Zdokonalení člověka je možné. Staňme se supermanem!!!?

By | 06/09/2013

Věda se vyvíjí neuvěřitelně rychlým způsobem, na což ostatně poukazujeme na těchto stránkách. Nové a nové technologie ovšem přímo vybízejí k pátrání po jejich morálním ospravedlnění. Nejen spisovatelé sci-fi, ale i bioetici proto zkoumají nové alternativní možnosti, které věda člověku nabízí.

Pokud jsme se v některých minulých příspěvcích krátce zabývali různými pohledy na možnosti a etičnost volby genetického dědictví, pak tento příspěvek se bude zabývat možnostmi zdokonalení člověka jako již narozené a existující bytosti, tj. autonomního jedince, který o svém osudu může rozhodovat.

(Odkazy na minulé příspěvky:

http://zdravotnickepravo.info/vyberme-si-geneticky-nejuspesnejsiho-potomka/

http://zdravotnickepravo.info/pravo-na-nemanipulovane-geneticke-dedictvi/ )

Jaké jsou tedy praktické otázky v oblasti vylepšování člověka? Primárně je možné rozdělit současnou diskusi do několika rovin, první je rovina otázek po zdokonalování lidského těla a fyzických atributů, druhá rovina po zdokonalování lidských smyslů a rozumových schopností, třetí rovina, často diskutovaná je rovina rozvoje morálního. Každá z těchto rovin může přinést nové problémy.

Nejjednodušším a zřejmě nejbližším problémem, se kterým je nutné se v rámci bioetiky a potažmo tak i medicínského práva vypořádat je otázka zdokonalování lidského těla a fyzických atributů. V současnosti je jednou z takových otázek otázka dopingu ve sportu, nicméně zdokonalovat své fyzické vlastnosti je možné i jinými způsoby. Pokud je běžně připouštěna plastika prsou a jiné plastické operace, proč bychom si nemohli chemicky nechat zvětšit svaly? Nadměrný růst svalů umožní v současné době nový lék…

http://www.novinky.cz/veda-skoly/310451-novy-lek-umozni-nadmerny-rust-svalu-vedci-se-boji-zneuziti-ve-sportu.html

Zdokonalování lidských smyslů se již také běžně používá ve vojenském průmyslu. Kde jsou ale hranice? Jak dalece můžeme jít, aby člověk ještě zůstal člověkem? Nebo je to jedno a chceme být především lepší lidskou bytostí… Pokud by bylo možné morálně zdokonalit člověka na základě úpravy jeho genetické výbavy, či zásahů do jeho lidského mozku, nebylo by přímo lidskou povinností takové úkony provádět? Společnost by tak mohla být teoreticky bez zločinu, neboť s podle některých vědců dají zločinné sklony zjišťovat již předem.

(Srovnej odkazy: http://zdravotnickepravo.info/zpet-k-lombrosovi-aneb-vcasnym-monitoringem-mozku-k-predchazeni-zlocinnosti/

http://zdravotnickepravo.info/neuropravo-veda-a-medicina-ve-sluzbach-prava/ )

Neztratili bychom ovšem naší morální dokonalostí naši jedinečnost?…

Otázky výše položené již v některých sci-fi filmech (např. http://www.csfd.cz/film/8647-minority-report/) jsou vzhledem k současnému stupni vyspělosti naší vědy víceméně reálné…