Oznámení o vydání nové knihy – Informovaný souhlas ve zdravotnictví

Minulý týden vyšla v knižní podobě kniha Informovaný souhlas ve zdravotnictví. Právní a etické aspekty od autorů Adama a Tomáše Doležalových.

Kniha pojednává o problematice informovaného souhlasu v právním a (bio)etickém diskurzu. Autoři se v předkládané monografii zabývají problematikou velmi hluboce od terminologického vymezení tohoto institutu, jeho smyslu a účelu až po současnou právní úpravu. V českém prostředí jde o první publikaci, která se informovanému souhlasu věnuje takto komplexně.
Monografie zahrnuje nejen teoretické bádání nad pojmem informovaný souhlas a jeho analýzu v kontextu filosofie, etiky a bioetiky, ale zabývá se také stávající právní úpravou a přináší zajímavá srovnání s některými úpravami zahraničními.
Kniha nabízí zajímavé počtení pro širokou odbornou veřejnost, a to jak právní, tak medicínskou, neboť informovaný souhlas není pouhým abstraktním konceptem, ale má významnou a praktickou funkci – spoluutváří vztah pacienta a zdravotnického pracovníka.

Kniha bude k dostání v knihkupectvích od příštího týdne. Objednat je ji možno také přímo na adrese ilaw@ilaw.cas.cz

Pro příznivce e-prostoru bude kniha k dispozici i v e-verzi.