Author Archives: Tomáš Doležal

Co vše je obsahem zdravotnické dokumentace ?

Je to už dávno, kdy se Adam Doležal v článku „Zdravotnická dokumentace, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví.“ zabýval tím, co vše je předmětem zdravotnické dokumentace a zda do dokumentace patří i subjektivní hodnocení a poznámky lékaře.  Relativně nedávno se k tomu vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 517/2022 ze dne… Celý text »

Problematika určení výše ZSÚ při brzkém úmrtí poškozeného

Nedávno bylo vyvěšeno na stránkách Nevyššího soudu ČR rozhodnutí č.j. 25 Cdo 1630/2023, které se zabývá zajímavou problematikou – a to jaký vliv na výši náhrady ZSÚ má předčasné úmrtí poškozeného. Skutkový stav tohoto případu byl následující: Předmětem sporu je nárok na pojistné plnění náhrady za ztížení společenského uplatnění (ZSU) a další nemajetkovou újmu původního… Celý text »

Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě

V návaznosti na workshop, který proběhl minulý týden na ÚSP AV ČR, v.v.i. přikládám prezentace jednotlivých přednášejících. Pro zájemce je na vyžádání k dispozici  rovněž zvukový záznam workshopu.   Wrongful birth_osobnostní práva Basic questions of wrongful birth claims_2023 Van Assche, De Meyer & De Mulder. 2023. An analysis of wrongful birth, life, and conception claims… Celý text »

workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“ – odkaz na on-line přístup

Vážené kolegyně a vážení kolegové, Srdečně Vás zveme na workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“, který se bude konat dne 22.11. v budově ÚSP AV ČR, Národní 18. Odkaz pro on-line přístup naleznete níže:   Tomáš Doležal is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Wrongful birth workshop Time: Nov 22, 2023 01:00 PM Budapest Join… Celý text »

Pozvánka na workshop – wrongful birth

Vážené kolegyně a vážení kolegové, Srdečně Vás zveme na workshop „Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě“, který se bude konat dne 22.11. v budově ÚSP AV ČR, Národní 18. Veškeré detaily naleznete v pozvánce a programu. pozvánka wrongful birth program wrongful birth  

Kdy jsme vlastně mrtví?

Debata o tom, jak určit, že je člověk mrtvý, je zde již dlouhou dobu. V praxi se jako nejčastější kritérium využívá kritérium mozkové smrti. Ale ani to není bez problémů a stále vyvolává debaty. Nejnovější odkaz na tyto debaty a potřebu znovu diskutovat o vhodnosti nastavených kritérií lze nalézt v článku dvou významných bioetiků –… Celý text »

Rozhodování na konci života – nález ústavního soudu I. ÚS 1594/22

Na konci července vydal Ústavní soud ČR již delší dobu očekávaný nález ve věci č.j. I. ÚS 1594/22.  Jedná se o první rozhodnutí tohoto charakteru věnující se problematice rozhodování na konci života. Ačkoliv v posledních letech byla v akademické obci publikována řada   článků a knih, v rozhodovací praxi zůstávala tato záležitost doposud opomíjena. Ústavní soud … Celý text »