na Facebook Tweet about it Vytisknout Uložit do… Read More »